Rådgivingstilbud fra Team storfe

  • Rådgivningspakker

    (Sist endret 07.02.20) En rådgivningspakke er et standardisert tilbud om rådgivning til en fastsatt pris innenfor et avgrenset fagområde. Tilbudet bygger på gårdsbesøk med kartlegging, analyse, tiltak og oppfølging. For å få utbytte av rådgivningen, stilles det krav både til rådgiver og bonde. Nye priser ungdyrkåring fra 10. februar 2020.

  • Oppstartsprogram ammeku

    (27.09.17) Det er riktig å utnytte den markedsmuligheten som ligger i underdekningen av norsk storfekjøtt. Ut fra et økonomisk, ressursmessig, bærekraftig men også ut fra et klimaperspektiv, vil det være riktig å dekke opp innenlandsk forbruk med innenlandsk produksjon.

  • Nortura Driftsplan

    (23.05.08) Skal du starte med kjøttproduksjon eller utvide/endre dagens kjøttproduksjon gjennom større investeringer er det nyttig med en driftsplan. En driftsplan vil gi et bilde av den økonomiske situasjonen på gården de neste 5 årene.