Aktuelt - Organisasjon

 • Vi mangler 2000 e-postadresser på eiere!

  (20.01.20) Vi skal snart sende ut invitasjon til dere eiere på kretsmøtene i februar, registrer din e-postadresse snarest så spares porto og kostnader ved pakking av utsendinger per brev.

 • Slakte sau etter 1. mars – lønner det seg?

  (17.01.20) Vi småferådgivere har registrert at en del produsenter holder igjen sau, for å slakte de etter telledato 1. mars. Grunnen er å søke om husdyrtilskudd. Dette gjelder både produsenter som skal avvikle drifta og de som skal ha normal utrangering. Et godt fôrår i 2019, med små muligheter til salg av fôr til en grei pris, gjør nok det å holde igjen sauen til etter telledato, som interessant.

 • Nortura Medlemssenter scorer høyt på tilfredshet

  (17.01.20) – Medlemssenteret får en score på 9,1 av 10 fra eierne i 2019. Med 90.000 inngående telefoner, 11.500 e-post, full oppetid på nytt telefonsystem, og et slikt resultat på undersøkelsen, er vi godt fornøyd, sier medlemssenterleder Monika Solberg.

 • Prognosen 2020 – per januar, bedring for grisen

  (15.01.20) For gris prognoseres det i 2020 en underdekning isolert for året som følge av redusert produksjon. Med prognosert underdekning av svinekjøtt og reduserte lagre oppfordres det ikke til fortsatt frivillig reduksjon av produksjonen. For sau og lam viser prognosen at vi fortsatt har en utfordring med for mye sau i det norske markedet. For egg viser prognosen et overskudd og det er ikke rom for nyetableringer.

 • Nye produsentnumre – kjente feil

  (10.01.20) Som en følge av Regionreformen fikk mange produsenter nytt produsentnummer fra 1.1.2020. Mattilsynet registrerte den 6. januar inn 60 000 nye produsentnumre i sitt system, og fra den 7. januar er det de nye produsentnumrene som skal benyttes i dialogene med Mattilsynet. Dette har i all hovedsak godt veldig bra, men Mattilsynet har erfart noen negative konsekvenser for sine tjenester.