Søk:

Du er her: Hovedsiden / Organisasjon /Leveringsvilkår

Verktøylinje

Leveringsvilkår

Gjeldende leveringsvilkår for alle dyreslag, økologiske og spesialvarestrømmer, offentlige tilskudd og betingelser på låneinnskud mm.

 • Leveringsvilkår Nortura

  Leveringsvilkår Nortura

  (Sist endret 04.08.17) Leveringsvilkårene 2017 for gris, storfe, småfe og felles alle dyreslag. Vilkår for fjørfe og egg er beskrevet i prisliste på avregningspriser. Endring på ekstra avtaletillegg storfe.

 • Innmelding av slakt og livdyr i forbindelse med jul og nyttår

  Innmelding av slakt og livdyr i forbindelse med jul og nyttår

  (Sist endret 14.11.17) For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte før jul og i juleuka er vi som vanlig nødt til å framskynde innmeldingsfristene for perioden.

 • Avgifter og grunntilskudd på slakt

  Avgifter og grunntilskudd på slakt

  (Sist endret 10.11.17) Her finner du alltid oppdaterte satser for grunntilskudd, offentlige avgifter og omsetningsavgift på slakt av storfe, småfe, gris og fjørfe samt egg.

 • Retur av slakt/skinn og medlemskjøp

  Retur av slakt/skinn og medlemskjøp

  (Sist endret 08.11.17) Returslakt er en ordning som er etablert for å gi deg som produsent muligheten til å ta hjem eget slakt til forbruk i egen husholdning. Skal du fremby slaktet til andre er det ikke lenger Returslakt, men det vi kaller Nisjeslakt. De områder som har innført spesielle skjema for returslakt og -skinn finner du skjema i artikkelen.

 • Priser retur- og nisjeslakt

  Priser retur- og nisjeslakt

  (Sist endret 15.08.17) Oppsett for kostnader om du skal ha egne slakt i retur til eget forbruk, eller nisjeslakt for videre salg. Kostnaden for å ta slakt i retur er spesifisert på avregningen.

 • Priser og tillegg for Norsk Kjøttfe

  Priser og tillegg for Norsk Kjøttfe

  (Sist endret 15.08.17) Norsk Kjøttfe er en avtalebasert varestrøm der buskaper må være forhåndsgodkjente.

 • Leveringsvilkår økologiske småfe

  Leveringsvilkår økologiske småfe

  (Sist endret 11.07.17) For å kunne styre volum og priser på økologisk mer i tråd med det faktiske salget og prisuttaket i markedet har Nortura en avtaleordning på småfe. Økologisk småfe på avtale gir et pristillegg som videreføres på samme nivå som i 2016 med unntak av sau som går ut uke 48.

 • Leveringsvilkår økologiske storfe

  Leveringsvilkår økologiske storfe

  (Sist endret 02.03.17) Vi har behov for økologisk storfekjøtt, og Nortura tar imot økologisk slakt av storfe fra våre medlemmer. Økologiske pristillegg gjelder bare for slakt levert innenfor inngått avtale.

 • Forsinkelsesrente/kontraktsrente

  Forsinkelsesrente/kontraktsrente

  (Sist endret 04.01.17) Gjeldende satser for forsinkelsesrente og kontraktsrente i Nortura SA. Norturas forsinkelsesrente er satt ned fra 9,00 % til 8,50 % med virkning fra 1. januar 2017.

 • Kvantumstillegg fjørfekjøtt

  Kvantumstillegg fjørfekjøtt

  (Sist endret 02.01.17) Kvantumstillegget for fjørfekjøtt deles opp i to deler og endres fra et flatt tillegg på 22 øre/kg til:

 
« Forrige     1 | 2     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 17 artikler