Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

03.07.24) Oversikt over kjøttfe for salg i Midt-Norge.

Tilgjengelige kviger og kyr i Midt-Norge:

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.

Hereford

         
  2 drektige kviger, kalver vår 24 Rød Soknedal 52553 29.02.24
  14 bed.klare ungkviger født april-juni 23 hereford/nrf selges snarest Rød Meråker 69379 04.06.24
  3 drektige kviger, kalving mars/april 24 Rød Osen 65855 09.10.23
  13 bed.klare ungkviger renrasa hereford.  Rød Inderøy 69160 04.08.23
  Kviger f. juni 21.  Rød Midsund 50970 07.03.23
Aberdeen Angus 5 stk livkalver født fra jan-april 23, stambokført far.  Rød Hustadvika 55113 22.08.23
  1 drektig kvige, forv.k 03.10.24 Rød Steinkjer 53991 30.05.24
  1 livkalv f. 23.09.22, 75% Angus, seminfar, kollet  Rød Steinkjer 56920 01.07.23
  1 drektig Anguskvige, kalver vår 24 Rød Soknedal 52553 29.02.24

Charolais

Avviklingsbes. med høstkalving. Kyr, ungkviger, kviger. Semin og stbført avlsokse brukt. Flere kan stambokføres.  Rød Indre Fosen 57201 20.06.24
  5 kyr, noen med stambok, kalving fra februar (semin og gårdsokse) Grønn Aukra 63954 10.01.24
  Avviklingsbesetning. 18 kyr/kviger med kalv selges snarest. Ikke bedekt men kan bedekkes nå. Selges billig. Besiktiget av Nortura. Rød Tingvoll 52958 20.06.24
  8 ungkyr paret med stambokført Angusokse Rød Aukra 63783 10.10.23
  2 ungkviger f. 22, 1 livkalv f. 23.  Rød Levanger 55838 04.12.23
  1 kvige, forventa kalving 24.10.23 Grønn Tingvoll 68930 22.05.23
  4 kviger, bedekt med stambokført Angusokse. Kalving mars/april 24.   Rød Aukra 63783 27.08.23
  7 bedekningsklare ungkviger og 7 Char ung ku f.2021-far 65695. Rød Aure 56964 14.05.24
  8 renrasa ungkyr Rød Molde 64903 09.10.23
Limousin 1 kåra, kollet ungkvige f. 24.01.23. Etter seminnr. 72264 Rød Heim 63808 06.05.24
Simmental 2 kyr  Rød Inderøy 59514 30.04.24
Tiroler Grauvieh Ungkvige f. 20.05.22 Rød Steinkjer 56374 28.08.23
  4 gråfe ungkyr, 2 kalver f. 24 og 1 ungkvige f. 22.  Rød Smøla 52499 30.04.24
Blond d` Aquitaine Avlsdyr alle kategorier-selger ønsker at det tas kontakt direkte Rød Levanger 66179 20.06.24
Krysninger 2 stk drektige kviger  tungrasekrysning, kalving nov 24 Rød Ørland 56717 30.04.24
  Kvige f. april 22, tungrase krysning, ins. kalver 31.05.24 Rød Namsos 61357 22.11.23
  4 charolais kviger født mars, april og juli 22 Grønn Steinkjer 54045 04.09.23
  4 stk livkalver født mars og 1 stk mai 23, Hereford/charolais krysning Rød Stjørdal 56931 04.09.23
 

1 livkalv f. 25.06.23 50% tiroler/nrf-lim

Rød Namsos 55605 28.08.23
  1 ung ku 50% Char-44% Tir/6% NRF Rød Aure 56964 07.07.23
Galloway          
STN          
Dexter          

Tilgjengelige avlsokser i Midt-Norge:

Ungokser legges ikke ut på nettsiden, ta kontakt for mer info.

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.

Hereford

Tilgang på stambokførbare, kåra ungokser etter semin. Ta kontakt for mer informasjon.        20.06.24
  f. 2021, heterozygot kollet, stbnr. 68481, kåra. Godt lynne. Ku-bedekker Rød Sunndal 53417 16.05.24

A.Angus

Tilgang på stambokførbare, kåra ungokser etter semin. Ta kontakt for mer informasjon.       20.06.24
  f. 24.03.21, kåra Rød Hustadvika 51609 21.06.24
Tiroler Grauvieh f. 11.03.21, kåret, stbnr. 68986. Etter semin. Selges før uke 27 gr. plass.  Rød Sunndal 57178 20.06.24
  f.26.02.21, stbnr:69122. Etter 66346-ledig et uke 31 Rød Steinkjer  66186 02.7.24

Charolais

Tilgang på stambokførbare kåra ungokser. Ta kontakt for mer informasjon.        20.06.24

Simmental

Tilgang på stambokførbare kåra ungokser . Ta kontakt for mer informasjon.        20.06.24
Limousin

Tilgang på stambokførbare kåra ungokser. Ta kontakt for mer informasjon. 

      20.06.24
  F.17.6.23-kolla kan stambokføres -Far 68461 54359 Nærøy Rød 28.06.24
Galloway          
STN          
Jersey          
Dexter          

Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.

Oppdateringer av dyr på nettsiden gjøres jevnlig - minumum ukentlig, men ikke daglig i travle perioder. 

Kontaktpersoner Midt-Norge: