Leveringsvilkår

Logo dyreslag

Krav for leveranser, avgifter og tilskudd, betingelser på låneinnskudd mm. Felles leveringsvilkår med pristillegg ligger i Leveringsvilkår lukket. Gjeldende leveringsvilkår for økologisk- og spesialvarestrømmer, alle dyreslag ligger under Priser/vilkår på dyreslagene.

 • Krav for å levere slakt- og kjøpe livdyr av Nortura

  (04.01.18) Fra 1. januar 2018 må leverandører som leverer slaktedyr- eller kjøper livdyr hos Nortura være registrert i Enhetsregisteret, ha et eget Organisasjonsnummer og et aktivt Produsentnummer i Landbruksregisteret.

 • Innmeldingsfrister slakt og livdyr

  (Oppdatert 01.05.24) Innmeldingsfrister for Nortura SA for slakt og livdyr. Meld inn til direkte på Min side, eller ved å kontakte Nortura Medlemssenter på telefon 955 18 400.

 • Vilkår transportoppdrag

  (Oppdatert 03.04.24) Nortura kan påta seg transport av dyr dersom dyreeier anmoder om dette. Dyreier er ansvarlig for å påse at dyrene som det bestilles transport for ikke har forflytningsforbud og/eller er båndlagte av Mattilsynet. Dyreeier er også ansvarlig for at dyra er egnet til å bli transportert i tråd med krav til transportdyktighet.

 • Avgifter og grunntilskudd på slakt

  (Sist endret 27.03.24) Her finner du alltid oppdaterte satser for grunntilskudd, offentlige avgifter og omsetningsavgift på slakt av storfe, småfe, gris og fjørfe samt egg.

 • Kostnader nisjeslakt

  (30.05.24) Oppsett for kostnader vedrørende slakting om du skal kjøpe egne slakt tilbake som nisjeslakt.

 • Slaktekostnad returslakt

  (Sist endret 30.05.24) Oppsett for kostnader vedrørende slakting om du skal ha egne slakt i retur til eget forbruk.

 • Kontraktsrente (medlemsrente)

  (Sist endret 02.01.24) Kontraktsrenten (medlemsrenten) fastsettes av Nortura SA og gjelder ved avtalt kreditt utover 14 dager ved kjøp av livdyr. Av salgsvilkårene for kjøp av livdyr med kreditt følger det at rentesatsen skal varsles på Norturas medlemssider.

 • Retur av slakt og medlemskjøp

  (Oppdatert 16.02.23) Returslakt er en ordning som er etablert for å gi deg som produsent muligheten til å ta hjem eget slakt til forbruk i egen husholdning. Det er endring i frakt- og ekspedisjonskostnader for retur fra 6. februar, og returkostnader endres fra stykkpris til kilopris fra 16. februar.

 • Veien fra Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris til avregningspris

  (05.12.22) Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris (PGE) er den halvårlige gjennomsnittsprisen på hele slakt og egg. Engrosprisen er lik enten det selges til industrikunder eller går videre til foredling i Nortura. Engrosprisen skal i prinsippet kunne dekke kostnader som påløper fram til et dyr er ferdig slaktet og henger på krok, eller eggene er sortert på brett.

 • Avliving av hest

  (Oppdatert 30.06.22) Nortura slakter ikke lengre hest på våre anlegg. Begrunnelsen for dette ligger i regelverk for matmerking. Det er svært strenge regler for at mat som inneholder kjøtt skal merkes med hva slags dyr kjøttet kommer ifra.