Presentasjoner fra fagmøter storfe

Her legger vi ut presentasjoner i pdf.formater på fagmøter som er arrangert av Team storfe.

Møtedato Møtested Type møte - presentasjon (pdf.)
8. og 9.2.2024 Teams Nasjonalt fagmøte storfe - Markedssituasjon og fôring av ungdyr til slakt
Opptak av møtet (YouTube)
14.12.23 Teams Fagmøte storfe - Urene huder
Opptak av møtet (YouTube)
16.3.23 Teams Nasjonalt fagmøte Muligheter i fremfôring av ungdyr, pdf. 6 MB
Er det full stopp eller muligheter i storfekjøttmarkedet fremover Ole Nikolai Skulberg, pdf. 1 MB
Opptak av møtet (lenke YouTube)