Slik setter du i det elektroniske storfemerket

(Siste endret 07.01.19) Storfenæringa har innført krav om at alle storfe født etter 1. januar 2017 skal merkes elektronisk; det vil si ha RFID-brikke innstøpt i ett av øremerkene. Riktig plassering er viktig så dyret ikke mister merket.

Denne filmen fra OS ID viser i praksis hvordan du setter på merkene. Det er svært viktig at du plasserer den elektroniske merkedelen i påsettingstanga som vist i filmen. Hvis merket settes feil i tanga, vil det ikke sitte godt nok fast i øret, og da er det større fare for at dyret kan miste merket.

Merket skal plasseres i venstre øre.

Du kan nå kan bruke samme tang, uten plastbit i nederkjeven på tanga, til både elektroniske og ikke-elektroniske øremerker, se mer i denne pdf.

Du kan lese mer på bloggen til OS ID, og du kan laste ned en pdf med beskrivelsen som viser i filmen.

OS ID bloggen

PDF med påsettingsanvisning for Combi E30® Flagg