Bogsår på gris

Sjekkliste:

(16.12.10) Bogsår er et resultat av trykkskade i hud og underhud over beinutveksten på skulderbladet. All forebygging må derfor være fokusert på å unngå trykk mot denne. Tynne purker er hovedutfordringen.

BogsårDet er noen forebyggende tiltak som er enkle og billige å iverksette – gjør alltid det.

Bogsår graderes fra 0 til 4 avhengig av hvor stor skaden er. Registreringer i 2004 og 2008 viser en betydelig økning i registrerte bogsår, spesielt alvorlige bogsår.

Bogsår er vondt for purka og en betydelig velferdsutfordring for svinenæringa. Dette kan vi gjøre noe med.

Ta BOGSÅRRUNDEN i grisehuset ditt.
 

» Sjekkliste bogsår, pdf. 176 kb

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes