Kontrollkomiteen i Nortura

Sammensetningen av kontrollkomiteen valgt på Årsmøte i Nortura SA 10. april 2019 er som følger:

Navn Adresse Telefon
Ole Martin Fjeldberg, leder Ringsakervegen 1030, 2355 Gaupen 416 08 060
Liv-Julie Wågan Kysteveien 31, 8920 Sømna 906 11 614
Jon Egil Grøtvedt Grøtvedtveien 8, 1593 Svinndal 930 81 616