Slik melder du inn dyr med avvik til slakt

(15.01.21) Har grisen en liten brokk, eller er kua litt halt. Når du melder inn på Min side, eller per telefon må du melde fra dersom dyret du skal sende til slakt har et avvik som trenger oppfølging på transport.

Ved innmelding av slakt på Min side eller ved innmelding av slakt over telefon får du noen ekstra spørsmål som må besvares. Sender du kun friske dyr trenger du ikke anmerke disse. 

– Skal du for eksempel sende et lass med 80 griser, og har én gris med halesår med skorpe melder du avviket som heter halesår med skorpe, velger antall gris med dette avviket og skriver hvordan den er merket. Det kan for eksempel være med et rødt kryss på ryggen, sier inntransportsjef Espen Holen i Nortura.

Kan ikke sende dårligere dyr enn før

Med avviksinformasjonen meldt inn på forhånd, kan transportplanleggeren i Nortura tilrettelegge inntransporten til slakteriet, når det vurderes som nødvendig.

­– I enkelte tilfeller er det nødvendig at dyrene med avvik får stå alene på slaktebilen, sier Karin Marie Røhne i Nortura.

Hun presiserer at det ikke åpner for å sende dårligere dyr enn tidligere (se også veileder transportdyktighet).

– Kriteriene for transportdyktighet er de samme. Forskjellen er bare at Nortura ønsker informasjonen på forhånd, ikke når slaktebilsjåføren står på rampa og det er planlagt for full bil, sier Røhne.

Det vil ikke være mulig å bytte individ når slaktebilen er på gården, uten at det foreligger en dyrevelferdsmessig årsak, som for eksempel høyt celletall og spenetråkk.

Alle slakterier skal rapportere MKI

Bakgrunnen for de ekstra spørsmålene ved innmelding, som Nortura og de andre norske slakteriene skal rapportere til Mattilsynet, bygger på kravet om Matkjedeinformasjon.

Matkjedeinformasjon (MKI) er opplysninger om dyras helse, fra besetningsnivå til ankomst på slakteriet. For eksempel om dyr er behandlet med medisiner eller har avvik som krever ekstra tilrettelegging ved transport og ankomst på slakteriet.

Regelverket krever at MKI skal sjekkes av slakteriet og Mattilsynet før dyrene kan gå til slakt. Nytt av året er at all informasjon om dyret skal rapporteres digitalt til Mattilsynet innen klokka 12.00 dagen før slakting.

– Dette er for å sikre at dyr med ikke utløpt tilbakeholdelsesfrist eller andre dyr som ikke egner seg til konsum, kommer inn i varestrømmen, forteller Holen.

For Norturas produsenter betyr fristen fra Mattilsynet at all informasjon, som har betydning for Matkjedeinformasjon, skal være Nortura i hende innen klokka 08.00 virkedagen før slakting. Dette gjelder både for gris, storfe og småfe.

– Endringer som kommer tett opp mot denne fristen, etter at fristen for innmelding har passert, må meldes på telefon til Norturas Medlemssenter på 95 51 84 00, forteller Holen.

Fordeler for bonden å rapportere selv

–  At bonden selv skal rapportere for eksempel avvik, vil ha noen fordeler for produsentene mener leder for tilførsel og rådgiving, Karin Marie Røhne.

– Når man registrerer et avvik og dyret er vurdert transportdyktig av transportør, kan vi unngå en del av de konfliktene som kan oppstå i etterkant av levering. Og i tilfeller med grodd halesår på gris, vil det være en klar fordel for produsenten at dette blir dokumentert før slakting og ikke av Mattilsynet først etter. Da halesåret vil fremstå som åpent etter at grisen er slaktet og skrotten er skoldet, sier Røhne.

Se mer om hva som er nytt – og hva er Matkjedeinformasjon

Egenerklæring og opplysningskrav på kjøreseddelen