Sentral valgkomite i Nortura

Sammensetningen av valgkomiteen valgt på Årsmøte i Nortura SA 19. april 2023 er som følger:

Navn
Adresse
Telefon
Borgny Grande, leder Tømmeråsvegen 38, 7870 Grong  959 37 094
Bent Ove Byberg, nestleder Bybergvegen 45, 4354 Voll 920 97 061
Einar Høstbjør Hollebyveien 310, 1708 Sarpsborg 911 00 102
Anita Sæther Standal Nedre, 6942 Svortevik 975 17 633
Per Heringstad Heidalsvegen 1537, 2676 Heidal 481 37 110
Anne-Britt Hanstad Sørdalsveien 94, 9360 Bardu 915 87 110
» Valgkomiteer i regionutvalgene