Aktuelt - nyhetssaker

Aktuelt stoff spesielt for eierorganisasjonen og tillitsvalgte.

 • Fortjent honnør på årsmøtet

  (25.04.19) Under årsmøtemiddagen på Norturas årsmøte 9. april delte styreleder Trine Vaag ut diplomer til Endre Østbø og Nils Henry Haugen.

 • Inntransport – kjør på!

  (12.04.19) Inntransport-prosjektet, som er beregnet å ha et årlig effektiviseringspotensial på minst 35 millioner kroner, fikk unison oppslutning på årsmøtet.

 • Hard kamp for merkevarene

  (11.04.19) Nortura-eierne er sterkt bekymret for nedgangen i salget av selskapets merkevarer. Produksjon av dagligvarekjedenes egne merkevarer (EMV) gir vesentlig lavere inntjening.

 • Godtgjørelse til tillitsvalgte i Nortura 2019

  (Lillestrøm, 10.04.19) Godtgjørelser til tillitsvalgte ble vedtatt etter valgkomiteens forslag, endring er sats på fraværsgodtgjørelse med kr. 100 i økning for fravær over 6 timer, fra kr. 2300 til kr. 2400, og kr. 50 i økning for fravær under 6 timer, fra kr. 1150 til kr. 1200.

 • Trine Hasvang Vaag ble gjenvalgt som styreleder

  (Lillestrøm, 10.04.19) Trine Hasvang Vaag fra Snåsa ble gjenvalgt som styreleder og Steffen Skolseg fra Snertingdal ble valgt som ny nestleder på konsernets årsmøte på Lillestrøm onsdag 10. april. Nyvalgt i konsernstyret er også Tone Steinsland fra Bryne.

 • – «Make Nortura great again»

  (Lillestrøm, 09.04.19) – Sammen skal vi «make Nortura great again», glødet konstituert konsernsjef Hans Thorn Wittussen da han rundet av sin orientering til årsmøtet. 

 • Ingen avsetning og utbetaling på medlemskapitalkonto for 2018

  (Lillestrøm, 09.04.19) Medlemskapitalen har en bindingstid på minimum 7 år. Målsettingen er å rullere/utbetale avsatt beløp på medlemskapitalkontoen etter 7 år der eldste avsetning utbetales først. Det ble ingen avsetning og utbetaling på medlemskapitalkontoen for 2018.

 • Valgkomiteen ønsker innspill

  (24.10.18) Valgkomiteen i Nortura SA er i gang med arbeidet fram mot årsmøtet 2019 og ønsker alle innspill hjertelig velkommen.