Kontrollkomiteen i Nortura

Sammensetningen av kontrollkomiteen valgt på Årsmøte i Nortura SA 6. april 2022 er som følger:

Navn Adresse Telefon
Ole Martin Fjeldberg, leder Ringsakervegen 1030, 2355 Gaupen 416 08 060
Anne Lise Kindingstad Kindingstadvegen 57, 4160 Finnøy 974 22 906
Jon Egil Grøtvedt Grøtvedtveien 8, 1593 Svinndal 930 81 616