Sentral valgkomite i Nortura

Sammensetningen av valgkomiteen valgt på Årsmøte i Nortura SA 28. april 2020 er som følger:

Navn
Adresse
Telefon
Bente Bjerkeset Solenes, leder Batnfjordsvegen 313, 6631 Batnfjordsøra 413 25 752
Bjarte Myren, nestleder Ikjefjord, 5962 Bjordal 957 65 371
Sigbjørn Aadne Rød Rødveien 1, 3158 Andebu 905 83 475
Sigurd Høyland Rimestad 32, 4365 Nærbø 908 71 668
Bjørn Magnus Tordhol Brendjordsvegen 47, 2666 Lora 900 87 235
Grete Liv Olaussen Seljeslett, 9713 Russenes 992 46 012