Klauvskjærere

(Sist endret 15.01.16) Her finner du lenke til oversikter over aktive klauvskjærere i hele Norge.

Foto: Nina SvendsbyDet er avgjørende for at vi skal kunne arbeide for god dekning med godt kvalifiserte klauvskjærere at dere gir tilbakemelding til Helsetjenesten for storfe om områder der det er mangel på klauvskjæringstjenester.

» Klauvskjærere
(lenken går til Helsetjenesten for storfe)

På nettsiden til Helsetjenesten for storfe finner du også flere artikler om klauv og klauvhelse.