Utbetaler 142 millioner kroner i 2021

(Oppdatert 21.06.21) Nortura utbetaler 142 millioner kroner i medlemskapital og renter. Det betales ut 7,8 mill kr i rente på medlemskapital og tilleggsandelsinnskudd og 135 mill kr i avsatt kapital i 2011 og 2012. Beløpene for 2011 og 2012, utgjør henholdsvis 62 og 73 millioner kroner.

Det var konsernstyret som tidligere i år innstilte på å utbetale 135 millioner kroner i medlemskapital til Norturas eiere. Dette med bakgrunn i årsresultatet for 2020, som viser at økonomien i Nortura er på rett vei. 

Et benkeforslag fra region Øst og Innlandet om å betale 7,8 millioner i rente på medlemskapital og tilleggsandelsinnskudd, øker den samla utbetalinga fra 135 til 142 millioner kroner til Nortura-bøndene. Forslaget ble vedtatt av årsmøte med 58 mot 15 stemmer.

Årsmøtets vedak:

 1. Konsernstyrets forslag til årsmelding for 2020 godkjennes som Nortura SA sin årsmelding for 2020.​
 2. Styret innstiller for årsmøtet det framlagte konsernregnskapet som viser et resultat før skatt på 264,9 millioner kroner og et resultat etter skatt på 238,1 millioner kroner. Styret innstiller for årsmøtet det framlagte regnskapet for morselskapet Nortura SA med et årsresultat på 183,0 millioner kroner etter skatt.​
 3. Region Øst og Region Innlandets forslag til disponering av årets resultat godkjennes​
Årsresultat i Nortura SA 182 998 254 kr​
Overføres til fond for vurderingsforskjeller 4 120 273 kr
Overføres til etterbetalingsfond 98 069 309 kr​
Overføres til medlemskapitalkonto 73 025 695 kr
Utbetaling av renter på medlemskapital og tilleggsandelsinnskudd 7 782 977 kr​

Se mer her.

 

Status individuell medlemskapital

 • 2020 - avsatt 73 025 695 kr
 • 2019 - ingen avsetning (og ingen utbetaling i 2020)
 • 2018 - ingen avsetning (og ingen utbetaling i 2019)
 • 2017 - ingen avsetning (og ingen utbetaling i 2018)
 • 2016 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2015 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2014 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2013 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2012 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2011 - avsatt 80 000 000 kr - utbetales i 2021 - 72 000 000 kr
 • 2010 - avsatt 70 000 000 kr - utbetales i 2021 - 63 000 000 kr
 • 2009 - avsatt 70 000 000 kr - utbetalt i 2017 - 61 917 677 kr

Årstall er regnskapsåret avsetningen er fra, vedtak gjøres påfølgende år i årsmøte. 


» Hvor skal andelsinnskuddet føres