Nortura stiller krav til kalv for framfôring til slakt

(Sist endret 17.11.20) Markedet krever kvalitetsslakt, og gode kalver er en viktig forutsetning for vellykket kjøttproduksjon. Ordningen gir garanti for kvalitet, friske og trivelige kalver med god tilvekst og kjent avstamming.

Kalv Foto: Seljeset

Nortura stiller krav til at kalvene må ha en normal tilvekst for å kunne omsettes.

Kravene er definert i tabellen under:

Minimumskrav til vekt ved ulik alder

Alder i uker (dager)

6 (42)

12 (84)

16 (112)

20 (140)

24 (168)

28 (196)

32 (224)

36 (252)

40 (280)

Vekt

56

82

101

121

147

171

197

222

247

 • Fødselsdato skal dokumenteres
 • Kalven skal være uten skader, sykdom og lidelser eller merker etter skader og lidelser
 • Besetningen skal være fri for smittsomme sykdommer
 • Kalven leveres med egenerklæring eller helseattest der dette kreves (Attest ved omsetning av storfe).
 • Behandlet for utvendige og innvendige parasitter ved behov
 • Kalven skal være godt tilvendt grovfôr og kraftfôr. Kraftfôr bør tildeles i henhold til fôrplan, avpasset etter dyrets alder.
 • Kalven skal være frisk og trivelig.

Det presiseres at eventuelle tilleggskrav og bestemmelser fra offentlige myndigheter også gjelder.

Kalvestell og helse

Bare friske og trivelige kalver skal omsettes. Gi derfor kalven en god start med god fôring og godt stell.

Nortura tilrår

Første levedøgn: Gi 6 - 8 liter råmelk fra første utmelking, gjerne etter appetitt. Minst 2 liter råmelk innen 2 timer. Melk er hovedfôr fram til 4 - 6 ukers alder. Helmelk er best, gjerne bakteriologisk syrna. Melkeerstatninger kan brukes når det er vanskelig å fylle melkekvota, men helst ikke før 4 vekers alder.

Fra 1 leveuke skal kalven ha tilgang til ferskt kraftfôr, fint høy og lunkent vann. Skift daglig!

Kalven settes i egen boks 1 - 3 uker. Deretter holdes kalvene i mindre grupper. 2 - 5 kalver per gruppe er ideelt.
 
Se opp for diaré! Ved milde diareer uten nedsatt almenntilstand opprettholdes samme døgnmengde melk, men fordelt på mindre og hyppigere porsjoner. Elektrolyttblanding bør gis utenom melkefôring.
 
Ved kraftige diareer og nedsatt almenntilstand bør undersøkelse og behandling foretas av veterinær.
 
Første 2 uker bør gjennomsnittlig tilvekst være 500 - 600 g/dag
Fra 2 - 6 uker bør gjennomsnittlig tilvekst være 600 - 800 g/dag
Fra 6 - 12 uker bør gjennomsnittlig tilvekst være 800 - 1000 g/dag.

Ved 12 ukers alder bør en oksekalv av NRF veie 105 kg eller mer med normal fødselsvekt, godt oppdrett og god vektutvikling.

Fôring hos selger

Kalven skal være avvendt melk og tilvendt kraftfôr minst 2 uker før salg dersom den ikke er direkte omsatt, og at det er avtalt melkefôring videre.

Hos kalver > 6 uker kan melkefôring avsluttes når kraftfôropptaket er > 1 kg.
Salgsdagen fôres kalven som normalt
 
Eksempel på fôrplan hos kalv som avvennes ved 8 uker og selges ved 12 uker:

Alder i uker

Råmelk *)

Melk **)

Kalvekraftfôr

Grovfôr

1

8

 

Smak

Litt høy

2 - 3

 

8

Litt

Litt høy

4

 

8

Fri tilgang på friskt fôr

Litt høy

5 - 6

 

8 - 6

Fri tilgang på friskt fôr

Litt høy / fint surfôr

7

 

5

Fri tilgang på friskt fôr

Høy / fint surfôr

8

 

4

Fri tilgang på friskt fôr

Fint surfôr

8 - 12

 

 

Fri tilgang på friskt fôr

Fint surfôr

*) Gjerne etter appetitt de første måla og ellers i forhold til størrelsen på kalven.
**) Melka bør gis via smokker fordeles i automat eller melkebar. Hos yngre kalver er det en fordel med mer enn to måltid i døgnet. Helmelk kan byttes ut med melkeerstatning tidligst fra fra en ukers alder. Men det er en fordel for kalven å få helmelk den første måneden. Husk gradvis overgang og ikke gi tørre rasjoner enn kalven toler.

Følg med på gjødelskonsistens, helse og trivsel hos kalven. God oppstalling og friske kalver er en forutsetning for at kalven skal vokse tilstrekkelig og gjøre seg nytte av fôret.

Mottak hos kjøper

 • Sjekk at egenerklæring og merking er i orden. (Kjøper må registrere innkjøpte dyr inn i egen besetning.)
 • Egen mottaksbinge er gunstig.
 • Liggeunderlag skal være rent og tørt. Kalver under 6 mnd. alder skal ha tett liggeplass.
 • Minst mulig blanding av enkeltdyr og grupper er en fordel.
 • Fordel med små grupper og lik størrelse på kalvene.
 • Følg med at kalvene blir kjent med vannkilden og lærer seg å drikke av denne.
 • Tilpass fôrstyrke og formidler gradvis til ditt driftsopplegg. Ta også hensyn til fôringopplegg i selgerbesetningen den første tida.

Se også temahefte om kalvefôring utgitt av Nortura.

Relatert informasjon