Aktuelt - Organisasjon

 • Om koronasituasjonen - Nortura

  (Oppdatert 28.09.20) Her finner du lenker til informasjon om hva som gjelder i forbindelse med smittefare, driftsrelatert informasjon etc. Noen medlemsbutikker har åpent med restriksjoner eller har redusert åpningstid, ellers er tiltakene vedrørende dyretransport og kontakt med personell viktig å merke seg. Nortura har innført koronatiltak ved å teste alle vikarer fra utlandet.

 • Høstens kampanjer på Gilde lam

  (29.09.20) Nortura har de siste årene jobbet systematisk med å øke salget av sau og lam til hverdags - med mål om å bidra til en bedre markedsbalanse og økt inntjening til bonden.

 • Høstkampanje med Gilde og DNT

  (29.09.20) Hver dag jobber folka i DNT for at vi skal ha best mulige opplevelser når vi er ute i naturen - fra stien til turisthytta. Og hver dag jobber norske bønder for å for at du skal ha best mulig mat, også når du skal på tur. Sammen gleder vi oss til å være en del av hele Norges naturopplevelser!

 • Framleis god etterspørsel etter lam

  (25.09.20) Ein av sesongens store slakteveker er nesten inne i slaktestatistikken (manglar 5-6000 lam). I veke 38 (14. - 20. september) slakta Nortura 70 100 lam med medel slaktevekt 20,2 kg, medel klasse R (8,2) og medel feittgruppe 2+ (5,8). 92,5 % av lamma held Stjernelam-krava, så kvaliteten held seg veldig godt oppe!