Merking av svin

  • Merking av smågris

    (Sist oppdatert 17.10.19) Merking av smågris er viktig og Nortura ynskjer å presisere dette overfor leverandørane av smågris. Her kan du sjå litt meir om regelverket på området.

  • Sikre god merking av slaktegris

    (Sist endret 08.01.18) Svineprodusentene klubbemerker all gris før levering til slakt. Å få oppgjør for riktig gris er en forutsetning, samtidig er det et krav at alt kjøtt skal spores. Merking av slaktegris har bedret seg noe de siste åra, men fortsatt er en alt for stor del av slaktegrisen feilmerket eller helt uten merke.

  • Øremerking av svin

    (11.08.14) Hvilke regler gjelder? Her finner du er presentasjon fra OS ID og lenker til Mattilsynet og forskrift.