Formeringsbesetningene i Nortura

Nortura vil her markedsføre våre formeringsbesetninger. Formeringsbesetningene har som hovedoppgave å forsyne våre svineprodusenter med TN70 – purker av god avls- og helsemessig kvalitet.

Nortura gris symbolFormeringsbesetningene er trinn 2 i den såkalte avlspyramiden. Det er utvalgte besetninger som er underlagt helsemessig overvåking. De har som mål å videreføre den avlsmessige framgangen som skjer i foredlingsbesetningene. 

Avlen går fort framover, og èn av spesialitetene til formeringsbesetningene er korte generasjonsintervall, så bruksbesetningene til en hver tid har tilgang på "oppdaterte gener".

Ta gjerne kontakt med våre livdyrformidlere eller fagpersoner på gris dersom du har spørsmål.

Klikk i tabellen for mer opplysninger (på navnet) eller karthenvisning (på adresse).

Navn SPF Adresse E-post Mobil
Region Nord        
Rabben gård v/Dahl-Johansen   Åsanveien 17, 8415 Sortland rabbengaard@gmail.com 47645138
Per Fredrik Bang   Sørbygdveien 250, 8980 Vega bper-fr@online.no 97063994
Iryna og Kostiantyn Alianykh   Bardalsveien 173, 8897 Bardal alianykh@mail.com 48625222
Dag Jøran Einvik   Hombornesveien 16, 8920 Sømna d-einvik@online.no 97528433
Håvard Knygh   Knyghveien 11 A, 8920 Sømna haaa-k@online.no 91841472
Region Midt        
Petter Andreas Røstad jr.   Rinnvegen 119, 7609 Levanger petterar@online.no 41548726
Arnstein Røli   Tyldom 161, 7977 Høylandet arnsteir@online.no 91551557
Kristian Kjenstad   Imsdalsvegen 427, 7760 Snåsa krikjen@gmail.com 92881566
Helene Wekre og Jens Høyem   Hallemsveien 42, 7656 Verdal jenhoe@frisurf.no 92833047
Per Egil Hårberg   Roknesmyra 64, 7609 Levanger phaar@barnehage.no 90164118
Arne A. Heggset   Bøvrasvegen 66, 6650 Surnadal arheggs@online.no 92657460
Håkon Kvarving og Kristine Hestenes   Markabygdvegen 191, 7560 Vikhammer hakonkvarving@gmail.com 48046009
Hans Jystad   Utøyvegen 700 A, 7670 Inderøy ha-jyst@online.no 90674257
Gunnar Aursand   Storsveet, 7633 Frosta gunnar.aursand@gmail.com 90786894
Arne J. Sesseng Ner Grøtemsgrenda 12, 7584 Selbustrand asesseng@gmail.com 95136743
Region Vest/Agro        
Carl Wilhelm Hage   Hage, 6797 Utvik hagecw87@hotmail.com 99695232
Åse og Einar Varhaug   Nordsjøvegen 2700, 4360 Varhaug einvarha@gmail.com 99276844
Erling Egge   Egge, 6826 Byrkjelo erlingegge@hotmail.com 93027642
Una og Øyvind Amdal   Finnøyvegen 303, 4160 Finnøy o-amdal@online.no 91569112
Marit Rimestad og Magnar Fjeldheim   Fjellheimsvegen 84, 5574 Skjold magnar@solnok.no 91318601
Bjørn og Karen Borgen   Åsevegen 170, 4343 Orre bjorn.borgen@hesbynett.no 90019534
Inger Lise og Arvid Varhaug   Varhaugvegen 87, 4360 Varhaug arivarha@online.no 95050195
Ove Aanestad   Ånestadvegen 202, 4360 Varhaug oaanest@online.no 91187621
Johannes Silde Kambsvegen 12, 5590 Etne johannes_silde@hotmail.com 97086555
Region Øst/Innlandet        
Merete Lie og Jon Birger Hangaard   Haugsvegen 134, 2216 Roverud johangaa@online.no 91693220
Mariann Låhne Aase og Thrond Aase   Gjennestadvegen 260, 3160 Stokke thrond@online.no 91868611
Siv og Harald Oseberg Romsvegen 38, 3114 Tønsberg hoseberg@start.no 99470005
Tore Rune Kummen   Skjåk Solside 312, 2690 Skjåk trkummen@bbnett.no 90831060
Ole Kjøs   Midtvangvegen 526, 2324 Vang på Hedmarken ole.kjos@kjosgard.no 95224776
Fredrik André Backe   Undrumsdalveien 627, 3176 Undrumsdal andbacke@online.no 91191829
Gunn Elisabet Amundsen Eng Nordbyveien 597, 1763 Halden gunn.a.eng@hotmail.com 40608883
John Kristian Solbrekke   Glundbergbakken 55, 1870 Ørje johkr-s@online.no 91632077
Harald Bøhnsdalen   Leirsundveien 130, 2015 Leirsund harald@bohnsdalen.no 99512695
Harald Berg   Vestre Totenvegen 1690, 2846 Bøverbru post@bergssvineri.no 90174737
Anita Tråstad   Skjåk Solside 295, 2690 Skjåk atrastad@hotmail.com 91869029

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes