Konsernstyret

Konsernstyret består av 14 personer, hvorav 9 er valgt av årsmøtet i Nortura og 5 er ansattrepresentanter.


Styret er etter valg på ordinært årsmøte 19. april 2023 som vist under, ansattevalgte er valgt utenom årsmøtet.

Trine Hasvang Vaag

Trine Hasvang Vaag, leder, er fra Snåsa i Trøndelag.
Hasvang Vaag ble valgt inn i styret i 2016 og leder fra 2017. Hun driver med melk- og kjøttproduksjon. Utdannet innen økonomi og administrasjon fra HINT 1991, grunnfag i privatrett UiO 2003, grunnfag i offentlig rett UiO 2004. Styremedlem i Snåsa vekst 2002-2006, Snåsa Skogeierforening 2007-2010, Nord-Trøndelag Bondelag 2009-2010, Norges Bondelag 2011-2015. Leder i Snåsa Bondelag 2008-2010, Nord-Trøndelag bondelag 2010-2012 og medlem i Miljø og kvalitetsutvalget i Norges Bondelag 2011-2012.

Mob tlf 456 00 433 - E-post

Jan Erik Fløtre

Jan Erik Fløtre, nestleder, er fra Byrkjelo i Vestland.
Fløtre ble valgt inn i styret i 2017 og nestleder fra 2021. Driver melk, ammeku og kjøttproduksjon på innkjøpt kalv. Har fagbrev yrkessjåfør, gårdbruker fra 2001, kretsleder i Nortura fra 2011, AU-medlem storfe i Vest fra 2012, leder i fagutvalg storfe fra 2014. Styremedlem i Breim Bondelag og Styreleder i Norsk Fjorhestgard fra 2010.

Mob tlf 911 03 118 - E-post

Hans Amund Braastad er fra Fåvang i Innlandet.
Braastad ble valgt inn i konsernstyret i 2020. Han driver melk- og storfekjøtt og sau og vært gardbruker siden 1998. Har tidligere jobbet på regnskapskontor med føring av landbruksregnskap. Har fagbrev som landbruksmekaniker, og driftsteknisk kurs i skogbruk, og er utdannet agronom ved Forvalterlinja Vinterlandbruksskolen i Oslo. 

Har hatt ulike tillitsverv i landbruket som styremedlem i lokalt Bondelag, leder i Ringebu Fåvang Skogeierlag 2012-2017, leder i Imsdalen Statsallmenning, kretsleder i Nortura fra 2009, AU-medlem Innlandet storfe 2013-2017, og leder i RU-Innlandet 2017-2020.

Mob tlf 907 66 034 - E-post

Merethe Sund

Merethe Sund er fra Sømna i Nordland.
Sund ble valgt inn i konsernstyret i 2017. driver kombinertbesetning svin og melkeproduksjon. Allmenlæreutdanning Høyskolen i Nesna 1999, diverse videreutdanning Høyskolen i Nesna og NTNU 2001-2006. Jobbet 80 % som lærer 1999-2009. 100 prosent bonde fra 2009.

Kretsleder og AU-medlem i Region Nord, fagutvalget for svin, styremedlem i Sømna AP, styremedlem i Sømna Bondelag, kommunestyret i Sømna 2006-2010 og 2015-2019.

Mob tlf 478 81 461 - E-post

Tone Steinsland

Tone Steinsland, fra Bryne i Rogaland.
Steinsland ble valgt inn i styret i 2019. Tone Steinsland er medeier i familieselskapet Steinsland & Co, som driver rugeri og oppdrett av kyllinger til verpehøner. Nestleder i Norsk Fjørfelag, styreleder i Rogaland Fjørfelag, styremedlem i Landbruksrådet Rogaland, og verv i World Poultry Science Association. Tone har tidligere jobbet i Kverneland Group på konsernnivå, og bodd 6 år i Australia.  Utdannelse: Bachelor of Business, Master of International Relations og Solstrandprogrammet Accelerate.

Mob tlf 974 22 423 - E-post

Bente Borgen

Bente Borgen, fra Sør-Fron i Innlandet.
Borgen ble valgt inn i konsernstyret i 2021, er melkeprodusent og digitaliseringsrådgiver i Ringebu Kommune. Har master i ledelse og høyskolekandidat i husdyrbruk. Har jobbet 10 år i Nortura med ulike prosjekter som bla. livdyrportal. Bakgrunn som lærer innen i-mek og bygningsplanlegging, husdyrmiljø og sau og geit, på Høgskolen i Trøndelag. Tidligere verv som AU-leder i Tine Fron og i Bygdeungdomslaget lokalt og på fylkesnivå.

Mob tlf. 916 39 875 - E-post

Ivar Strand

Ivar Strand, fra Snåsa i Trøndelag.
Strand ble valgt inn i konsernstyret i 2023, driver med melk-, kjøtt- og kornproduksjon. Utdannet siviløkonom fra BI Sandvika. Har bred arbeidserfaring blant annet som analytiker og med forretningsutvikling innen sjømatsektoren. I dag har han, i tillegg til å drive gården, styreverv og eierskap i 5 ulike bedrifter gjennom sitt investeringsselskap. Bærekraft og sirkulærøkonomi er viktige stikkord for disse bedriftene.

Mob tlf. 958 70 270 - E-post

Linda Gjerde Myren Linda Gjerde Myren, fra Valldal i Møre og Romsdal.

Ble valgt inn i konsernstyret i 2022, driver som svin- storfe og småfeprodusent, og driver i tillegg eget firma innen regnskaps- og økonomirådgivingstjenester. Tidligere nestleder i RU-Nordvest, AU-medlem gris og leder i fagutvalg gris i perioden 2010 – 2014. ​Styremedlem og nestleder i Norsvin SA, 2013 – 2019.​

Mob. tlf. 481 42 530 - E-post

Ole Johs Egeland Ole Johs Egeland, fra Spydeberg i Viken.​

Ble valgt inn i konsernstyret i 2022. Egeland driver med slaktekylling, and, korn og skog.​ AU-medlem og leder i fagutvalg fjørfekjøtt, AU-leder Øst fra 2020 – 2022. 1.vara til styret i Nortura fra 2021 – 2022. Styremedlem i Norfersk.​

Mob. tlf. 909 93 053 - E-post

Kenneth Johansen

Kenneth Johansen er konserntillitsvalgt for de LO-organiserte i Nortura. Johansen er ansatt ved fabrikken i Sarpsborg og har jobbet ved Nortura Sarpsborg siden 1997. Han har vært klubbleder siden 2006, siden 2008 har han vært regiontillitsvalgt for øst. Valgt inn som ansatterepresentant i konsernstyret i 2015, men har i praksis vært med i styret fra 2014 som vararepresentant.

Mob tlf 917 73 872 - E-post

Ken Ove Sletthaug

Ken Ove Sletthaug er ansatt ved fabrikken på Forus, og har hatt tillitsverv i kjøttsamvirket siden 1992. Han har vært styremedlem i Gilde Norsk Kjøtt siden 2000. Sletthaug sitter i NNNs landsstyre samt forhandlingsutvalget for kjøtt, er kjøttskjærer og bosatt i Sandnes.

Mob tlf 905 55 685 - E-post

Erlend Rønning

Erlend Rønning er ansatt som konserntillitsvalgt i Nortura for YS, har jobbet i Nortura/Gilde siden 2002, i Ytre Salg i Midt-Norge, tiltro som konserntillitsvalgt i august 2016. Ansatt i Nortura siden 2002. Valgt inn i konsernstyret i 2017 som ansatterepresentant fra YS.

Mob tlf 915 68 001 - E-post

Ronny Aunan er ansatt ved fabrikken i Steinkjer
Ny styremedlem fra de ansatte i NNN, valgt inn i 2019.

Starta i Nortura i 1993, utdannet kjøttskjærer, men har også jobbet som slakter i 5 år. Starta som tillitsvalgt på Nortura Steinkjer i 2004, hovedtillitsvalgt fra 2015, leder i NNN Avdeling 27 Nord-Trøndelag fra 2017, fylkeskoordinator NNN Trøndelag fra 2017, styremedlem LO Steinkjer og omegn 2017 - 2019. Hovedtillitsvalgt i Region-Nord fra 2019. Holder på med LO-skolen p.t.

Mob tlf 934 31 579 - E-post

Live Major

Live Major er ansatt ved fabrikken på Hærland.

Valgt inn i konsernstyret i 2023, har også vært i konsernstyret som ansatterepresentant i perioden 2009-2016. Har jobbet i Prior siden 2002. Først i Rakkestad, videre på Hærland. Har vært hovedtillitsvalgt på fabrikk (Rakkestad/Hærland) siden 2005. Hovedtillitsvalgt for hele Prior-området i perioden 2009-2016. Var organisasjonsarbeider i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund/Østfold i ett år som ett prøveprosjekt.

Mob tlf 472 62 455 - E-post