Låneinnskuddsordningen i Nortura SA

(Oppdatert 02.01.24) Låneinnskuddsordningen i Nortura SA er en gunstig spareordning for medlemmer.

Som medlem i Nortura SA har du muligheten til å opprette din egen låneinnskuddskonto, hvor det tilbys gunstige renter.

For opprettelse av låneinnskuddskonto eller spørsmål knyttet til ordningen kan du kontakte Regnskapsavdelingen via e-post: innskudd@nortura.no eller pr telefon: 955 18 150.

Låneinnskuddsbetingelser

Nye rentesatser gjeldende f.om 1.2.2024:

Innestående Tidligere rentesats Rentesats f.o.m. 1.2.2024
Uavhengig av beløp 5,25 % p. a. 5,50 % p. a.

Øvrige betingelser: 

  • Renteberegning skjer ved utgangen av året 
  • Lik rente for hele beløpet fra og med 1.7.2022. 
  • Renten reguleres med 7 dagers varsel/oppsigelse. 
  • For tiden ingen bindingstid på innskudd
  • For tiden intet uttaksgebyr. Men på bakgrunn av at dette er en plasseringskonto som er basert på liten administrasjon forutsettes det få uttak.

Hvordan oppretter du låneinnskuddskonto:

  • Send e-post til: innskudd@nortura.no og be om å få opprette et innskuddsnummer
  • Innbetaling innskudd til Nortura sin bankkonto: 8380.08.08882. Innbetalingen merkes med innskuddsnummer og navn.  
  • For uttak ta kontakt med Regnskapsavdelingen. Faste utbetalingsdager er tirsdag og torsdag. 
  • For å avslutte din låneinnskuddskonto ta kontakt med Regnskapsavdelingen.

Sikkerhet:

Sikkerheten for innskuddet, er basert på Nortura SA sin soliditet. Denne fremgår av årsregnskapet. Nortura SA er ikke medlem av bankenes sikringsfond.

Kontaktinfo:

Regnskapsavdelingen: 
E-post: innskudd@nortura.no, tlf.: 955 18 150 

Medlemssenter: 
E-post: medlem@nortura.no, tlf.: 955 18 400