Livdyrformidling av smågris og purke

Som medlem har du tilgang til Norturas livdyrformidling som dekker hele landet.

Purke med smågris

En godt organisert livdyrformidling er viktig fordi:

 • Mange av Norturas medlemmer baserer en stor del av sin drift på kjøp og salg av livdyr.
 • God kvalitet på innkjøpte livdyr er viktig for å oppnå avlsframgang i kjøpers besetning.
 • Livdyrformidlingen skal foregå på en helsemessig forsvarlig måte med liten risiko for spredning av smittsomme sjukdommer og god sporbarhet dersom sjukdom skulle oppstå.
 • Prisene på livdyr skal være rettferdige for både selger og kjøper.

Livdyrformidlingen i Nortura har som mål å oppfylle alle disse kravene.

Innmelding, bestilling og direktelevering

Nye Min side har egen løsning for kjøp/salg og direktelevering av livdyr, gå direkte til Min side.

Våre livdyrformidlere finner du under kontaktpersoner, de kan også kontaktes via medlemssenteret. Du kan sende en e-post direkte til vår livdyrformidling om du har spørsmål, har en melding du vil sende, eller vil kontaktes.

 

Formidling av smågris

Årlig omsetter Kjøttsamvirket ca 400 000 smågris for oppfôring til slakt. Kjøttsamvirket har to kvalitetsklasser for smågris. Helsegris og annen gris.

 1. Helsegris
  Helsegris er den beste kvaliteten og i all hovedsak er det denne kvaliteten som omsettes. Denne smågrisen skal være fri for: Mycoplasma, Spolorm (behandlet før levering), Skabb, Svinedysenteri og Nysesjuke.
  Selger skal i tillegg delta og oppfylle kravene i KSL. Helsegris danner grunnlag for prisberegningen i Nortura.
 2. Annen gris
  Dette er smågris som ikke er underlagt helsemessige godkjenninger og utgjør en svært liten andel av markedet. Også her utløser manglende kvalitet ett trekk i smågrisprisen. Besetningene som ønsker å få helsegris eller samgris må årlig gjennomgå en besetnings-godkjenning utført av veterinær som dokumenterer at besetningen holder de aktuelle kravene.

Nortura beregner en veiledende pris for smågris. Prisen beregnes på grunnlag av prognoser for prisen på svinekjøtt når smågrisen er ferdig slaktegris og arbeidsvederlaget i svinekjøttproduksjonen. Smågrisprisen har som mål å gi kostnadsdekning for smågrisprodusenten samt en rettferdig andel av arbeidsvederlaget.

Les også merking av smågris

Formidling av livpurker

Årlig formidles rundt 21.000 livpurker i Nortura. Alle purker som formidles gjennom Nortura kommer fra utvalgte avlsbesetninger med høy avls- og helsestatus. Livpurker skal leveres med en egenerklæring med opplysninger om drift og helse i besetningen og en fødselsattest med relevante opplysninger om purka.

Fast avtale om levering

Nortura har medvirket til at det er inngått mange faste avtaler mellom kjøpere og selgere av smågris og purker. Det avtales antall og kvalitet på dyr som skal leveres i løpet av et år og hvordan transporten skal foregå. Med disse avtalene oppnår en sikker avsetning og tilgang på dyr. Nortura stimulerer også til at transporten blir gjort av selger eller kjøper. Dette gir en rasjonell og helsemessig trygg livdyrformidling for både selgere og kjøpere av gris.