Aktuelt - Organisasjon

 • PGE satt for 1. halvår 2024

  (02.10.23) Styret i Nortura har i dag satt ny PGE (Planlagt gjennomsnittlig engrospris) for første halvår 2024 på storfe, gris, småfe og egg. I all hovedsak er dette en videreføring av dagens priser.

 • Bli med på eierskiftekurs november 2023

  (02.10.23) Et kommende eierskifte fører til mange spørsmål, og nå starter vi ny runde med våre populære eierskiftekurs. Har dere tidligere vurdert å bli med, men ikke fått det til å passe, - så er det bare å gripe sjansen nå.

 • Nortura forbedrer resultatet med 200 millioner kroner

  (29.09.23) Den positive resultatutviklingen i Nortura fortsetter i andre tertial. Resultat før finansposter, skatt og avskrivninger (EBITDA) ende på 267 millioner kroner, en økning på rundt 100 mnok sammenliknet med samme periode i fjor.

 • Skal transportere mat med elektrisk transport

  (29.09.23) Nortura setter høsten 2023 nye elektriske lastebiler i transport mellom anleggene på Malvik, Rudshøgda og Tønsberg. Sammen med det norske transportkonsernet Litra AS tar selskapet i bruk verdens to første lastebiler med en batterikapasitet på 1000 kWh.