Priser og leveringsvilkår for gris

Griser i bingen

Gjeldende avregningspris finner du i prislisten som er lenket under. Prisene framover avhenger av bl.a. endringer i engrospris, slaktekostnader, omsetningsavgift etc. For prisinfo på sms gå inn på Min side under Oversikt ⇒ Min profil og huke av.

» Avregningspriser gris

» Leveringsvilkår gris

 • Prisløyper 1. halvår 2020

  (Oppdatert 06.03.20) Konsernstyret i Nortura vedtok 23. oktober 2019 Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2020. Siste oppdatering gjelder endring i prisløypa for lam.

 • Smågrisnotering Nortura

  (Sist endret 27.12.19) Fra mandag 30. desember settes smågrisprisen ned med kr 20,- til kr 720,- per stk for helsegris ved 25 kg.

 • Siste prisendring og prisprognose gris

  (27.12.19) Fra mandag 30. desember øker avregningsprisen for gris pga. økt engrospris, redusert omsetningsavgift og endring i kostnader, samt korrigering innen vektgrupper. For purke en nedgang grunnet kostnader. Se prislisten for detaljer. Samme dag reduseres smågrisprisen med kr 20,- per stk. Puljetilleggene på slaktegris økes med 10 øre i alle puljer.

 • Forklaring på slakteoppgjør

  (Oppdatert 01.11.19) Her gir vi deg en forklaring på slakteoppgjør, eller avregning på gris, storfe og småfe. Avregningen er "kvitteringen" du som produsent får fra slakteriet når du leverer slaktedyr.

 • Teknisk justering av prisløypa for gris 

  (Siste oppdatert 26.06.19) Engrospris for gris heves med 20 øre per kg fra 1. juli, ikke 50 øre per kg som tidligere varslet. Endringen på 30 øre er en teknisk justering for å unngå overnotering over målpris for målprisåret 19/20. 

 • Engrospris – målpris og nettonotering

  (Sist endret 02.01.16) Hva er engrospris, hva er målpris, hvordan beregnes avregningsprisen og hva ligger av elementer i nettonoteringen. Her følger et kort kurs over temaet.