Modul 2 – Kalven – Beite og helse

I Modul 2 vil det bli lagt stor vekt på helse, forebygging av kalvingsvansker, sjukdom og parasitt-angrep. I tillegg vil det bli noe om fôring og stell av kalv. Modulen vil også ha en bolk om vilkår og krav ved omsetning av kalv. 

Beite er et anna tema som vil bli grundig gjennomgått; både etablering av beite, innmarksbeite, kvalitet og omfang av utmarksbeite og bruk av ulike beiter gjennom sesongen.

Modul 2 sist gjennomført 11. -  12. oktober, 2023 på Hamar

Biffakademiet Modul 2 Kalven – Beite og helse

Dag 1.

Kl. 10.00

Kaffe - Velkommen, presentasjon

Kl. 10.30

Kvalitet og omfang av utmarksbeite v/ Yngve Rekdal, Kart og statistikk, NIBIO, Ås

Kl. 11.30

Lunsj

Kl. 12.30

Skjøtsel av utmarksbeite v/Yngve Rekdal

Kl. 13.30

Etablering og vedlikehold av innmarksbeite v/Oddbjørn Kval-Engstad, NLR med innlagt 15 min. pause.

 • Type beite – produksjon av beitegrøde
 • Etablering og vedlikehold av beite (jordarbeiding, sortsvalg, gjødsling, pussing og vatning)
 • Fra skog til beite

Kl. 15.15

Fellesbeite/beitelag: Organisering, regler og rettigheter, tilsyn og tilskuddsordninger v/Erling Skurdal, Nortura

Kl. 16.00

Kaffepause

Kl. 16.15

Parasitter på storfe v/Ola Nafstad

 • Hvilke parasitter er kalven/ungdyret mest utsatt for
 • Forebyggende tiltak
 • Behandling – bruk av bolus
 • Program og tiltak for å bekjempe BRS-virus og BCo-virus

Kl. 17.00

Pause

Kl. 17.15

Bærekraft og klima avtrykk – hvorfor er det helt nødvendig for landbruket å være med? Cecilie Hultmann, Leder bærekraft, Nortura

Kl. 19.00

Middag

Kl. 20.30

Sosial aktivitet

Dag 2. Helse og fôring

Kl. 08.30

Bruk av beite til oppdrett og kjøttproduksjon – v/Bengt Egil Elve, Nortura

 • Beitekapasitet – tilvekst på beite
 • Opptak på beite
 • Styring av beitekapasitet
 • Overgangsfôring
 • Tilleggsfôring på beite

Kl. 09.15

Pause

Kl. 09.30

Helse hos ammekalv og innkjøpt kalv. v/veterinær Per Kristian Groseth, m/innlagt 15 min pause.

 • Forhold ved kalving
 • Kalvingsvansker (feilstillinger, tilbakehold etterbyrd, påkjent kalv, jurhelse)
 • Forebygging av sykdommer
 • Immunitet og råmjølk Sykdommer og sykdomsbehandling
 • Tap av kalv
 • Mottakssystem for innkjøpt kalv

Kl. 11.30

Lunsj

Kl. 12.30

Fôring og stell av NRF-kalv og kjøttfekalv ved Nortura

 • Oppstalling - kalvesignal
 • Behov for tilvekst
 • Fôring av innkjøpt kalv
 • Fôrplaner (NRF)
 • Tilleggsfôring (kjøttfe)
 • Når skal kalven avvennes
 • Veiing - forventninger til avvendt kalv

Kl. 13.15

Pause

Kl. 13.30

Innkjøp av kalv – v/ Livdyr, Nortura

 • Krav til en salgsklar kalv (egenerklæring, fôring, vekt/tilvekst, avhorning, mm.)
 • Tilgang og priser på fôringskalv
 • Statistikk og erfaring med omsetting av kalv
 • Mottak av kalv

Kl. 14.30

Kaffepause

Kl. 14.45

Mine erfaringer med Nofence og beitedrift, ammeku produsent: Bent Are Wollan

Kl. 15.45

Oppsummering, informasjon om videre kurs

Kl. 16.00

Slutt for dagen