Ingen utbetaling av medlemskapital i 2023

(Oppdatert 19.04.23) Konsernstyrets forslag om å ikke utbetale medlemskapital i 2023 ble enstemmig vedtatt av Årsmøtet.

Konsernstyret vedtok i møte 8. mars 2023 at utbetaling av opparbeidet medlemskapital settes til kr 0. Dette begrunnes med at det er ikke rom for å utbetale medlemskapital på årsmøte 2023 av hensyn til behovet for å tilstrekkelig med egenkapital i konsernet. Det er heller ikke mulighet for å utbetale avkastning på medlemskapitalen for 2022, da morselskapets årsresultat etter skatt er negativt og selskapet dermed ikke har noe å disponere.

Utbetaling av medlemskapital er ikke en disponering av årsresultatet, men en beslutning årsmøtet kan fatte når tidligere års disponeringer til medlemskapital har stått i selskapet i minimum syv år.

Årsmøtet vedtok konsernstyret sin innstilling, det samme også med årsmelding og disponering av resultatet.

Årsresultat i Nortura SA 2022 -355 138 420 kr​
Overføres til fond for vurderingsforskjeller 16 958 527 kr
Overføres til etterbetalingsfond 0 kr​
Overføres til medlemskapitalkonto 0 kr
Avkastning på andelskapital og medlemskapital  0 kr​
Overføres til/fra annen egenkapital -372 096 947 kr

Se mer om egenkapital her.

Status individuell medlemskapital

Årstall

Avsatt*

Utbetalt

Forklaring på utbetalingen

2023   ingen utbetaling  

2022

ingen avsetning

95 768 379 kr

Avsatt for regnskapsåret 2012, inkludert 4 296 000 kr fra avviklet tilleggsandelsinnskudd

2021

75 000 000 kr

135 000 000 kr

Avsatt for regnskapsåret 2011 og 2010

2020

73 025 695 kr

ingen utbetaling

 

2019

ingen avsetning

ingen utbetaling

 

2018

ingen avsetning

ingen utbetaling

 

2017

ingen avsetning

61 917 677 kr

Avsatt for regnskapsåret 2009

2016

80 000 000 kr

 

 

2015

80 000 000 kr

 

 

2014

80 000 000 kr

 

 

2013

80 000 000 kr

 

 

2012

80 000 000 kr

 

 

2011

80 000 000 kr

 

 

2010

70 000 000 kr

 

 

2009

70 000 000 kr

 

 

*Avsetningen er regnskapsåret, vedtaket om avsetning fra regnskapet gjøres påfølgende år i årsmøte. 

» Hvor skal andelsinnskuddet føres 

 

Medlemskapital-ordningen

Med medlemskapitalkonti får du som medlem og eier del i verdiskapningen i Nortura ved at noe av overskuddet settes inn på din personlige konto i selskapet. Innskuddet bygger på samhandlingen med Nortura, og kan utbetales etter sju år.

Innskuddet på medlemskapitalkonti regnes som egenkapital i selskapet.

Samvirkeloven krever at avsetning til medlemskapitalkonti bare kan skje dersom selskapet har overskudd i sin samhandling med medlemmene, men det er årsmøtet som vedtar størrelsen på avsetningen innenfor rammen av det konsernstyret foreslår.

Se også i §5 Medlemskapitalkonti i vedtektene