Sentral valgkomite i Nortura

Sammensetningen av valgkomiteen valgt på Årsmøte i Nortura SA 10. april 2024 er som følger:

Navn
Adresse
Telefon
Bent Ove Byberg, leder Bybergvegen 45, 4354 Voll 920 97 061
Per Heringstad, nestleder Heidalsvegen 1537, 2676 Heidal 481 37 110
Bente Roer Roersveien 151, 1580 Rygge 416 38 759
Anita Sæther Standal Nedre, 6942 Svortevik 975 17 633
Bård Tore Berntsen Illøkkjveien 65, 7391 Rennebu 901 62 935
Anne-Britt Hanstad Sørdalsveien 94, 9360 Bardu 915 87 110
» Valgkomiteer i regionutvalgene