Aktuelt - Organisasjon

  • Prognosen 2020 – per november 

    (14.11.19) For gris prognoseres det i 2020 et overskudd for året som følge av et stagnerende salg. Eksportvolumet for 2020 ligger i praksis allerede klart på reguleringslager. Derfor er det viktig at svineprodusentene fortsatt bidrar med frivillig reduksjon av produksjonen for å unngå overproduksjon. For sau og lam viser prognosen at vi fortsatt har en utfordring med mye sau i markedet. Det ligger også mye lam på reguleringslager. For egg viser prognosen et overskudd og at det ikke er rom for nyetableringer.

  • Bønder og psykisk helse – nominert til helsepris!

    (13.11.19) Prosjektet Bønder og psykisk helse drevet av organisasjonen Mental Helse Ungdom, der Nortura og flere landbruksorganisasjoner er med er nominert som et av tre prosjekter til Stiftelsen DAM sin helsepris! Du kan nå gå inn og stemme på en av kandidatene.

  • Bestill elektroniske øremerker

    (Oppdatert 11.11.19) Nortura støtter kjøp av elektroniske merke, uansett leverandør, med kr 12 per dyr. Tillegget vil bli avregnet på slakteoppgjøret i forbindelse med slakting av dyr som blir levert med elektroniske øremerke. Bestill innen 22. november da oppnår du 25 % rabatt på merkene.