Konsernstyret

Konsernstyret består av 14 personer, hvorav 9 er eiervalgte og 5 er ansattrepresentanter. De 9 eiervalgte representantene velges av Årsmøtet i Nortura.

Trine Hasvang Vaag meddelte selskapet den 29. august 2023 at hun med umiddelbar virkning trekker seg som styreleder i Nortura. Styrets nestleder Jan Erik Fløtre har overtatt som styrets leder frem til neste årsmøte. Første vara til styret, Einar Meisfjord blir fast møtende styremedlem ut inneværende valgperiode. Bente Borgen er av styret valgt til fungerende nestleder fram til neste årsmøte.

Jan Erik Fløtre

Jan Erik Fløtre, styreleder - fung. Fra Byrkjelo i Vestland.
Fløtre ble valgt inn i styret i 2017 og nestleder fra 2021, fungerende styreleder fra 29. august 2023. Driver melk, ammeku og kjøttproduksjon på innkjøpt kalv. Har fagbrev yrkessjåfør, gårdbruker fra 2001, kretsleder i Nortura fra 2011, AU-medlem storfe i Vest fra 2012, leder i fagutvalg storfe fra 2014. Styremedlem i Breim Bondelag og Styreleder i Norsk Fjorhestgard fra 2010.

Mob tlf 911 03 118 - E-post

Bente Borgen

Bente Borgen, nestleder - fung. Fra Sør-Fron i Innlandet.
Borgen ble valgt inn i konsernstyret i 2021, fungerende nestleder fra 4. september 2023. Er melkeprodusent og digitaliseringsrådgiver i Ringebu Kommune. Har master i ledelse og høyskolekandidat i husdyrbruk. Har jobbet 10 år i Nortura med ulike prosjekter som bla. livdyrportal. Bakgrunn som lærer innen i-mek og bygningsplanlegging, husdyrmiljø og sau og geit, på Høgskolen i Trøndelag. Tidligere verv som AU-leder i Tine Fron og i Bygdeungdomslaget lokalt og på fylkesnivå.

Se film med Bente

Mob tlf. 916 39 875 - E-post

Hans Amund Braastad er fra Fåvang i Innlandet.
Braastad ble valgt inn i konsernstyret i 2020. Han driver melk- og storfekjøtt og sau og vært gardbruker siden 1998. Har tidligere jobbet på regnskapskontor med føring av landbruksregnskap. Har fagbrev som landbruksmekaniker, og driftsteknisk kurs i skogbruk, og er utdannet agronom ved Forvalterlinja Vinterlandbruksskolen i Oslo. 

Har hatt ulike tillitsverv i landbruket som styremedlem i lokalt Bondelag, leder i Ringebu Fåvang Skogeierlag 2012-2017, leder i Imsdalen Statsallmenning, kretsleder i Nortura fra 2009, AU-medlem Innlandet storfe 2013-2017, og leder i RU-Innlandet 2017-2020.

Mob tlf 907 66 034 - E-post

Merethe Sund

Merethe Sund er fra Sømna i Nordland.
Sund ble valgt inn i konsernstyret i 2017. driver kombinertbesetning svin og melkeproduksjon. Allmenlæreutdanning Høyskolen i Nesna 1999, diverse videreutdanning Høyskolen i Nesna og NTNU 2001-2006. Jobbet 80 % som lærer 1999-2009. 100 prosent bonde fra 2009.

Kretsleder og AU-medlem i Region Nord, fagutvalget for svin, styremedlem i Sømna AP, styremedlem i Sømna Bondelag, kommunestyret i Sømna 2006-2010 og 2015-2019.

Mob tlf 478 81 461 - E-post

Tone Steinsland

Tone Steinsland, fra Bryne i Rogaland.
Steinsland ble valgt inn i styret i 2019. Tone Steinsland er medeier i familieselskapet Steinsland & Co, som driver rugeri og oppdrett av kyllinger til verpehøner. Nestleder i Norsk Fjørfelag, styreleder i Rogaland Fjørfelag, styremedlem i Landbruksrådet Rogaland, og verv i World Poultry Science Association. Tone har tidligere jobbet i Kverneland Group på konsernnivå, og bodd 6 år i Australia.  Utdannelse: Bachelor of Business, Master of International Relations og Solstrandprogrammet Accelerate.

Mob tlf 974 22 423 - E-post

Ivar Strand

Ivar Strand, fra Snåsa i Trøndelag.
Strand ble valgt inn i konsernstyret i 2023, driver med melk-, kjøtt- og kornproduksjon. Utdannet siviløkonom fra BI Sandvika. Har bred arbeidserfaring blant annet som analytiker og med forretningsutvikling innen sjømatsektoren. I dag har han, i tillegg til å drive gården, styreverv og eierskap i 5 ulike bedrifter gjennom sitt investeringsselskap. Bærekraft og sirkulærøkonomi er viktige stikkord for disse bedriftene.

Les mer og se film om Ivar

Mob tlf. 958 70 270 - E-post

Linda Gjerde Myren Linda Gjerde Myren, fra Valldal i Møre og Romsdal.

Ble valgt inn i konsernstyret i 2022, driver som svin- storfe og småfeprodusent, og driver i tillegg eget firma innen regnskaps- og økonomirådgivingstjenester. Tidligere nestleder i RU-Nordvest, AU-medlem gris og leder i fagutvalg gris i perioden 2010 – 2014. ​Styremedlem og nestleder i Norsvin SA, 2013 – 2019.​

Les mer og se film om Linda

Mob. tlf. 481 42 530 - E-post

Ole Johs Egeland Ole Johs Egeland, fra Spydeberg i Viken.​

Ble valgt inn i konsernstyret i 2022. Egeland driver med slaktekylling, and, korn og skog.​ AU-medlem og leder i fagutvalg fjørfekjøtt, AU-leder Øst fra 2020 – 2022. 1.vara til styret i Nortura fra 2021 – 2022. Styremedlem i Norfersk.​

Les mer og se film om Ole Johs

Mob. tlf. 909 93 053 - E-post

Einar Meisfjord, 36 år, fra Leirfjord på Helgeland.
Ble valg inn som 1. vara til styret i 2023, gikk inn som fast styremedlem 29. august.
Driver med melkeproduksjon på storfe. Gift og har to barn.​ Har bachelorgrad i Husdyrfag, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer (2008).​ Mastergrad i Utmarksbasert næringsutvikling (økonomi og bioenergi), Universitetet for Miljø og Biovitenskap, Ås (2010).​ Jobbet fra 2010 til 2015 som rådgiver i Norsk Bonde- og Småbrukarlag i Oslo.​ Har vært rådsmedlem og konsernstyremedlem i Tine SA, og styremedlem i Stiftelsen Norsk Mat (tidligere Matmerk). Har siden 2019 sittet i kommunestyret og kontrollutvalget i Leirfjord Kommune.​

Mob tlf 950 71 763 - E-post

Kenneth Johansen

Kenneth Johansen er konserntillitsvalgt for de LO-organiserte i Nortura. Johansen er ansatt ved fabrikken i Sarpsborg og har jobbet ved Nortura Sarpsborg siden 1997. Han har vært klubbleder siden 2006, siden 2008 har han vært regiontillitsvalgt for øst. Valgt inn som ansatterepresentant i konsernstyret i 2015, men har i praksis vært med i styret fra 2014 som vararepresentant.

Mob tlf 917 73 872 - E-post

Ken Ove Sletthaug

Ken Ove Sletthaug er ansatt ved fabrikken på Forus, og har hatt tillitsverv i kjøttsamvirket siden 1992. Han har vært styremedlem i Gilde Norsk Kjøtt siden 2000. Sletthaug sitter i NNNs landsstyre samt forhandlingsutvalget for kjøtt, er kjøttskjærer og bosatt i Sandnes.

Mob tlf 905 55 685 - E-post

Erlend Rønning

Erlend Rønning er ansatt som konserntillitsvalgt i Nortura for YS, har jobbet i Nortura/Gilde siden 2002, i Ytre Salg i Midt-Norge, tiltro som konserntillitsvalgt i august 2016. Ansatt i Nortura siden 2002. Valgt inn i konsernstyret i 2017 som ansatterepresentant fra YS.

Mob tlf 915 68 001 - E-post

Ronny Aunan er ansatt ved fabrikken i Steinkjer
Ny styremedlem fra de ansatte i NNN, valgt inn i 2019.

Starta i Nortura i 1993, utdannet kjøttskjærer, men har også jobbet som slakter i 5 år. Starta som tillitsvalgt på Nortura Steinkjer i 2004, hovedtillitsvalgt fra 2015, leder i NNN Avdeling 27 Nord-Trøndelag fra 2017, fylkeskoordinator NNN Trøndelag fra 2017, styremedlem LO Steinkjer og omegn 2017 - 2019. Hovedtillitsvalgt i Region-Nord fra 2019. Holder på med LO-skolen p.t.

Mob tlf 934 31 579 - E-post

Live Major

Live Major er ansatt ved fabrikken på Hærland.

Valgt inn i konsernstyret i 2023, har også vært i konsernstyret som ansatterepresentant i perioden 2009-2016. Har jobbet i Prior siden 2002. Først i Rakkestad, videre på Hærland. Har vært hovedtillitsvalgt på fabrikk (Rakkestad/Hærland) siden 2005. Hovedtillitsvalgt for hele Prior-området i perioden 2009-2016. Var organisasjonsarbeider i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund/Østfold i ett år som ett prøveprosjekt.

Mob tlf 472 62 455 - E-post