Regionutvalg Øst

Øst omfatter Vestfold og Telemark, Viken og Oslo.

Arbeidsutvalg i regionutvalg Øst har følgende sammensetning
Ole Johannes Egeland

Leder

Ole Johannes Egeland, Trorudveien 89, 1820 Spydeberg

Mob. 909 93 053
E-post

Hans O. Erikstein

Nestleder

AU-medlem gris

Hans O. Erikstein, Skoevegen 4, 3800 Bø i Telemark

Mob. 924 50 325
E-post

Svein Iver Gjøby

AU-medlem egg

Svein Iver Gjøby, Gjøbyveien 71, 1892 Degernes

Mob. 950 48 177
E-post

Jens Petter Otterstad

AU-medlem kylling

Jens Petter Otterstad, Kurefjordveien 100, 1580 Rygge

Mob: 906 87 498
E-post

Ole Kai Sørbøl

AU-medlem storfe

Ole Kai Sørbøl, Øvrevegen 208, 3550 Gol

Mob. 915 17 086
E-post

Øystein Mysen

AU-medlem kalkun

Øystein Mysen, Grønnsundveien 63, 1880 Eidsberg

Mob. 907 91 567
E-post

Else Horge Asplin

AU-medlem småfe

Else Horge Asplin, Slettevegen 62, 3540 Nesbyen

Mob: 901 79 321
E-post

 

Regionutvalg Øst består av følgende kretser:

 • 110 Notodden, Tinn og, Hjartdal
 • 111 Nome, Bø og Sauherad
 • 112 Vest-Telemark
 • 113 Søndre Telemark
 • 114 Jarlsberg
 • 115 Søndre Vestfold
 • 116 Flå, Nes, Gol og Hemsedal
 • 117 Ål og Hol
 • 118 Numedal
 • 119 Ringerike, Hole, Sigdal, Krødsherad og Modum
 • 120 Nedre Buskerud
 • 121 Sarpsborg, Halden og Aremark
 • 122 Moss, Fredrikstad, Hvaler, Råde, Rygge og Våler
 • 123 Marker, Eidsberg og Rakkestad
 • 124 Trøgstad, Spydeberg, Askim, Skiptvet, Hobøl, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård og Enebakk     
 • 125 Nedre Romerike
 • 126 Øvre Romerike

» Regionutvalgets valgkomite
 

Endrer grensen mellom RU Øst og RU Innlandet

Årsmøtet i Nortura SA, 10. og 11. april 2013 endrer grensen mellom regionutvalg Øst og regionutvalg Innlandet ved at krets 127 Glåmdalen overføres fra regionutvalg Øst til regionutvalg Innlandet.

Endringen trer i kraft fra våren 2014 og vil bli tatt hensyn til ved beregninger av representasjon til møterunden 2014.

Tillitsvalgte som er valgt i møterunden 2013 står i sine verv til valg i 2014 er gjennomført.