Nortura Årsmelding

Nortura SA er et resultat av fusjon mellom Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA. Nedenfor finner du hver av selskapenes årsmeldinger tilbake til 2003, samt for Nortura BA fra 2006 - 2008 og Nortura SA fra 2009 fram til siste år.

 

Årsmelding 2019 -

Nortura (pdf.)

Årsmelding 2018 -

Nortura (pdf.)

Årsmelding 2017 -

Nortura (pdf.)

Årsmelding 2016 -

Nortura (pdf.)

Årsmelding 2015 -

Nortura (pdf.)

Årsmelding 2014 -

Nortura (.pdf)

Årsmelding 2013 -

Nortura (.pdf)

Årsmelding 2012 -

Nortura pdf. kb 5 590

Nortura web, pdf. kb 5 433

Nortura liten web, pdf. kb 673

Årsmelding 2011 -

Nortura (.pdf)

Årsmelding 2010 -

Nortura (.pdf)
 

Årsmelding 2009 -

Nortura (.pdf)

Årsmelding 2008 -

Nortura (.pdf)

Årsmelding 2007 -

Nortura (.pdf)

Årsmelding 2006 -

Nortura (.pdf)

 

 

  Gilde Norsk Kjøtt BA Prior Norge BA
Årsmelding 2005 Nøkkeltall.pdf
Organisasjonskart.pdf
Konsernsjefens kommentar.pdf
Styrets beretning.pdf
Konsernregnskap.pdf
Miljø og trygg mat.pdf
Datterbedrifter.pdf
Tillitsvalgte.pdf
Prior_2005.pdf

Årsmelding 2004

 

 

Konsernsjefens kommentar.pdf 
Formål, visjoner og verdier.pdf 
Styrets beretning.pdf 
Resultatregnskap.pdf
Balanse.pdf
Noter.pdf
Revisjonsberetning.pdf
Kontantstrømsanalyse.pdf
Gilde-bedriftene.pdf
Andre datterbedrifter.pdf
Miljø.pdf
Trygg mat.pdf
Tillitsvalgte.pdf
Prior_2004.pdf

 

Årsmelding 2003

 

Konsernsjefens_kommentar.pdf 
Styrets_beretning.pdf 
Miljø.pdf 
Nøkkeltall.pdf 
Regnskap_1.pdf 
Noter_1.pdf

Prior_2003.pdf