Kontrollkomiteen i Nortura

Sammensetningen av kontrollkomiteen valgt på Årsmøte i Nortura SA 19. april 2023 er som følger:

Navn Adresse Telefon
Ole Martin Fjeldberg, leder Ringsakervegen 1030, 2355 Gaupen 416 08 060
Jon Egil Grøtvedt Grøtvedtveien 8, 1593 Svinndal 930 81 616
Mari Trosten Holmesund, 9845 Tana 970 60 105