Utbetaler 95,8 millioner kroner i 2022

(Oppdatert 07.04.22) Konsernstyrets forslag til utbetaling av medlemskapital med 95,8 millioner kroner ble godkjent av årsmøtet på første dag, tirsdag 5. april. I forkant ble også årsoppgjørsdisponeringen vedtatt og det settes av 75 mill kr på eiernes medlemskapitalkonto for rullering.

Årsmøtet 2021 vedtok å avvikle ordningen med Tilleggsandelsinnskudd. Samtlige innestående saldoer i ordningen, totalt kroner 4 296 000 kr utbetales. ​Medlemskapitalkonti avsatt i 2013 for regnskapsåret 2012, totalt 73 984 497​ kr, samt avkastning på medlemskapitalen for 2021, totalt kroner 17 487 882​ utbetales. I sum gir det 95 768 379 kr i utbetaling til eierne i år.

Årsmøtets vedak:

 1. Konsernstyrets forslag til årsmelding for 2021 godkjennes som Nortura SA sin årsmelding for 2021. 

 2. Styret innstiller for årsmøtet det framlagte konsernregnskapet som viser et resultat før skatt på 169,9 millioner kroner og et resultat etter skatt på 179,1 millioner kroner. Styret innstiller for årsmøtet det framlagte regnskapet for morselskapet Nortura SA med et årsresultat på 184,9 millioner kroner etter skatt. 

 3. Konsernstyrets forslag til disponering av årets resultat godkjennes 

Årsresultat i Nortura SA 184 868 014 kr​
Overføres til fond for vurderingsforskjeller 14 581 353 kr
Overføres til etterbetalingsfond 77 798 779 kr​
Overføres til medlemskapitalkonto 75 000 000 kr
Avkastning på andfelskapital og medlemskapital  17 487 882 kr​

Se mer om egenkapital her.

 

Status individuell medlemskapital

 • 2021 - avsatt 75 000 000 kr
 • 2020 - avsatt 73 025 695 kr
 • 2019 - ingen avsetning (og ingen utbetaling i 2020)
 • 2018 - ingen avsetning (og ingen utbetaling i 2019)
 • 2017 - ingen avsetning (og ingen utbetaling i 2018)
 • 2016 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2015 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2014 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2013 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2012 - avsatt 80 000 000 kr - utbetales i 2022 - 95 768 379 kr (derav 4 296 000 kr fra avviklet tilleggsandelsinnskudd)
 • 2011 - avsatt 80 000 000 kr - utbetales i 2021 - 72 000 000 kr
 • 2010 - avsatt 70 000 000 kr - utbetales i 2021 - 63 000 000 kr
 • 2009 - avsatt 70 000 000 kr - utbetalt i 2017 - 61 917 677 kr

Årstall er regnskapsåret avsetningen er fra, vedtak gjøres påfølgende år i årsmøte. 


» Hvor skal andelsinnskuddet føres