Søk:

Du er her: Hovedsiden / Organisasjon /Leveringsvilkår

Verktøylinje

Leveringsvilkår

Gjeldende leveringsvilkår for alle dyreslag, økologiske og spesialvarestrømmer, offentlige tilskudd og betingelser på låneinnskud mm.

 • Leveringsvilkår Nortura

  Leveringsvilkår Nortura

  (Sist endret 02.01.18) Leveringsvilkårene 2018 for gris, storfe, småfe og felles alle dyreslag. Vilkår for fjørfe og egg er beskrevet i prisliste på avregningspriser. Fra 2018 erstatter avtaletillegg, puljetillegg og ku/kalv-avtale det tidligere innmeldingstillegget for storfe, kvalitetstilskudd storfe er endret, nedre grense for kjøttprosent for utbetaling av edelgristillegg slaktegris er økt, og kvantumstillegget for gris er splittet i flere grupper.

 • Innmeldingsfrister i forbindelse med påske

  Innmeldingsfrister i forbindelse med påske

  (Sist endret 26.02.18) Innmeldingsfrister for slaktedyr og livdyr til Nortura SA.

 • Avgifter og grunntilskudd på slakt

  Avgifter og grunntilskudd på slakt

  (Sist endret 23.02.18) Her finner du alltid oppdaterte satser for grunntilskudd, offentlige avgifter og omsetningsavgift på slakt av storfe, småfe, gris og fjørfe samt egg.

 • Sommarlam 2018

  Sommarlam 2018

  (19.02.18) Sommarlamproduksjonen skal vera basert på overskotslam, dvs lam som er teke frå søya pga at søya har for lite mjølk til at lammet får tilstrekkeleg tilvekst. Det vil difor ofte vera trilling- og firlinglam.

 • Priser og tillegg for Norsk Kjøttfe

  Priser og tillegg for Norsk Kjøttfe

  (Sist endret 22.01.18) Norsk Kjøttfe er en avtalebasert varestrøm der buskaper må være forhåndsgodkjente.

 • Endringer i tilleggsytelser og avregningspriser

  Endringer i tilleggsytelser og avregningspriser

  (18.01.18) Som informert om i Eierbrevet torsdag 18. januar så har styret for å komme forsvarlig i mål med budsjettet for 2018 gjort noen justeringer og nedtrekk i tilleggsytelsene og avregningsprisene. Belastningen på de ulike dyreslagene er fordelt så rettferdig som mulig, basert på dyreslagenes omsetning.

 • Priser retur- og nisjeslakt

  Priser retur- og nisjeslakt

  (Sist endret 08.01.18) Oppsett for kostnader om du skal ha egne slakt i retur til eget forbruk, eller nisjeslakt for videre salg. Kostnaden for å ta slakt i retur er spesifisert på avregningen.

 • Krav for å levere slakt- og kjøpe livdyr av Nortura

  Krav for å levere slakt- og kjøpe livdyr av Nortura

  (Sist oppdatert 04.01.18) Fra 1. januar 2018 må leverandører som leverer slaktedyr- eller kjøper livdyr hos Nortura være registrert i Enhetsregisteret, ha et eget Organisasjonsnummer og et aktivt Produsentnummer i Landbruksregisteret.

 • Priser og tillegg for Kvalitetskalv

  Priser og tillegg for Kvalitetskalv

  (Sist endret 04.01.18) Produksjon av Kvalitetskalv er en spesialproduksjon hvor produktet blir markedsført som Gourmet Kalv i butikkene. På grunn av for stor tilgang på kalv, blir det ikke inngått nye avtaler inntil videre.

 • Leveringsvilkår økologiske småfe

  Leveringsvilkår økologiske småfe

  (Sist endret 02.01.18) For å kunne styre volum og priser på økologisk mer i tråd med det faktiske salget og prisuttaket i markedet har Nortura en avtaleordning på småfe.

 
« Forrige     1 | 2     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 20 artikler