Leveringsvilkår

Gjeldende leveringsvilkår for alle dyreslag, økologiske og spesialvarestrømmer, offentlige tilskudd og betingelser på låneinnskud mm.

 • Leveringsvilkår Nortura

  (Sist endret 31.05.19) Leveringsvilkårene 2019 for gris, storfe, småfe og felles alle dyreslag gjeldende fra 3. juni 2019. Vilkår for fjørfe og egg er beskrevet i prisliste på avregningspriser.

 • Retur av slakt, nisjeslakt og medlemskjøp

  (Sist endret 12.06.19) Returslakt er en ordning som er etablert for å gi deg som produsent muligheten til å ta hjem eget slakt til forbruk i egen husholdning. Skal du fremby slaktet til andre er det ikke lenger Returslakt, men det vi kaller Nisjeslakt.

 • Driftskreditt

  (Sist endret 03.06.19) Driftskreditt - eller "Oppgjørs- og driftskredittordningen i landbruket" - som ordningen egentlig heter er bondens egen kassakredittordning.

 • Kostnader retur- og nisjeslakt

  (Sist endret 31.05.19) Oppsett for kostnader vedrørende slakting om du skal ha egne slakt i retur til eget forbruk, eller nisjeslakt for videre salg. Kostnaden for å ta slakt i retur er spesifisert på avregningen.

 • Avgifter og grunntilskudd på slakt

  (Sist endret 16.04.19) Her finner du alltid oppdaterte satser for grunntilskudd, offentlige avgifter og omsetningsavgift på slakt av storfe, småfe, gris og fjørfe samt egg.

 • Leveringsvilkår økologiske småfe

  (Sist endret 08.01.19) For å kunne styre volum og priser på økologisk mer i tråd med det faktiske salget og prisuttaket i markedet har Nortura en avtaleordning på småfe.

 • Priser og tillegg for Norsk Kjøttfe

  (Sist endret 21.12.18) Norsk Kjøttfe er en avtalebasert varestrøm der buskaper må være forhåndsgodkjente. Det er endringer i vilkårene gjeldende fra 2019.

 • Priser og tillegg for Kvalitetskalv

  (Sist endret 16.11.18) Produksjon av Kvalitetskalv er en spesialproduksjon hvor produktet blir markedsført som Gourmet Kalv i butikkene. Det er fortiden balanse mellom volum som slaktes og volum som selges i markedet av kvalitetskalv, det tegnes derfor ikke nye avtaler.