Søk:

Du er her: Hovedsiden / Gris / Livdyrformidling /Livdyrmarkedet totalt

Verktøylinje

Totalmarkedet for livdyr i Nortura uke 38/2017

(15.09.17) I uke 38 er det igjen overskudd i smågrismarkedet. Det er et stabilt underskudd i foringsdyrmarkedet når det gjelder oksekalv, mens det er overskudd av kvigekalver. I stammedyrmarkedet mangler vi kommende uke kyr, mens vi har overskudd av livkalv/åringer og kviger. Når det gjelder kjøttfe så er det balanse/overskudd på de fleste varianter. Vær oppmerksom på at det er regionale forskjeller så ta kontakt.

Dyreslag Markedssituasjon

Storfe

Det er et stabilt underskudd av fôringsokser i hele landet, mens det er overskudd av kvigekalver.

I uke 38 mangler vi kyr, mens det overskudd avlivkalv/åringer og kviger. Det er regionale forskjeller så ta kontakt.

Når det gjelder kjøttfe så er det balanse / overskudd på de fleste raser.

Nye salgsvilkår for omsetning av storfe som livdyr er innført fra 1.1.17.

Gris/purke

I uke 38 er det overskuddi smågrismarkedet.

Nye salgsvilkår for omsetning av gris som livdyr er innført fra 1.1.17.

Småfe

Når du har behov for kjøp av søyer eller søyelam, er det viktig å bestille disse i god tid før slaktesesongen starter. Du må søke Mattilsynet om dispensasjon dersom søyer eller søyelam skal kjøpes inn i en eksisterende besetning.

Den lokale værringen har som regel gode avlsværer til salgs.

Nye salgsvilkår for omsetning av småfe som livdyr er innført fra 1.1.17.

 

Område Livdyr for salg

NORD

» Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge

» Kviger og kyr for salg i Nord-Norge

» Innmeldte purker for salg i Nord-Norge

MIDT

» Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

» Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

» Kviger og kyr for salg i Trøndelag

» Livkalv og ungkviger for salg i Trøndelag

» Innmeldte purker for salg i Midt-Norge

VEST

» Kviger og kyr for salg i vest

» Livdyr av kjøttfe for salg i vest

» Innmeldte purker for salg i vest

ØST

» Livdyr av kjøttfe for salg tilf.område Tønsberg

» Livdyr av kjøttfe for salg tilf.område Rudshøgda

» Kviger og kyr for salg område Tønsberg

» Kviger og kyr for salg område Rudshøgda

» Innmeldte purker for salg i øst

 

Kontaktskjema for livdyr


Vi vil igjen gjøre oppmerksom på transportforskriften som sier at drektige dyr ikke skal transporteres siste 10 % av drektighetstiden eller første 7 dager etter fødsel.

Dyreslag Antall dager med transportrestriksjoner
Storfe 28 dager
Gris 12 dager
Småfe 15 dager