Livkalv og ungkviger for salg i Trøndelag

30.11.23) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte livkalv og ungkviger for salg i Midt-Norge, område Trøndelag.

Innmeldte livkalv og ungkviger pr. område Trøndelag:

Ring Livdyr 95 51 84 00 (tast 2)

Kommune Indnr. Født Far Avlsverdi BRSV/BCoV
Rennebu 882 23.9.22 12134 15 Rød-Bcov
54099 874 12.09.22
12144
-4  
Surnadal 327 16.09.22 12148 9 Rød-Bcov
68536 326 10.09.22 12152 20  
  329 13.10.22 12156 23  
  328 05.10.22 12181 25  
  330 28.12.22 12204 17  
  331 06.01.23 12165 11  
  332 29.01.23
12164
8  
Snåsa          
62246 8 ungkviger

F.aug og sept 2022

Gode avlsverdier

Ta kontakt for mere info    
           
Hitra 528 17.01.23 12146 26 Rød
55371 515 06.06.22 12106 25  
  519 19.07.22 12163 13  
  521 21.08.22 12156 9  
Steinkjer-Malm 605 13.03.23 12215 27 Rød
62031 607 13.03.23
12151
4  
Rennebu 731 29.09.22 12181 14 Rød
64395 741 17.12.22 12185 -2  
  735 06.11.22
12134
13  
  740 05.12.22
12181
14  
  748 30.01.23 12159 15  
Steinkjer          
67496 23 stk ungkviger -avvikling

F.13.7.22 tom

13.01.23

Ta kontakt for mere info    
Steinkjer        

 

 

56875 988 18.06.23 12216 15  
Surnadal
         
65146 11 Ungkviger - f.sept-okt-nov-des-22/ jan -23 Ta kontakt for mere info    
Malvik          
55551 5 Ungkviger-gode avelsverdier  f. sept -okt.22 Ta kontakt for mere info    
STN 23 renrasa ungkviger født des 22-jan 23. Debiogodkjent.  Rød Melhus 67680 21.11.23

Kontakt: Livdyr-Midt, Malvik