Merking av svin

  • Sikre god merking av slaktegris

    (Sist endret 15.06.20) Å ha gode rutiner for klubbemerking i fjøset er viktig for å sikre deg som produsent riktig slakteoppgjør.

  • Merking av smågris

    (Sist oppdatert 17.10.19) Merking av smågris er viktig og Nortura ynskjer å presisere dette overfor leverandørane av smågris. Her kan du sjå litt meir om regelverket på området.

  • Øremerking av svin

    (11.08.14) Hvilke regler gjelder? Her finner du er presentasjon fra OS ID og lenker til Mattilsynet og forskrift.