Smittevern på gris

Smittevern er et kjent tema for svineprodusenter og noe de aller fleste i næringa har jobbet aktivt med. På denne siden vil vi legge ut aktuelle artikler om, og lenker til saker om smittevern.

  • Næringas egne regelverk

    (31.08.23) Næringa har egne veiledere og krav for visse typer besetninger, herunder avlsebsetninger og besetninger som er med i purkeringer.

  • Smittevern i svinebesetninger

    (16.06.20) 2020 blir året smittespredning, smittevern og immunitet er de mest omtalte tema i samfunnet generelt. Svineprodusenter er en gruppe som over mye lengre tid har hatt disse temaene langt fremme i bevisstheten. Det er likevel viktig å minne hverandre på viktigheten av god smittebeskyttelse.

  • Smittevern – videoer

    (29.04.20) Disse enkle videoene fra pig333.com som er lagt ut på YouTube illustrerer blant annet god sluseskikk og smittevern ved lasting av gris. I tillegg til å være en god påminner for oss alle i hverdagen, egner de seg til opplæring av nyansatte.