Leveringsvilkår

Logo dyreslag

Krav for leveranser, avgifter og tilskudd, betingelser på låneinnskudd mm. Felles leveringsvilkår med pristillegg ligger i Leveringsvilkår lukket. Gjeldende leveringsvilkår for økologisk- og spesialvarestrømmer, alle dyreslag ligger under Priser/vilkår på dyreslagene.

 • Krav for å levere slakt- og kjøpe livdyr av Nortura

  (04.01.18) Fra 1. januar 2018 må leverandører som leverer slaktedyr- eller kjøper livdyr hos Nortura være registrert i Enhetsregisteret, ha et eget Organisasjonsnummer og et aktivt Produsentnummer i Landbruksregisteret.

 • Avgifter og grunntilskudd på slakt

  (Sist endret 30.09.22) Her finner du alltid oppdaterte satser for grunntilskudd, offentlige avgifter og omsetningsavgift på slakt av storfe, småfe, gris og fjørfe samt egg.

 • Avliving av hest

  (Oppdatert 30.06.22) Nortura slakter ikke lengre hest på våre anlegg. Begrunnelsen for dette ligger i regelverk for matmerking. Det er svært strenge regler for at mat som inneholder kjøtt skal merkes med hva slags dyr kjøttet kommer ifra.

 • Forsinkelsesrente/medlemsrente (kontraktsrente)

  (Sist endret 24.06.22) Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 9,25 prosent fra 1. juli 2022. Nortura SA følger Finansdepartementet sin fastsettelse av forsinkelsesrente når det gjelder ordinært kjøp av livdyr, varer, tjenester og forskudd.

 • Veien fra Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris til avregningspris

  (19.05.22) Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris (PGE) er den halvårlige gjennomsnittsprisen på hele slakt og egg. Engrosprisen er lik enten det selges til industrikunder eller går videre til foredling i Nortura. Engrosprisen skal i prinsippet kunne dekke kostnader som påløper fram til et dyr er ferdig slaktet og henger på krok, eller eggene er sortert på brett. Det omfatter bl.a. inntransport og slakting av dyr og sortering av egg. Det er derfor endringen i avregningsprisen ofte blir annerledes enn endringen i engrospris.

 • Retur av slakt og medlemskjøp

  (Oppdatert 01.06.21) Returslakt er en ordning som er etablert for å gi deg som produsent muligheten til å ta hjem eget slakt til forbruk i egen husholdning.

 • Kostnader returslakt

  (Sist endret 29.01.21) Oppsett for kostnader vedrørende slakting om du skal ha egne slakt i retur til eget forbruk.

 • Driftskreditt

  (Sist endret 06.01.21) Driftskreditt - eller "Oppgjørs- og driftskredittordningen i landbruket" - som ordningen egentlig heter er bondens egen kassakredittordning.