Merking av svin

  • Merking av slaktegris – gris uten klubbemerke vil kasseres på slakteriet

    (Sist endret 26.02.24) Det er svært viktig at gris som sendes til slakt er riktig og tydelig merket. Merking av gris skal gjøres for å påse at alt kjøtt kan spores på en forskriftsmessig og kvalitetsmessig måte ihht til MKI (Matkjedeinformasjon). Gris uten klubbemerke er vanskelig å identifisere sikkert, og fra og med uke 10 (4. mars) vil Mattilsynet kassere gris uten klubbemerke/tatovering på slakteriet.

  • Merking av smågris

    (Sist oppdatert 16.01.24) De aller fleste er svært flinke til å merke dyra sine, men innimellom trenger vi allikevel å minne om at all smågris som omsettes skal være merket.

  • Øremerking av svin

    (10.11.22) Alle svin skal merkes med et øremerke som er godkjent av Mattilsynet. Dette gjelder også svin i dyrehold som er hobbypreget.