Bogsår på gris

Sjekkliste:

(10.05.21) Bogsår er et resultat av trykkskade i hud og underhud over beinutveksten på skulderbladet. All forebygging må derfor være fokusert på å unngå trykk mot denne. Tynne purker er hovedutfordringen.

BogsårDet er noen forebyggende tiltak som er enkle og billige å iverksette – gjør alltid det.

Bogsår graderes fra 0 til 4 avhengig av hvor stor skaden er.

Det er få purker med bogsår som kommer inn til slakt, man kan likevel oppleve utfordringer med enkelte purker. Se sjekkliste.
 

» Sjekkliste bogsår, pdf. 176 kb