Årsmøtet 2015

Status medlemskapital – avsetninger og utbetalinger

Avsetninger av medlemskapital:

Renten på andelskapital og medlemskapitalkonti settes til 4,82 % for 2014 og resultatet foreslås disponert slik: 

Resultat i Nortura SA  182 242 790 kr
Overføres fra fond for vurderingsforskjeller   - 15 356 906 kr
Avsatt til rente på andelsinnskudd og medlemskapitalkonti 28 516 000 kr
Overføres til individuelle medlemskapital  80 000 000 kr
Overføres til fri egenkapital 89 083 696 kr

tilbake til oversikten