Priser og leveringsvilkår for gris

Griser i bingen

Gjeldende avregningspris finner du i prislisten som er lenket under. Prisene framover avhenger av bl.a. endringer i engrospris, slaktekostnader, omsetningsavgift etc. For prisinfo på sms gå inn på Min side under Oversikt ⇒ Min profil og huke av.

» Avregningspriser gris

» Leveringsvilkår gris

 • Prisløyper 2. halvår 2019

  (Oppdatert 13.06.19) Konsernstyret i Nortura vedtok 23. mai Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2019.

 • Smågrisnotering Nortura

  (Sist endret 03.06.19) Fra mandag 3.juni øker prisen på smågris med kr 30,- per stk, salgspris helsegris ved 25 kg blir da kr 730,- per stk.

 • Siste prisendring og prisprognose gris

  (31.05.19) Fra mandag 3 juni øker avregningsprisen for slaktegris og purke med kr 0,55 per kg, grunnet endrede kostnader (se egen sak om endring i leveringsbetingelser). Fra samme dato øker prisen på smågris med kr 30,- per stk, salgspris helsegris ved 25 kg blir da kr 730,- per stk.

 • Prisløyper 1. halvår 2019

  (Sist endret 07.12.18) Konsernstyret i Nortura vedtok 23. oktober Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2019. Det er ingen planlagte prisendringer på gris i 1. halvår 2019.

 • Forklaring på slakteoppgjør

  (06.09.16) Her gir vi deg en forklaring på slakteoppgjør, eller avregning på gris, storfe og småfe. Avregningen er "kvitteringen" du som produsent får fra slakteriet når du leverer slaktedyr.

 • Engrospris – målpris og nettonotering

  (Sist endret 02.01.16) Hva er engrospris, hva er målpris, hvordan beregnes avregningsprisen og hva ligger av elementer i nettonoteringen. Her følger et kort kurs over temaet.