SPF-gris i Nortura

Nortura har et uttalt mål å øke andelen SPF-besetninger på gris. SPF står for spesifikk patogenfri og er den høyeste helsestatusen ei svinebesetning kan ha i Norge.

SPF-grisene prøvetas jevnlig og er fri for smittestoffer som kan gi skabb, smittsom grisehoste, smittsom lunge- og brysthinnebetennelse, svinedysenteri og nysesjuke.

Friheten fra smittestoffene gjør at grisen vokser fortere, har et lavere fôrforbruk og at det er mindre behandling av syk gris.  

  • Første år med SPF-gris for Sjur Aakra

    (16.12.22) Sjur Aakra fra Etne i Vestland sanerte og la om til SPF i 2021. Nå, drøyt et år etter, ser han tilbake på omlegginga som en av de beste valgene han har gjort som bonde.

  • Vil øke andel SPF-gris i Nortura

    (26.10.21) Nortura har et mål om å øke andelen SPF-gris blant våre produsenter. Dette for å bedre produsentøkonomien, bruke mindre antibiotika og bedre klimaregnskapet for norsk gris.