Ingen utbetaling av medlemskapital i 2020

(Årsmøtet, 28.04.20) Medlemskapitalen har en bindingstid på minimum 7 år, målsettingen er å rullere/utbetale avsatt beløp på medlemskapitalkontoen etter 7 år der eldste avsetning utbetales først. Årsmøtet vedtok konsernstyrets forslag på ingen avsetning og utbetaling på medlemskapitalkontoen for 2019.

Årsmøtet i Nortura vedtok med 62 mot 35 stemmer å følge konsernstyrets innstilling om å la eiernes innskutte medlemskapital bli stående i selskapet i et år til. Mindretallet stemte for et forslag fra Nortura Agro om å utbetale nær 62,6 millioner kroner i medlemskapital, som også var konsernstyrets forslag før koronakrisen.

Konsernstyrets forslag til vedtak som ble vedtatt i årsmøtet 28. april 2020:

 1. Konsernstyrets forslag til årsmelding for 2019 godkjennes som Nortura SA sin årsmelding for 2019.
 2. Styret innstiller for årsmøtet det framlagte konsernregnskapet som viser et resultat før skatt på 109,6 mill.kr og et resultat etter skatt på 99,0 mill.kr. Styret innstiller for årsmøtet det framlagte regnskapet for morselskapet Nortura SA med et årsresultat på 78,6 mill.kr etter skatt..
 3. Konsernstyrets forslag til disponering av årets resultat godkjennes
Årsresultat i Nortura SA 78 564 267 kr
Overføres til fond for vurderingsforskjeller 20 867 863 kr
Overføres til etterbetalingsfond 57 696 404 kr


Men det er viktig å understreke følgende:
Medlemskapitalen er ikke tapt. Medlemskapitalen står fortsatt på den enkeltes medlemskapitalkonto i Nortura, som en del av egenkapitalen i selskapet. Så snart selskapet leverer resultatet på et høyere nivå igjen er målsettingen å utbetale kapitalen.

Se mer her.

 

Status individuell medlemskapital

 • 2019 - ingen avsetning (og ingen utbetaling i 2020)
 • 2018 - ingen avsetning (og ingen utbetaling i 2019)
 • 2017 - ingen avsetning (og ingen utbetaling i 2018)
 • 2016 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2015 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2014 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2013 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2012 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2011 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2010 - avsatt 70 000 000 kr
 • 2009 - avsatt 70 000 000 kr - utbetalt i 2017 - 61 917 677 kr» Hvor skal andelsinnskuddet føres 

 


 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes