Ingen avsetning og utbetaling på medlemskapitalkonto for 2017

Årsmøtet 2018

(Sist endret 01.06.18) Medlemskapitalen har en bindingstid på minimum 7 år. Målsettingen er å rullere/utbetale avsatt beløp på medlemskapitalkontoen etter 7 år der eldste avsetning utbetales først. Det ble ingen avsetning og utbetaling på medlemskapitalkontoen for 2017.

Konsernstyrets forslag til vedtak på disponering av årsresultatet som ble vedtatt i årsmøtet:

 1. Konsernstyrets forslag til årsmelding for 2017 godkjennes som Nortura SA sin årsmelding for 2017.
 2. Konsernstyrets forslag til årsregnskap for 2017 med et konsernresultat før skatt på 69,9 mill. kr og et resultat for morselskapet etter skatt på  30,9 mill. kr godkjennes som Nortura SA sitt årsregnskap for 2017. 
 3. Konsernstyrets forslag til disponering av årets resultat godkjennes 
Årsresultatet i Nortura SA 30 930 236 kr
Overføres fra fond for vurderingsforskjeller 11 944 236 kr
Overføres til etterbetalingsfond 18 986 000 kr


Svakt resultat i 2017 var årsaken til at Årsmøtet i år valgte å disponere årsresultatet som de gjorde. Det betyr at det i år:   

 • Ikke blir utbetaling/rullering av medlemskapitalen
 • Ikke blir utbetaling av tilleggsandelsinnskudd
 • Ikke blir utbetaling av renter på obligatorisk andelsinnskudd, medlemskapital og tilleggsandelsinnskudd for 2017.

Men det er viktig å understreke følgende:
Medlemskapitalen er ikke tapt. Medlemskapitalen står fortsatt på den enkeltes medlemskapitalkonto i Nortura, som en del av egenkapitalen i selskapet. Så snart selskapet leverer resultatet på et høyere nivå igjen er målsettingen å utbetale kapitalen.

Se mer her.

 

Status individuell medlemskapital

 • 2017 - ingen avsetning (og ingen utbetaling i 2018)
 • 2016 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2015 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2014 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2013 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2012 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2011 - avsatt 80 000 000 kr
 • 2010 - avsatt 70 000 000 kr
 • 2009 - avsatt 70 000 000 kr - utbetalt i 2017 - 61 917 677 kr» Hvor skal andelsinnskuddet føres