Ku/kalv-avtale

Få 3 kr/kg ekstra for kuslaktet:

(Sist endret 23.03.22) Fra nyttår 2012 innførte Nortura en såkalt ku/kalv-avtale. Ordningen går ut på at du ved å levere livkalven/fôringsdyra dine til Nortura får en tilleggspris på kuslaktet. Ordninga gjelder også om du leverer kalven til slakt, eventuelt fôrer den fram sjøl. Nortura øker ku/kalv-tillegget fra kr 2 pr kg til kr 3 pr kg fra mandag 28. mars.

Limousin ku og kalv

Tillegget gis for alle dyr i kategorien ung ku og ku for medlemmer med ku/kalv avtale som tidligere, men betinger nå i tillegg at kyrne er meldt inn på avtale.

Målet med ku/kalv-avtalen er først og fremst å styrke vår konkurransekraft på storfe. Dette vil gi økte tilførsler både av storfekjøtt og livdyr, noe som kommer alle til gode gjennom bedre utnyttelse av slaktekapasiteten og bedre tilgang på livdyr.

Spesialiseringa av storfekjøttproduksjonen ser ut til å øke, og gjennom bedre oversikt og sikrere tilgang på foringsdyr/kalv vil Nortura bli en bedre samarbeidspartner for den enkelte produsent.

Noen av dere har avtaler med naboer og andre om kjøp/salg av fôringsdyr/kalv. Dette kan dere selvsagt fortsette med så lenge hensikten med ordningen blir oppfylt, dvs. at slaktet går til Nortura og at formidlinga blir avregna/fakturert gjennom oss.

Avtale

For å bli med i ordningen må du fylle ut og undertegne avtalen. Du får tilleggspris fra den dagen avtalen er registrert hos oss.

» Ku/kalv avtale elektronisk

» Ku/kalv avtale pdf.

» Leveringsvilkår storfe

Har du spørsmål om ordningen kan du kontakte medlemssenteret. Du kan også kontakte en av våre rådgivere eller tilførselsledere på storfe.

I tillegg til å fylle ut alle felter i avtalen under, gjelder følgende:

Avtaleomfang

Husdyrprodusenten forplikter seg til følgende:

  • Medlemskap i Nortura
  • Levere alle slaktedyr til Nortura
  • Salg av evt fôringskalv/dyr eller andre livdyr av storfe gjennom Norturas livdyrformidling
  • Melde inn storfe i henhold til enhver tid gjeldende innmeldingsordninger

Nortura forplikter seg til å:

  • Følge ordinære rutiner og leveringsbetingelser
  • Formidle livdyr som meldes inn for salg forutsatt etterspørsel
  • Utbetale en tilleggspris på all ku/ung ku til slakt innmeldt på avtale

Avtaleforhold

  • Gjensidig oppsigelsestid er 1 mnd fra oppsigelsesdato
  • Vilkår og satser i avtalen kan endres med 1 mnd varsel på våre nettsider
  • Avtalen kan settes til side ved restriksjoner og lignende (force majeur)

Elektronisk avtale


Produksjon på gården