Søk:

Du er her: Hovedsiden / Organisasjon /Leveringsvilkår

Verktøylinje

Leveringsvilkår

Gjeldende leveringsvilkår for alle dyreslag, økologiske og spesialvarestrømmer, offentlige tilskudd og betingelser på låneinnskud mm.

 • Leveringsvilkår Nortura

  Leveringsvilkår Nortura

  (Sist endret 02.01.18) Leveringsvilkårene 2018 for gris, storfe, småfe og felles alle dyreslag. Vilkår for fjørfe og egg er beskrevet i prisliste på avregningspriser. Fra 2018 erstatter avtaletillegg, puljetillegg og ku/kalv-avtale det tidligere innmeldingstillegget for storfe, kvalitetstilskudd storfe er endret, nedre grense for kjøttprosent for utbetaling av edelgristillegg slaktegris er økt, og kvantumstillegget for gris er splittet i flere grupper.

 • Priser retur- og nisjeslakt

  Priser retur- og nisjeslakt

  (Sist endret 08.01.18) Oppsett for kostnader om du skal ha egne slakt i retur til eget forbruk, eller nisjeslakt for videre salg. Kostnaden for å ta slakt i retur er spesifisert på avregningen.

 • Krav for å levere slakt- og kjøpe livdyr av Nortura

  Krav for å levere slakt- og kjøpe livdyr av Nortura

  (Sist oppdatert 04.01.18) Fra 1. januar 2018 må leverandører som leverer slaktedyr- eller kjøper livdyr hos Nortura være registrert i Enhetsregisteret, ha et eget Organisasjonsnummer og et aktivt Produsentnummer i Landbruksregisteret.

 • Innmeldingsfrister

  Innmeldingsfrister

  (Sist endret 02.01.18) Innmeldingsfrister for slaktedyr og livdyr til Nortura SA.

 • Leveringsvilkår økologiske småfe

  Leveringsvilkår økologiske småfe

  (Sist endret 02.01.18) For å kunne styre volum og priser på økologisk mer i tråd med det faktiske salget og prisuttaket i markedet har Nortura en avtaleordning på småfe.

 • Avgifter og grunntilskudd på slakt

  Avgifter og grunntilskudd på slakt

  (Sist endret 02.01.18) Her finner du alltid oppdaterte satser for grunntilskudd, offentlige avgifter og omsetningsavgift på slakt av storfe, småfe, gris og fjørfe samt egg.

 • Priser og tillegg for Norsk Kjøttfe

  Priser og tillegg for Norsk Kjøttfe

  (Sist endret 02.01.18) Norsk Kjøttfe er en avtalebasert varestrøm der buskaper må være forhåndsgodkjente.

 • Leveringsvilkår økologiske storfe

  Leveringsvilkår økologiske storfe

  (Sist endret 02.01.18) Vi har behov for økologisk storfekjøtt, og Nortura tar imot økologisk slakt av storfe fra våre medlemmer. Økologiske pristillegg gjelder bare for slakt levert innenfor inngått avtale.

 • Retur av slakt og medlemskjøp

  Retur av slakt og medlemskjøp

  (Sist endret 08.11.17) Returslakt er en ordning som er etablert for å gi deg som produsent muligheten til å ta hjem eget slakt til forbruk i egen husholdning. Skal du fremby slaktet til andre er det ikke lenger Returslakt, men det vi kaller Nisjeslakt. De områder som har innført spesielle skjema for returslakt - finner du skjema i artikkelen.

 • Forsinkelsesrente/kontraktsrente

  Forsinkelsesrente/kontraktsrente

  (Sist endret 04.01.17) Gjeldende satser for forsinkelsesrente og kontraktsrente i Nortura SA. Norturas forsinkelsesrente er satt ned fra 9,00 % til 8,50 % med virkning fra 1. januar 2017.

 
« Forrige     1 | 2     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 18 artikler