Søk:

Du er her: Hovedsiden / Organisasjon /Leveringsvilkår

Verktøylinje

Leveringsvilkår

Gjeldende leveringsvilkår for alle dyreslag, økologiske og spesialvarestrømmer, offentlige tilskudd og betingelser på låneinnskud mm.

 • Leveringsvilkår Nortura

  Leveringsvilkår Nortura

  (Sist endret 01.04.18) Leveringsvilkårene 2018 for gris, storfe, småfe og felles alle dyreslag. Vilkår for fjørfe og egg er beskrevet i prisliste på avregningspriser. Fra 1. januar 2018 erstatter avtaletillegg, puljetillegg og ku/kalv-avtale det tidligere innmeldingstillegget for storfe, kvalitetstilskudd storfe er endret, nedre grense for kjøttprosent for utbetaling av edelgristillegg slaktegris er økt, og kvantumstillegget for gris er splittet i flere grupper.

 • Innmeldingsfrister

  Innmeldingsfrister

  (Sist endret 18.05.18) Innmeldingsfrister for slaktedyr og livdyr til Nortura SA.

 • Avgifter og grunntilskudd på slakt

  Avgifter og grunntilskudd på slakt

  (Sist endret 27.04.18) Her finner du alltid oppdaterte satser for grunntilskudd, offentlige avgifter og omsetningsavgift på slakt av storfe, småfe, gris og fjørfe samt egg.

 • Retur av slakt, nisjeslakt og medlemskjøp

  Retur av slakt, nisjeslakt og medlemskjøp

  (Sist endret 19.04.18) Returslakt er en ordning som er etablert for å gi deg som produsent muligheten til å ta hjem eget slakt til forbruk i egen husholdning. Skal du fremby slaktet til andre er det ikke lenger Returslakt, men det vi kaller Nisjeslakt. De områder som har innført spesielle skjema for returslakt - finner du skjema i artikkelen.

 • Sommarlam 2018

  Sommarlam 2018

  (19.02.18) Sommarlamproduksjonen skal vera basert på overskotslam, dvs lam som er teke frå søya pga at søya har for lite mjølk til at lammet får tilstrekkeleg tilvekst. Det vil difor ofte vera trilling- og firlinglam.

 • Kvantumstillegg fjørfekjøtt

  Kvantumstillegg fjørfekjøtt

  (Sist endret 24.04.18) Kvantumstillegget for fjørfekjøtt er en øresats per kg som utbetales etter kalenderårets slutt.

 • Priser og tillegg for Norsk Kjøttfe

  Priser og tillegg for Norsk Kjøttfe

  (Sist endret 22.01.18) Norsk Kjøttfe er en avtalebasert varestrøm der buskaper må være forhåndsgodkjente.

 • Endringer i tilleggsytelser og avregningspriser

  Endringer i tilleggsytelser og avregningspriser

  (18.01.18) Som informert om i Eierbrevet torsdag 18. januar så har styret for å komme forsvarlig i mål med budsjettet for 2018 gjort noen justeringer og nedtrekk i tilleggsytelsene og avregningsprisene. Belastningen på de ulike dyreslagene er fordelt så rettferdig som mulig, basert på dyreslagenes omsetning.

 • Priser retur- og nisjeslakt

  Priser retur- og nisjeslakt

  (Sist endret 08.01.18) Oppsett for kostnader om du skal ha egne slakt i retur til eget forbruk, eller nisjeslakt for videre salg. Kostnaden for å ta slakt i retur er spesifisert på avregningen.

 • Krav for å levere slakt- og kjøpe livdyr av Nortura

  Krav for å levere slakt- og kjøpe livdyr av Nortura

  (Sist oppdatert 04.01.18) Fra 1. januar 2018 må leverandører som leverer slaktedyr- eller kjøper livdyr hos Nortura være registrert i Enhetsregisteret, ha et eget Organisasjonsnummer og et aktivt Produsentnummer i Landbruksregisteret.

 
« Forrige     1 | 2     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 20 artikler