Prisnotering kalv/fôringsdyr

(Sist endret 18.09.20) Notering nr. 2/2020 gjeldende fra 21. september, en prisnedgang på kr 1,50 på grunnpris, samtidig økes maksimal alder på kvalitetstillegg fôringsdyr fra 34 til 36 uker. Prisene er ved omsetning gjennom Nortura SA.

Norturas kvalitetskrav på fôringskalv » Kvalitetstillegg for fôringskalv

Nortura innfører kalvebonus på kr. 500,- pr dyr fra mandag 3. august. Bonusen utbetales på fôringsokser som oppnår kvalitetstillegg. 

Kalv og fôringsdyr NRF/melkerase (ikke kjøttfe)

Vektgruppe

Okse

Kvige

0 - 64 kg
65 - 120 kg
Grunnpris pr. dyr (120 kg)
Tillegg over 120 kg

kr 28,00
kr 33,50
kr 3 840
kr 23,00

kr 22,50
kr 23,50
kr 2 820
kr 22,00

 

Pristillegg

 

 

Nortura kvalitetstillegg*

Alder fra 11 - 26 uker

kr 700

Nortura vekttillegg**

Mellom 120 - 200 kg levende vekt

kr 400

Kompensasjon for snyltarbehandling

 

kr 200


* Nortura kvalitetstillegg gis til kalver mellom 11 og 26 uker forutsatt at minimumsvekt og øvrige krav for tillegget holdes.
** Nortura vekttillegg gis til kalver av melkerase mellom 120-200 kg forutsatt at minimumsvekt etter alder og øvrige krav holdes.

Se minimum tilvekstkrav

Pristrekk

Okse

Kvige

Melkeraser utenom NRF * (kryssing 75 % eller mer av andre raser)

kr 1000

kr 1000

Melkerase utenom NRF * (kryssing 50 - 75 % av andre raser)

kr 700

kr 700

Fôringsdyr m/horn

kr 1000

kr 1000


Hvis kalver ikke følger Norturas kvalitetsprofil står Nortura fritt til å enten trekke i pris eller om nødvendig slakte dyrene.

* Melkesimmental avregnes som lett rase kjøttfe 

Kalv og fôringsdyr kjøttfe   

Kategori

Okse

Kvige

Kjøttfe lette raser (Basis 120 kg)
Kjøttfe min. 50 % tung rase (Basis 120 kg)
Kjøttfe min. 75 % tung rase (Basis 120 kg)
Fradrag under 120 kg kr/kg (Alle kjøttferaser)
Tillegg 120 - 425 kg kr/kg (tung kjøttfe)*
Tillegg 120 - 370 kg kr/kg (lett kjøttfe)*

kr 5 140
kr 5 840
kr 6 590
kr 34
kr 34
kr 34

kr 3 460
kr 4 460
kr 5 220
kr 24
kr 24
kr 24


Eksempel på tung rase: Charolais, Limousine, Simmental (Kjøtt)
Eksempel på lett rase: Hereford, Aberdeen Angus, Simmental (Melk)
*Fra 31.08.20: For kjøttfekalver som oppnår "Nortura kvalitetstillegg kjøttfe" gjelder ikke den øvre vektbegrensningen på 425 kg for tunge raser og 370 kg for lette raser.
 

Pristillegg

 

Okse

Kvige

Nortura kvalitetstillegg kjøttfe*
 

Kjøttfe lett **
Kjøttfe tung

kr 700
kr 950

kr 500
kr 750

Kompensasjon for snyltarbehandling ***

 

kr 200

kr 200

Norsk kjøttfe ****

 

kr 350

kr 350


* Krav til genetikk og tilvekst 

 

** Gråfe avregnes som lett rase

*** For å få kompensasjonen for snylterbehandling må dyrene klippes over ryggen før behandling og utføres i god tid før transport

**** Kjøper og selger må ha avtale om Norsk Kjøttfe. Endring fra 7/1-19 har sin bakgrunn i endring av leveringsvilkår for Norsk Kjøttfe-avtale gjeldende fra 31/12-18.

Nortura har endret kravene for rasetillegget, det kreves nå at dyra må være registrert i Kukontrollen eller i Storfekjøttkontrollen og faren må dokumenteres med semin/stambok eller opprinnelsesnummer. Er dyra bare registrert i husdyrregisteret er ikke dette godkjent for å få rasetillegget.

For Nord-Norge er det et tillegg i noteringsprisen på kr 4 per kg både for okse- og kvigekalv over og under 120 kg.

Stoppsats, omsetningskostnader og frakt for livdyromsetning finner du i våre leveringsvilkår:

» Leveringsvilkår Nortura, stoppsats, omsetningskostnader og frakt for livdyromsetning
 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes