Regionutvalg Agro

Agro består av Jæren og Ryfylke, Dalane og Agder.

Arbeidsutvalg i regionutvalg Agro har følgende sammensetning

Leder

Willy Finnbakk, Løgevegen 72, 4346 Bryne

Mob. 982 50 999
E-post

Nestleder

Åge Andre Brømnes, Brømnesveien 41, 4849 Arendal

Mob. 975 03 483
E-post

AU-medlem gris

Jon Leif H. Eikaas, Sommerveien 35, 4640 Søgne

Mob. 951 02 545
E-post

AU-medlem storfe

Martin Mæland, Kyrkjevegen 365, 4362 Vigrestad

Mob. 911 72 099
E-post

AU-medlem egg

Anne Lise Kindingstad, Kindingstadveien 57, 4160 Finnøy

Mo. 974 22 906
E-post

AU-medlem småfe

Siv Meling, Åmøyveien 668, 4154 Austre Åmøy

Mob. 992 77 335
E-post

AU-medlem fjørfekjøtt

Sigurd Høyland, Rimestad 32, 4365 Nærbø

Mob. 908 71 668
E-post

 

Regionutvalg Agro består av følgende kretser:

 •   89 Forsand, Strand og Hjelmeland
 •   90 Gjesdal
 •   91 Klepp
 •   92 Time
 •   93 Hå
 •   94 Sandnes og Sola
 •   95 Stavanger, Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy
 •   96 Finnøy
 •   97 Bjerkreim
 •   98 Eigersund, Lund og Sokndal
 • 100 Sirdal
 • 101 Kvinesdal og Flekkefjord
 • 102 Farsund og Lyngdal
 • 103 Mandal og Marnardal
 • 104 Audnedalen
 • 105 Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne
 • 106 Åseral og Hægebostad
 • 107 Setesdal
 • 108 Grimstad, Lillesand og Birkenes
 • 109 Aust i Agder

» Regionutvalgets valgkomite