Søk:

Du er her: Hovedsiden / Gris / Livdyrformidling /Livdyrmarkedet totalt

Verktøylinje

Totalmarkedet for livdyr i Nortura uke 9 - 2017

(24.02.17) I uke 9 er det fortsatt underskudd i smågrismarkedet, og dette gjelder i alle regioner. Det er underskudd av fôringsokser, men det er regionale forskjeller. I stammedyrmarkedet mangler det kviger og kyr, mens vi har noen livkalver til overs (det er regionale forskjeller). Når det gjelder kjøttfe så er det tilgang på alle kategorier. Det er nye salgsvilkår fra årsskiftet.

Dyreslag Markedssituasjon

Storfe

Det er underskudd av fôringsokser i Øst og Nord, mens Vest har noen for mange.

Det mangler  kviger og kyr denne uka, mens det er noen livkalver til overs. Det er regionale forskjeller så ta kontakt.

I uke 9 er det overskudd av alle kategorier kjøttfe, men også her reginale forskjeller .

Nye salgsvilkår for omsetning av storfe som livdyr er innført fra 1/1-2017. Les vilkårene for storfe HER.

Gris/purke

I uke 9 er det underskudd av smågris i alle regioner, størst er underskuddet i Vest.

Nye salgsvilkår for omsetning av gris som livdyr er innført fra 1/1-2017. Les vilkårene for gris HER.

Småfe

Når du har behov for kjøp av søyer eller søyelam, er det viktig å bestille disse i god tid før slaktesesongen starter. Du må søke Mattilsynet om dispensasjon dersom søyer eller søyelam skal kjøpes inn i en eksisterende besetning. Den lokale værringen har som regel gode avlsværer til salgs.

Nye salgsvilkår for omsetning av småfe som livdyr er innført fra 1/1-2017. Les vilkårene for småfe HER.

 

Område Livdyr for salg

NORD

» Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge

» Kviger og kyr for salg i Nord-Norge

» Innmeldte purker for salg i Nord-Norge

MIDT

» Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

» Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

» Kviger og kyr for salg i Trøndelag

» Livkalv og ungkviger for salg i Trøndelag

» Innmeldte purker for salg i Midt-Norge

VEST

» Kviger og kyr for salg i vest

» Livdyr av kjøttfe for salg i vest

» Innmeldte purker for salg i vest

ØST

» Livdyr av kjøttfe for salg tilf.område Tønsberg

» Livdyr av kjøttfe for salg tilf.område Rudshøgda

» Kviger og kyr for salg område Tønsberg

» Kviger og kyr for salg område Rudshøgda

» Innmeldte purker for salg i øst

 

Kontaktskjema for livdyr


Vi vil igjen gjøre oppmerksom på transportforskriften som sier at drektige dyr ikke skal transporteres siste 10 % av drektighetstiden eller første 7 dager etter fødsel.

Dyreslag Antall dager med transportrestriksjoner
Storfe 28 dager
Gris 12 dager
Småfe 15 dager