Søk:

Du er her: Hovedsiden / Gris /Priser/vilkår

Verktøylinje

Priser og leveringsvilkår for gris

Priser og leveringsvilkår for gris

Gjeldende avregningspris finner du i prislisten som er lenket under. Prisene framover avhenger av bl.a. endringer i engrospris, slaktekostnader, omsetningsavgift etc. For prisinfo på sms gå inn på Min side under Oversikt ⇒ Min profil og huke av.

» Avregningspriser gris

» Leveringsvilkår gris

 • Siste prisendring og prisprognose gris

  Siste prisendring og prisprognose gris

  (20.06.17) Det er fortsatt usikkerhet om hvilken modell som gjelder for å regulere svinemarkedet fra 1. juli. Vi velger derfor å holde engrosprisen på dagens nivå inntil vi mottar endelig beskjed fra avtalepartene om hvilken reguleringsmodell som skal gjelde. Det jobbes i landbruket fremdeles med å få utsatt innføring av volummodell.

 • Prisløyper 2. halvår 2017

  Prisløyper 2. halvår 2017

  (02.06.17, endret 20.06.17) Konsernstyret i Nortura vedtok 22. mai Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2017. Under forutsetning av at Stortinget vedtar overgang til volummodellen for gris fra 1. juli 2017, vedtok konsernstyret Planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris.

 • Smågrisnotering Nortura

  Smågrisnotering Nortura

  (Sist endret 26.05.17) Smågrisprisen reduseres med kr 20,- fra mandag 29. mai. Reduksjonen skyldes varslet nedgang i prisløypa for slaktegris fra uke 27 forutsatt at volummodell for gris innføres fra 2. halvår 2017. Hvis volummodellen ikke blir innført fra det tidspunktet, er intensjonen at prisen skal økes igjen. Hvis volummodellen blir innført, ligger det an til en ytterligere reduksjon i smågrisprisen.

 • Prisnotering purke og råne

  (10.02.17) Notering purker og råner nr. 01/2017 gjeldende fra 13. februar. Prisene er ved omsetning gjennom Nortura sin livdyrformidling.

 • Avregningspriser Nord-Norge

  Her finner du gjeldende avregningspriser for Norturas medlemmer i Nordland,
  Troms og Finnmark fylker.

 • Forklaring på slakteoppgjør

  Forklaring på slakteoppgjør

  (06.09.16) Her gir vi deg en forklaring på slakteoppgjør, eller avregning på gris, storfe og småfe. Avregningen er "kvitteringen" du som produsent får fra slakteriet når du leverer slaktedyr.

 • Engrospris – målpris og nettonotering

  Engrospris – målpris og nettonotering

  (21.06.10, endret 02.01.14) Hva er engrospris, hva er målpris, hvordan beregnes avregningsprisen og hva ligger av elementer i nettonoteringen. Her følger et kort kurs over temaet.