Priser og leveringsvilkår for gris

Griser i bingen

Gjeldende avregningspris finner du i prislisten som er lenket under. Prisene framover avhenger av bl.a. endringer i engrospris, slaktekostnader, omsetningsavgift etc. Kvantumstillegg avregnes årlig etter årsavslutning.

» Avregningspriser gris

 • Prisnotering purke og råne

  (02.01.24) Notering purker og råner nr. 1/2024 gjeldende fra 1. januar. Prisene er ved omsetning gjennom Nortura sin livdyrformidling.

 • Smågrisnotering Nortura

  (Sist endret 01.04.24) Smågrisprisen settes ned med kr 20,- pr stk fra mandag 1. januar, salgspris for helsegris ved 25 kg blir da kr 1050,- pr stk.

 • Lavere vekter er viktig for å sikre markedsbalanse i 2024

  (24.10.23) Fra mandag 1. januar reduseres prisen på gris over 87 kg, dette gjøres for å få bedre markedsbalansen i 2024. Det er svært viktig at alle produsenter følger opp med lavere vekter for at markedet raskest mulig skal komme i balanse.

 • Forklaring på slakteoppgjør

  (Oppdatert 26.01.23) Her gir vi deg en forklaring på slakteoppgjør, eller avregning på gris, storfe og småfe. Avregningen er "kvitteringen" du som produsent får fra slakteriet når du leverer slaktedyr.

 • Veien fra Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris til avregningspris

  (05.12.22) Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris (PGE) er den halvårlige gjennomsnittsprisen på hele slakt og egg. Engrosprisen er lik enten det selges til industrikunder eller går videre til foredling i Nortura. Engrosprisen skal i prinsippet kunne dekke kostnader som påløper fram til et dyr er ferdig slaktet og henger på krok, eller eggene er sortert på brett.