Rådgivingstilbud

(Oppdatert 16.11.22) Team storfe i Nortura består av dyktige rådgivere med allsidig praktisk og teoretisk kunnskap. Jobben vår er å være kontaktpunkt mellom storfebonden og Nortura. Ta kontakt med oss! Vi er aldri mer enn en telefon unna. Vi skal også hjelpe storfebonden til et best mulig økonomisk resultat på gården gjennom god rådgiving i samarbeid med resten av verdikjeden i Nortura.

Fagområde

Innhold

Økonomi

 • Analysere økonomien på kort sikt ved hjelp av deknings-bidragskalkyle, slakteanalyser og rapporter fra storfekjøttkontrollen
 • Vurdere økonomien på lengre sikt i forbindelse med endringer i driftsopplegg, overdragelse av gård, økonomiske utfordringer og grunnlag for søknad Innovasjon Norge/Bank.
 • Beregne driftskredittgrunnlag ved endring i produksjon.
 • Taksering av besetning og enkeltdyr ved kjøp og salg, Forsikringssaker, Eiendomsoverdragelse med mer.

Avl

 • Ungdyrkåring; rangering av potensielle livdyr på grunnlag av tilvekst, ultralydmåling av kjøtt/fett og eksteriør.
 • Avl i egen besetning. Utarbeide plan for utrangering/påsett av mordyr og valg av prioritering av seminokser (egen okse i kjøttfebestning).

Drifts-optimalisering

 • Optimalisere leveringstidspunkt for slakt og livdyr for best mulig økonomi
 • Analysere driftsresultater og utarbeide tiltaksliste med forslag til forbedringer
 • Fôrplanlegging- vurdere grovfôrkvalitet og utarbeide fôrplaner
 • Faglig støtte Storfekjøttkontrollen, inkludert muligheter for teknisk støtte for å skreddersy rapporter/analyser

Nybrukere

 • Oppfølging av nye brukere

Arbeidsform:

 1. Enkeltbruk
 2. Grupperådgivning
 3. Fagmøter/kurs

Møte kan gjennomføres enten som fysiske møter eller elektronisk.

Priser rådgivningstilbud
Driftsplan kr 8 500,-
Storfekjøttkontroll:
Dataregistrering av rådgiver:
Pr år kr 1 500,-
Pr årsku kr 60,-
Pr innkjøpt fôringsdyr kr 15,-
Egenregistrering på internett
Pr år kr 1000,-
Ungdyrkåring
Fremmøte kr 3 000,-
Pr dyr kr 100,-
   
Taksering av besetning
Pr time kr 700,-
KSL hjelp
Pr oppdrag kr 1 200,-
ved besøk eller kr 700 per time
Andre oppdrag utføres etter kr 700,- per time

Første er år gratis for nye medlemmer i Storfekontrollen. Nybrukere har gratis medlemskap i 2 år.
 

Kvige i bingen