Kretsen

Kretsen er grunnplanet i organisasjonen. Uten aktive kretser vil organisasjonsarbeidet raskt stagnere. Kretsens tillitsvalgte utgjør et kretsutvalg på minimum tre medlemmer som ledes av kretsleder.

Kretsmøte i Hornindal

Det er vedtektsfestet ett møte i kretsen i året. Dette møtet er beskrevet i vedtektenes § 18 med både innhold og oppgaver. Øvrige kretsmøter holdes etter behov. Det bør også foregå annen aktivitet i kretsen, både av faglig og sosial karakter.

Aktivitetsnivået i kretsene er avhengig av ledelsen i kretsen og spesielt kretsleder. Kretslederen får et fast årlig honorar i tillegg til fraværsgodtgjørelse for møter i kretsutvalget. Det gis også fraværsgodtgjørelse for avtalte oppdrag i regi av organisasjonen.

Her finner du kretsutvalget i din krets, fordelt på de 6 regionene.

Valgkomiteene i kretsene er satt opp på samme måte.