Nortura kvige

Nortura satser på kvigene med egen avtale og fra 3. mai opprettes en egen avtalebasert varestrøm for kviger som får et tillegg på fire kroner, på toppen av de andre tilleggsytelsene. (*)

Kvige på beite. Foto: Håvard Hanasand, Moxey

Denne kvigeavtalen er en videreføring av pilotprosjektet «ungt kjøttfe» på Østlandet, som Nortura etablerte i 2013 og har høstet gode erfaringer fra. Du kan allerede nå tegne avtale.

Pristillegg:

  • kr. 4,00 per kg

Betingelsene for å oppnå tillegg er:

  • kategori kvige,
  • minimum slaktevekt på 200 kilo,
  • slakteklasse O eller høyere, 
  • gjelder for alle raser

Produsenten forplikter seg til følgende:

  • medlemskap i Nortura
  • levere alle slaktedyr til Nortura
  • melde inn på storfeavtale i henhold til enhver tid gjeldende innmeldingsordninger

Krav i forhold til forskrift oppstalling:

  • Kviger som skal fôres over sommeren skal i henhold til regelverk om oppstalling av storfe ha minimum 8 uker på beite.
  • I fjøs bygd etter 2004 skal kviger ikke oppstalles på fullspaltebinger – det må i så fall søkes om dispensasjon fra Mattilsynet

Kvigetillegget kommer på toppen av Norsk kjøttfe-tillegg, når de er innmeldt på kvigeavtalen.

Se også Slik kan vi raskt øke storfekjøttproduksjon med 1200 tonn og Når er ei kvige kvige?


Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes