Søk:

Du er her: Hovedsiden / Organisasjon /Leveringsvilkår

Verktøylinje

Leveringsvilkår

Gjeldende leveringsvilkår for alle dyreslag, økologiske og spesialvarestrømmer, offentlige tilskudd og betingelser på låneinnskud mm.

 • Leveringsvilkår Nortura

  Leveringsvilkår Nortura

  (Sist endret 02.01.17) Leveringsvilkårene 2017 for gris, storfe, småfe og felles alle dyreslag. Vilkår for fjørfe og egg er beskrevet i prisliste på avregningspriser.

 • Avgifter og grunntilskudd på slakt

  Avgifter og grunntilskudd på slakt

  (Sist endret 24.02.17) Her finner du alltid oppdaterte satser for grunntilskudd, offentlige avgifter og omsetningsavgift på slakt av storfe, småfe, gris og fjørfe samt egg.

 • Retur av slakt/skinn og medlemskjøp

  Retur av slakt/skinn og medlemskjøp

  (Sist endret 20.02.17) Returslakt er en ordning som er etablert for å gi deg som produsent muligheten til å ta hjem eget slakt til forbruk i egen husholdning. Skal du fremby slaktet til andre er det ikke lenger Returslakt, men det vi kaller Nisjeslakt. De områder som har innført spesielle skjema for returslakt og -skinn finner du skjema i artikkelen. Nye bestillingsskjema for Midt-Norge er lagt inn.

 • Priser retur- og nisjeslakt

  Priser retur- og nisjeslakt

  (Sist endret 09.01.17) Oppsett for kostnader om du skal ha egne slakt i retur til eget forbruk, eller nisjeslakt for videre salg. Kostnaden for å ta slakt i retur er spesifisert på avregningen.

 • Forsinkelsesrente/kontraktsrente

  Forsinkelsesrente/kontraktsrente

  (Sist endret 04.01.17) Gjeldende satser for forsinkelsesrente og kontraktsrente i Nortura SA. Norturas forsinkelsesrente er satt ned fra 9,00 % til 8,50 % med virkning fra 1. januar 2017.

 • Leveringsvilkår økologiske småfe

  Leveringsvilkår økologiske småfe

  (Sist endret 03.01.17) For å kunne styre volum og priser på økologisk mer i tråd med det faktiske salget og prisuttaket i markedet har Nortura en avtaleordning på småfe. Økologisk småfe på avtale gir et pristillegg som videreføres på samme nivå som i 2016.

 • Priser og tillegg for Norsk Kjøttfe

  Priser og tillegg for Norsk Kjøttfe

  (Sist endret 02.01.17) Norsk Kjøttfe er en avtalebasert varestrøm der buskaper må være forhåndsgodkjente.

 • Kvantumstillegg fjørfekjøtt

  Kvantumstillegg fjørfekjøtt

  (Sist endret 02.01.17) Kvantumstillegget for fjørfekjøtt deles opp i to deler og endres fra et flatt tillegg på 22 øre/kg til:

 • Innmeldingsfrister

  Innmeldingsfrister

  (Sist endret 22.12.16) Innmeldingsfrister for slaktedyr til Nortura SA.

 • Låneinnskuddsbetingelser i Nortura SA

  Låneinnskuddsbetingelser i Nortura SA

  (Sist endret 22.09.16) Med bakgrunn i utviklingen i markedsbetingelser på bankinnskudd, har Nortura SA funnet det riktig å justere rentesatsen på låneinnskudd overfor ansatte og medlemmer i Nortura SA. Låneinnskudds betingelser er gjeldende fra 1. oktober og er som følger.

 
« Forrige     1 | 2     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 17 artikler