Konsernstyret

Konsernstyret består av 14 personer, hvorav 9 er valgt av årsmøtet i Nortura og 5 er ansattrepresentanter.


Styret er etter valg på ordinært årsmøte 10. april 2019 som vist under, ansattevalgte er valgt utenom årsmøtet.

Trine Hasvang Vaag

 

Trine Hasvang Vaag, leder, er fra Snåsa i Trøndelag.
Hasvang Vaag ble valgt inn i styret i 2016 og leder fra 2017. Hun driver med melk- og kjøttproduksjon. Utdannet innen økonomi og administrasjon fra HINT 1991, grunnfag i privatrett UiO 2003, grunnfag i offentlig rett UiO 2004. Styremedlem i Snåsa vekst 2002-2006, Snåsa Skogeierforening 2007-2010, Nord-Trøndelag Bondelag 2009-2010, Norges Bondelag 2011-2015. Leder i Snåsa Bondelag 2008-2010, Nord-Trøndelag bondelag 2010-2012 og medlem i Miljø og kvalitetsutvalget i Norges Bondelag 2011-2012.

Mob tlf 456 00 433 - E-post

 

Steffen Skolseg

 

Steffen Skolseg, nestleder, fra Snertingdal i Oppland.
Skolseg ble valgt inn i styret som medlem og nestleder i 2019. Han driver gård med mjølk og storfekjøttproduksjon, har solid erfaring som leder i næringslivet, og er administrerende direktør i Mjøsen Skog SA. Utdannet ved Jønsberg Landbruksskole, ettårig agronomkurs, Norges Landbrukshøgskole. Allsidig Jordbruk. Tidligere vært administrerende direktør i Strand Unikorn AS og Strand Brænderi AS, daglig leder/økonomisk rådgiver i Løten Regnskapskontor. Styreleder i Norgesfor AS, Norsk Virkesmåling, styremedlem og styreleder i Hundseth Mølle. 

Mob tlf 950 53 939 - E-post

 

Johan Narum

 

Johan Narum er fra Østre Toten i Oppland
Narum ble valgt inn i styret i 2016, vara til styret i Nortura fra 2015. Driver produksjon av rugeegg og korn. Han er økonomirådgiver i Toten Økonomitjenester AS, utdannet landbruksøkonom fra NTDH i 1992 og er autorisert regnskapsfører. Styremedlem i Norilia og Scapo Hides AB fra 2013, styreleder i Toten Kålrotpakkeri fra 2014 og Lund Bygdesenter AS fra 2012. Styremedlem Økonomitjenester Innlandet AS, Byrå Pluss AS, Toten Økonomitjenester AS og Oslo Økonomitjenester AS.

Mob tlf 913 05 771 - E-post

 

Inger Lise Aarrestad Rettedal

 

Inger Lise Aarrestad Rettedal er fra Rennesøy i Rogaland.
Aarrestad Rettedal ble valgt inn i styret i 2014. Hun driver med sau, storfe og slaktegrisproduksjon på Utstein Gard på Mosterøy. Hun jobber med forretningsutvikling for Klostergarden. Utdannelse: MBA i Merkevareledelse fra NHH, og er utdannet agronom. Tidligere jobbet som leder innen samfunns- og myndighetskontakt i Statoil og med kommunikasjon og rådgivning i Aker Solutions og Melvær&Lien Idé-entreprenør. Har bred styreerfaring fra kultur- og samfunnsliv. Vært politiker og folkevalgt på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, blant annet som møtende vararepresentant på Stortinget for Høyre i Rogaland.    

Mob tlf 970 81 415 - E-post

 

Bente Roer

 

Bente Roer er fra Rygge i Østfold.
Roer er valgt inn i styret i 2013, og har vært leder i regionutvalg Øst fra 2008, varamedlem til styret i Nortura og 1. vara fra 2008, styremedlem i Prior Hærland 2006-2007 og vara fra 2008. Styremedlem i Østfold bondelag fra 2006, leder i lokallag og flere andre verv. Roer driver med kylligproduksjon, korn, grønnsaker og potet. Har 3-årig lærerhøgskole.

Mob tlf 416 38 759 - E-post

 

Merethe Sund

 

Merethe Sund er fra Sømna i Nordland.
Sund ble valgt inn i konsernstyret i 2017. driver kombinertbesetning svin og melkeproduksjon. Allmenlæreutdanning Høyskolen i Nesna 1999, diverse videreutdanning Høyskolen i Nesna og NTNU 2001-2006. Jobbet 80 % som lærer 1999-2009. 100 prosent bonde fra 2009.

Kretsleder og AU-medlem i Region Nord, fagutvalget for svin, styremedlem i Sømna AP, styremedlem i Sømna Bondelag, kommunestyret i Sømna 2006-2010 og 2015-2019.

Mob tlf 478 81 461 - E-post

 

Tone Steinsland

 

Tone Steinsland, fra Bryne i Rogaland.
Steinsland ble valgt inn i styret i 2019. Tone Steinsland er medeier i familieselskapet Steinsland & Co, som driver rugeri og oppdrett av kyllinger til verpehøner. Nestleder i Norsk Fjørfelag, styreleder i Rogaland Fjørfelag, styremedlem i Landbruksrådet Rogaland, og verv i World Poultry Science Association. Tone har tidligere jobbet i Kverneland Group på konsernnivå, og bodd 6 år i Australia.  Utdannelse: Bachelor of Business, Master of International Relations og Solstrandprogrammet Accelerate.

Mob tlf 974 22 423 - E-post

 

Jan Erik Fløtre

 

Jan Erik Fløtre er fra Byrkjelo i Sogn og Fjordane.
Fløtre ble valgt inn i styret i 2017. Driver melk, ammeku og kjøttproduksjon på innkjøpt kalv. Har fagbrev yrkessjåfør, gårdbruker fra 2001, kretsleder i Nortura fra 2011, AU-medlem storfe i Vest fra 2012, leder i fagutvalg storfe fra 2014. Styremedlem i Breim Bondelag og Styreleder i Norsk Fjorhestgard fra 2010.

Mob tlf 911 03 118 - E-post

 

Olav Håkon Ulfsnes

 

Olav Håkon Ulfsnes, fra Aure i Møre og Romsdal
Ulfsnes ble valgt inn i konsernstyret i 2018, han driver melkeproduksjon i Aure på Nordmøre og har fagbrev som bilmekaniker. Han har bl.a. vært medlem i Aure kommunestyre i tre perioder, styremedlem i FKNR fra 2009, og styreleder fra 2011 til fusjon med FKA sommeren 2015, styremedlem Møre og Romsdal kornsilo fra 2011 til 2016, nestleder i Norske Felleskjøp fra 2011 frem til 2016, og medlem av representantskapet i Norsk landbrukssamvirke. Nestleder i regionutvalget AU-Midt Norge fra 2016, styremedlem i Norilia fra 2017, og leder i Midt Norsk Landbruksråd fra sommeren 2017.

Mob tlf. 900 15 888 - E-post

 

Kenneth Johansen

 

Kenneth Johansen er konserntillitsvalgt for de LO-organiserte i Nortura. Johansen er ansatt ved fabrikken i Sarpsborg og har jobbet ved Nortura Sarpsborg siden 1997. Han har vært klubbleder siden 2006, siden 2008 har han vært regiontillitsvalgt for øst. Valgt inn som ansatterepresentant i konsernstyret i 2015, men har i praksis vært med i styret fra 2014 som vararepresentant.

Mob tlf 917 73 872 - E-post

 

Ken Ove Sletthaug

 

Ken Ove Sletthaug er ansatt ved fabrikken på Forus, og har hatt tillitsverv i kjøttsamvirket siden 1992. Han har vært styremedlem i Gilde Norsk Kjøtt siden 2000. Sletthaug sitter i NNNs landsstyre samt forhandlingsutvalget for kjøtt, er kjøttskjærer og bosatt i Sandnes.

Mob tlf 905 55 685 - E-post

 

Erlend Rønning

 

Erlend Rønning er ansatt som konserntillitsvalgt i Nortura for YS, har jobbet i Nortura/Gilde siden 2002, i Ytre Salg i Midt-Norge, tiltro som konserntillitsvalgt i august 2016. Ansatt i Nortura siden 2002. Valgt inn i konsernstyret i 2017 som ansatterepresentant fra YS.

Mob tlf 915 68 001 - E-post

 

Ronny Aunan

 

Ronny Aunan er ansatt ved fabrikken i Steinkjer
Ny styremedlem fra de ansatte i NNN, valgt inn i 2019.

Starta i Nortura i 1993, utdannet kjøttskjærer, men har også jobbet som slakter i 5 år. Starta som tillitsvalgt på Nortura Steinkjer i 2004, hovedtillitsvalgt fra 2015, leder i NNN Avdeling 27 Nord-Trøndelag fra 2017, fylkeskoordinator NNN Trøndelag fra 2017, styremedlem LO Steinkjer og omegn 2017 - 2019. Hovedtillitsvalgt i Region-Nord fra 2019. Holder på med LO-skolen p.t.

Mob tlf 934 31 579 - E-post

 

Tove Berit Berg

 

Tove Berit Berg er ansatt ved fabrikken i Revetal.
Berg begynte i bedriften i 2002. Hun har vært klubbleder siden 2004, og ble valg inn som medlem i landsstyre NNN i 2009. Valgt til områdetillitsvalgt i fjørfeområdet  i 2015. Valgt inn som ansatterepresentant i konsernstyret i 2015.

Mob tlf 977 94 690 - E-post