Bygg - Bygningskroppen

(Sist oppdatert 06.06.16) Her kan du lese om selve bygningskroppen og ulike løsninger for utforming av denne. Tre eller stålbygg? Tips til smittesluser, brannsikring og utforming av bygningen for sikker ut-/innlasting av dyr.

Bærekonstruksjoner, pdf. 149 kb

Brann og brannsikring, pdf. 143 kb

Kalvingsbinge, kalvegjemme og sykebinge, pdf. 641 kb

Avlsokse, klauvboks og vekt, pdf. 55 kb

Inn- og utlastning av storfe, pdf. 382 kb

Smittespredning og mottak av innkjøpte dyr, pdf. 26 kb

Smittesluse, pdf. 160 kb