Merking av slaktegris – gris uten klubbemerke vil kasseres på slakteriet

(Sist endret 19.06.24) Det er svært viktig at gris som sendes til slakt er riktig og tydelig merket. Merking av gris skal gjøres for å påse at alt kjøtt kan spores på en forskriftsmessig og kvalitetsmessig måte ihht til MKI (Matkjedeinformasjon). Gris uten klubbemerke er vanskelig å identifisere sikkert, og Mattilsynet vil kassere gris uten klubbemerke/tatovering på slakteriet.

Klubbemerking av slaktegris

Det er et krav om at alle dyr som sendes til slakt skal kunne identifiseres og være sporbare. Fra og med uke 10/2024 vil Mattilsynet stramme inn på sin praksis rundt merkeløse gris. Skrotter av gris som ankommer kjøttkontrollen uten at eier kan identifiseres, vil bli kassert innen 24 timer. Slakteriene har begrensede ressurser til å følge opp merkeløse dyr, og endringen vil i praksis føre til flere kassasjoner av merkeløse gris sammenlignet med i dag. Dette vil være på linje med praksis for merkeløse småfe som sendes til slakt.  

For å unngå unødige kassasjoner, er det derfor ekstra viktig at produsentene ser over alle gris som leveres til slakt og sjekker at disse har blitt merket riktig. Gris uten klubbemerke vil som hovedregel måtte kasseres. Gris skal klubbes en gang på hver skinke (se under), men har grisen et lesbart merke på én skinke vil den ikke hel- eller delkasseres.

Sjekk derfor at du har klubbe som har riktige og uskadede tall, samt nok sverte. Dersom du mangler noe, eller må bytte ut tall i klubba, ta kontakt med medlemssenter eller rådgiver.

Det er fortsatt noen som har 3 tall (Noroc) på klubba i tillegg til sitt leverandørnummer.
Disse 3 tallene må fjernes, da de ikke er relevante lenger og kan forårsake feilklassifisering!

Under er det satt opp en oversikt på hvordan grisen skal merkes:

 1. Merk all grisen i bingen minst 14 dager før de første grisene skal leveres.
  • Tatoveringa sitter "evig" på grisen når merkingen er gjort.
  • Du har dermed god tid til å sjekke om merkinga er tilstrekkelig før du skal levere.
  • Merking kan gi bloduttredelser i kjøttet som forringer kvaliteten dersom du merker grisen for tett opptil levering.
    
 2. Benytt alltid rein klubbe.
  • Vask klubba med børste og varmt vann etter at all merking er ferdig slik at klubba er klar til neste gang.
    
 3. Sjekk at alle tall på klubben er skarpe og spisse.
  • Dersom de er skada (butte eller skeive) får du nye ved å ringe Medlemssenteret.
  • Dette gjelder også hvis du trenger mer sverte eller ny svertepute.
    
 4. Tallene på klubba:
  • På den første linjen skal det stå produsentens femsifrete leverandørnummer.
  • På den andre linjen kan det stå følgende symboler: 
   • V = immunkastrerte gris
   • Nisje = Nisje avtale. Dette er en egen klubbe som produsenten får i tillegg
   • Ved «retur gris» skal sjåførene ha egen klubbe som grisen blir merket med før den går på bilen 
     
 5. Hele tallkombinasjonen dyppes i sverte mellom hver gris. Det er viktig at du påfører nok sverte.
   
 6. Merk grisen på den flateste delen av skinka, på begge sider (ikke oppe på ryggen, eller på bog/nakke)! Slå kun én gang på hver skinke. Dette gjelder også for purker.
   
 7. Sjekk at du har fått merket alle grisene som skal slaktes et par dager etter selve merkingen – lag gjerne en rutine for å merke all grisen i bingen.

Trekket for umerka gris økes

Det jobbes godt på våre slakteri med å fastslå hvor umerka og dårlig merka gris kommer fra. Det kasseres per nå veldig lite slik gris. Men det er arbeidskrevende og i den anledning så øker vi trekket for umerka gris fra kr 50,- til kr 500,- (tilsvarende som for storfe) fra og med mandag 24. juni.

Gjelder hvis gris er umerket og hvis merket er uleselig, og vi får identifisert eier og grisen blir godkjent av Mattilsynet.