Aktuelt - nyhetssaker

Aktuelt stoff spesielt for eierorganisasjonen og tillitsvalgte.

 • Godtgjørelse til tillitsvalgte i Nortura

  (Oppdatert 21.06.21) Godtgjørelser til tillitsvalgte ble vedtatt på årsmøtet 18. juni etter valgkomiteens forslag som var å øke alle fastgodtgjørelser med 3 prosent.

 • Vil revitalisere samvirke

  (18.06.21) Et forslag fra AU Innlandet om å sette av ressurser til et prosjekt for å revitalisere samvirke, fikk unison oppslutning på årsmøtet.

 • Dette er Norturas nye konsernstyre

  (18.06.21) Trine Hasvang Vaag fra Snåsa ble gjenvalgt som styreleder og Jan Erik Fløtre fra Byrkjelo ble ny nestleder på Norturas årsmøte fredag 18. juni. Nye inn i konsernstyret er Bente Borgen fra Sør-Fron og Tronn Olaf Flittie fra Lesja.

 • Gode årsmøte!

  (17.06.21) Styreleder Trine Hasvang Vaags tale til Norturas årsmøte 2021

 • – Dyrevelferd og bærekraft er lønnsomt

  (05.05.20) Har Nortura råd til å være «best på alt»? Det spørsmålet stilte regionrådsleder Ole Johs. Egeland i Øst på årsmøtet. Konsernsjef Anne Marit Panengstuen svarte at god dyrevelferd og bærekraft er en kontrakt med forbrukerne og det viktigste salgsargumentet i proffmarkedet.

 • Dialog om korona-støtte

  (01.05.20) For Nortura har de største virkningene av koronakrisen vært et sterkt fall i PROFF-markedet, som delvis har vært kompensert av økt salg i dagligvaremarkedet. Det er dialog med myndighetene om en kan få tilgang på statlig støtte i den neste krisepakken for næringslivet fra myndighetene.

 • Vil styrke eierengasjementet

  (30.04.20) Regionutvalgslederne understreket på årsmøtet denne uka at det er viktig for Nortura å styrke engasjementet blant eierne. Det blir et tema i arbeidet med vedtektsendringer og medlemsorganiseringen som styret har satt i gang.