Sentral valgkomite i Nortura

Sammensetningen av valgkomiteen valgt på Årsmøte i Nortura SA 18. juni 2021 er som følger:

Navn
Adresse
Telefon
Bjarte Myren, leder Ikjefjord, 5962 Bjordal 957 65 371
Grete Liv Olaussen, nestleder Seljeslett, 9713 Russenes 416 46 168
Sigurd Høyland Rimestad 32, 4365 Nærbø 908 71 668
Bjørn Magnus Tordhol Brendjordsvegen 47, 2666 Lora 900 87 235
Einar Høstbjør Hollebyveien 310, 1708 Sarpsborg 911 00 102
Borgny Grande Tømmeråsvegen 38, 7870 Grong 959 37 094