Priser og leveringsvilkår for gris

Griser i bingen

Gjeldende avregningspris finner du i prislisten som er lenket under. Prisene framover avhenger av bl.a. endringer i engrospris, slaktekostnader, omsetningsavgift etc. For prisinfo på sms gå inn på Min side under Oversikt ⇒ Min profil og huke av.

» Avregningspriser gris

» Leveringsvilkår gris

 • Smågrisnotering Nortura

  (Sist endret 09.07.18) Fra mandag 26. mars blir smågrisprisen redusert med kr 10 per stk. med bakgrunn i redusert engrospris på slaktegris med kr 0,50 per kg fra 2. april. Edelgristillegget for smågris er redusert fra kr. 10,- pr stk til kr. 7,50 pr stk fra mandag 18. juni. Puljetillegg for smågris er endret fra mandag 9. juli i de to laveste puljestørrelser.

 • Siste prisendring og prisprognose gris

  (09.07.18) Puljetillegg for smågris er endret fra mandag 9. juli i de to laveste puljestørrelser. Pulje 0-24 stk, ny sats - kr. 10,- per stk, pulje 25-49 stk, ny sats kr. 0,- per stk, ingen endring i puljer over 49 stk.

 • Prisløyper 2. halvår 2018

  (04.06.18) Konsernstyret i Nortura vedtok 25. mai Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2018. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene.

 • Forklaring på slakteoppgjør

  (06.09.16) Her gir vi deg en forklaring på slakteoppgjør, eller avregning på gris, storfe og småfe. Avregningen er "kvitteringen" du som produsent får fra slakteriet når du leverer slaktedyr.

 • Engrospris – målpris og nettonotering

  (21.06.10, endret 02.01.16) Hva er engrospris, hva er målpris, hvordan beregnes avregningsprisen og hva ligger av elementer i nettonoteringen. Her følger et kort kurs over temaet.