Priser og leveringsvilkår for gris

Griser i bingen

Gjeldende avregningspris finner du i prislisten som er lenket under. Prisene framover avhenger av bl.a. endringer i engrospris, slaktekostnader, omsetningsavgift etc. For prisinfo på sms gå inn på Min side under Oversikt ⇒ Min profil og huke av.

» Avregningspriser gris

» Leveringsvilkår gris (krever innlogging)

 • Smågrisnotering Nortura

  (Sist endret 26.06.20) Fra mandag 29. juni settes smågrisprisen opp med kr 20,- til kr 820,- per stk for helsegris ved 25 kg.

 • Siste prisendring og prisprognose gris

  (26.06.20) Avregningsprisen for gris økes med kr 0,96 pr kg fra mandag 29. juni, for gruppen 90,1 til 93 kg (ny gruppe) økes avregningsprisen med kr 2,56 per kg. For purke økes prisen med kr 0,76 per kg. Endringene er grunnet økt engrospris og redusert omsetningsavgift på gris, og økte slakte- og avgiftskostnader. I tillegg settes smågrisprisen opp med kr 20,- til kr 820,- per stk for helsegris ved 25 kg.

 • Forklaring på slakteoppgjør

  (Oppdatert 23.05.20) Her gir vi deg en forklaring på slakteoppgjør, eller avregning på gris, storfe og småfe. Avregningen er "kvitteringen" du som produsent får fra slakteriet når du leverer slaktedyr.

 • Prisløyper 2. halvår 2020

  (20.05.20) Konsernstyret i Nortura vedtok 19. mai Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2020. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene.

 • Engrospris – målpris og nettonotering

  (Sist endret 02.01.16) Hva er engrospris, hva er målpris, hvordan beregnes avregningsprisen og hva ligger av elementer i nettonoteringen. Her følger et kort kurs over temaet.