Alle storfeprodusenter skal ta prøve - det lønner seg!

BRSV og BCoV - kontrollprogram

(02.11.18) Det er gjort beregninger som viser at disse virussykdommene BRSV og BCoV koster næringen ca 150 millioner pr år. Med oppdatert smittestatus fra alle storfebesetninger og fokus på smittebeskyttelse vil frekvensen av hoste og diare reduseres betydelig. Det vil gi mindre sykdom og redusert medisinbruk. Dette vil dermed være et viktig bidrag for økt lønnsomhet og ikke minst en bedret dyrevelferd.

LOGO

Om sykdommene 
BRSV forårsaker smittsom luftveisinfeksjon. Både unge og gamle dyr angripes. Dødeligheten kan være opp til 40% av kalvene. BCoV gir smittsom diare og luftveissjukdom. Den angriper også dyr i alle aldre. Før vi startet Kontrollprogrammet, ble nesten halvparten av storfebesetningene årlig smittet med ett av eller begge virusene. Les mer om sykdommene på animalia.no/storfe

Hold besetningen fri for virus! 
Ut fra alle prøvene som er sendt inn vet vi at bortimot 8 av 10 besetninger er virusfri. For å forebygge smittespredning er det veldig viktig å vite hvor det kan være virus. Spesielt trenger livdyrformidling og inntransport av slakt denne informasjonen for å smittesikre transport av dyr. Det samme gjelder for veterinærer, inseminører, rådgivere og annet servicepersonell. Det er også positivt og motiverende for deg som dyreeier å få svar på at det ikke er virus i besetningen.

Det siste året har store områder av landet ikke hatt de to virusene. Det gjelder Nord-Norge, store deler av Østlandet og store deler av Trøndelag. Det er kun Vestlandet som har hatt relativt stor spredning. Hvis alle gjøre en liten innsats vil vi antakelig få enda mindre spredning kommende vinter.

Prøvetaking
Veldig mange besetninger er RØDE fordi de ikke har tatt prøve. Det oppfordres derfor til at alle tar årlige prøver. Alle besetninger med mordyr skal innen utgangen av oktober ha mottatt nødvendig utstyr for å kunne sende inn prøver. Prøvene analyseres for antistoff mot virus. Når antistoff ikke påvises indikerer det at dyra ikke har vært i kontakt med virus.

  • I ammekubesetninger tas blodprøve av 4 kalver over 6 måneder. 
  • I melkekubesetninger tas melkeprøve av fire 1. gangs-kalvere 

Les mer om prøvetaking på animalia.no/storfe, eller på lenkene her på vår side.

Nortura bidrar!
Analysen av prøvene er gratis for alle!
Prøvetaking i ammekubesetningene bør tas som blodprøver. Dette er en mer omstendelig prosess enn melkeprøver, og må utføres av veterinær. For å bidra til god oppslutning om prøvetakning vil Nortura refundere kr 1000,- pr besetning som sender inn blodprøver fra ammekubesetningene. Beløpet refunderes på nyåret 2019 på grunnlag av analyser registeret i dyrehelseportalen. Dette skjer automatisk, slik at du som Nortura produsent trenger ikke å foreta deg noe. 

Smitteforebygging
Når besetningen er dokumentert fri for virusene er det viktig å opprettholde GRØNN status. Det gjør du gjennom god smittebeskyttelse og ved å sette klare krav til besetninger du eventuelt skal kjøpe dyr fra. Det er flere artikler om praktisk smittevern på animalia.no/storfe