Ingen avsetning og utbetaling på medlemskapitalkonto for 2018

Nortura årsmøte 2019

(Lillestrøm, 09.04.19) Medlemskapitalen har en bindingstid på minimum 7 år. Målsettingen er å rullere/utbetale avsatt beløp på medlemskapitalkontoen etter 7 år der eldste avsetning utbetales først. Det ble ingen avsetning og utbetaling på medlemskapitalkontoen for 2018.

Konsernstyrets forslag til vedtak på disponering av årsresultatet som ble vedtatt i årsmøtet:

 1. Konsernstyrets forslag til årsmelding for 2018 godkjennes som Nortura SA sin årsmelding for 2018.
 2. Konsernstyrets forslag til årsregnskap for 2018 med et konsernresultat før skatt på 25,6 mill. kr og et resultat for morselskapet etter skatt på - 6,7 mill. kr godkjennes som Nortura SA sitt årsregnskap for 2018. 
 3. Konsernstyrets forslag til disponering av årets resultat godkjennes 
Årsresultatet i Nortura SA - 6 677 177 kr
Overføres fra fond for vurderingsforskjeller - 1 114 905 kr
Overføres fra annen egenkapital - 5 562 272 kr


Svakt resultat i 2018 var årsaken til at Årsmøtet i år valgte å disponere årsresultatet som de gjorde. Det betyr at det i år:   

 • Ikke blir utbetaling/rullering av medlemskapitalen
 • Ikke blir utbetaling av tilleggsandelsinnskudd
 • Ikke blir utbetaling av renter på obligatorisk andelsinnskudd, medlemskapital og tilleggsandelsinnskudd for 2018.

Men det er viktig å understreke følgende:
Medlemskapitalen er ikke tapt. Medlemskapitalen står fortsatt på den enkeltes medlemskapitalkonto i Nortura, som en del av egenkapitalen i selskapet. Så snart selskapet leverer resultatet på et høyere nivå igjen er målsettingen å utbetale kapitalen.

Se mer her.

 

Status individuell medlemskapital

 • 2018 - ingen avsetning (og ingen utbetaling i 2019)
 • 2017 - ingen avsetning (og ingen utbetaling i 2018)
 • 2016 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2015 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2014 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2013 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2012 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2011 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2010 - avsatt 70 000 000 kr
 • 2009 - avsatt 70 000 000 kr - utbetalt i 2017 - 61 917 677 kr» Hvor skal andelsinnskuddet føres