Kontaktpersoner i Nortura Medlem

I menyen finner du kontaktinformasjon til medlemssenter, tilførselsledere og rådgivere for hver region, vakttelefon ved nødslakt og kadaverhenting, medlemsbutikker, klauvskjærere rundt om i landet og kontaktpersoner på egg- og fjørfe.

Karin Marie Røhne

For å melde deg inn som ny medlem i Nortura, les gjerne våre medlemsfordeler og kontakt medlemssenteret.

Vil du sende oss ei melding, eller er det ei sak du ønsker tilbakemelding på, bruk gjerne e-postkontakt til medlemssenteret.

Kontaktpersoner på våre produksjonssteder finner du under hver enkelt fabrikk.

Ta kontakt med oss! 

Karin Marie Røhne, konstituert konserndirektør Medlem, Egg og Ruging


Nortura Medlemssenter - telefon 95 51 84 00 (ikke sms)

Ved telefonkontakt til medlemssenteret om det er innmelding eller andre henvendelser bruk alltid 95 51 84 00, det hjelper oss i å være mer rasjonell, og du får raskere svar.

Normal åpningstid: 07.00 – 16.00
Åpningstid uke 26 tom uke 31: 07.00 – 15.00


Vi i Nortura er til for deg og vil gjøre vårt beste for å stå til tjeneste!Nortura - bondens selskap


» Kontaktpersoner på eggpakkeri og fjørfeslakteri

» Tillitsvalgte eiere i kretsutvalg, AU i regionutvalget, konsernstyret, valgkomiteer mm

» Pressekontakter i Nortura