Søk:

Du er her: Hovedsiden / Gris / Livdyrformidling /Livdyrmarkedet totalt

Verktøylinje

Totalmarkedet for livdyr i Nortura uke 21/2017

(19.05.17) I uke 21 er det tilnærmet balanse i smågrismarkedet. Det er økende underskudd av fôringsokser. I stammedyrmarkedet mangler det livkalver, kviger og kyr, i varierende mengder (det er regionale forskjeller). Når det gjelder kjøttfe så er det et visst overskudd av alle varianter unntatt drektige lettrase dyr.

Dyreslag Markedssituasjon

Storfe

Det er økende underskudd av fôringsokser i hele landet.

Det mangler livkalver,kviger og kyr denne uka.  Det er regionale forskjeller så ta kontakt.

Når det gjelder kjøttfe så er det overskudd av alle varianter, unntatt drektige lettrasedyr.

Nye salgsvilkår for omsetning av storfe som livdyr er innført fra 1/1-2017. Les vilkårene for storfe HER.

Gris/purke

I uke 21  er det tilnærmet balanse i smågrismarkedet og det gjelder hele landet.

Nye salgsvilkår for omsetning av gris som livdyr er innført fra 1/1-2017. Les vilkårene for gris HER.

Småfe

Når du har behov for kjøp av søyer eller søyelam, er det viktig å bestille disse i god tid før slaktesesongen starter. Du må søke Mattilsynet om dispensasjon dersom søyer eller søyelam skal kjøpes inn i en eksisterende besetning. Den lokale værringen har som regel gode avlsværer til salgs.

Nye salgsvilkår for omsetning av småfe som livdyr er innført fra 1/1-2017. Les vilkårene for småfe HER.

 

Område Livdyr for salg

NORD

» Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge

» Kviger og kyr for salg i Nord-Norge

» Innmeldte purker for salg i Nord-Norge

MIDT

» Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

» Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

» Kviger og kyr for salg i Trøndelag

» Livkalv og ungkviger for salg i Trøndelag

» Innmeldte purker for salg i Midt-Norge

VEST

» Kviger og kyr for salg i vest

» Livdyr av kjøttfe for salg i vest

» Innmeldte purker for salg i vest

ØST

» Livdyr av kjøttfe for salg tilf.område Tønsberg

» Livdyr av kjøttfe for salg tilf.område Rudshøgda

» Kviger og kyr for salg område Tønsberg

» Kviger og kyr for salg område Rudshøgda

» Innmeldte purker for salg i øst

 

Kontaktskjema for livdyr


Vi vil igjen gjøre oppmerksom på transportforskriften som sier at drektige dyr ikke skal transporteres siste 10 % av drektighetstiden eller første 7 dager etter fødsel.

Dyreslag Antall dager med transportrestriksjoner
Storfe 28 dager
Gris 12 dager
Småfe 15 dager