Informasjon for nye brukere

Nybruker er en produsent som starter med kjøtt- eller eggproduksjon, og som er/blir medlem i Nortura. Nortura har utarbeidet et spesielt tilbud til deg – Bedre pris – Proffe råd – Samarbeid – Langsiktighet.

Elise Røisgård Kirkevold og Lars Harald Frågodt på Kirkevold gård. Foto: Pål Engh, Nortura

Hvorfor velge Nortura

Samme mål

Nortura eies av bønder, styres av bønder og har samme mål som bønder. Best mulig bondeøkonomi – på kort og lang sikt.

Landbruk over hele landet

Nortura er garantisten for at det er mulig å drive kjøttproduksjon i hele Norge.

Et aktivt landbruk i hele landet er like viktig for store produsenter i sentrale strøk som for små i distriktene.

Rådgiving og samhandling

Best bondeøkonomi oppnår du med god drift i fjøset og ved å levere riktig kvalitet til rett tid.

Samhandlingen mellom bonde og industri blir stadig viktigere. Ved å bli medlem i Nortura får du tilgang til rådgivere som er spesialister på å kombinere husdyrfaget med kunnskap om markedets behov.

Gilde og Prior – ingen over, ingen ved siden

Som medlem i Nortura eier du og produserer råvarene til Norges desidert sterkeste og best likte merkevarer på kjøtt og egg.

Gilde og Prior er de eneste merkevarene du finner over hele landet og i de aller fleste butikker.

De fleste andre varemerkene på kjøtt og egg eies i dag av kjedene selv.

Gilde og Prior er også de eneste merkene som garanterer forbrukerne at produktene er produsert på norske råvarer.

Norturas nybruker-pakke

Nybruker bildeOppstart av ny produksjon, enten du begynner helt fra grunnen av eller overtar en eksisterende virksomhet, er utfordrende både faglig og økonomisk. Nortura har derfor utarbeidet et spesielt tilbud til deg som starter ny produksjon.

Gjennom Nybrukerpakken får du et ekstra økonomisk løft i en krevende oppstartsfase. Like viktig er kanskje den faglige skoleringen rundt selve produksjonen din, og ikke minst kunnskapsbygging om den verdikjeden og bedriften du blir eier i.

En av Norturas store fordeler er at det er et enhetlig eierskap fra bonde til butikk - fra råvarer til merkevarer. Det gjør at selv om vi har en lang og komplisert verdikjede er det aldri noen diskusjon om målet, som er å skape best mulig økonomi for eierne. Det samme målet har våre konkurrenter, men forskjellen er at i Nortura er det bonden som er eier.

Tilpasset rådgiving og oppfølging

Rådgiving er en av de viktigste innsatsfaktorene i produksjonen. Som ny produsent er det spesielt viktig å kunne ta del i andres erfaringer. Nortura har de beste rådgiverne i landet. Som nystartet produsent med medlemskap i Nortura, tilbyr vi deg tilpasset rådgiving og oppfølging i to år i den viktige oppstartsfasen.

Ekstra pris i oppstartperioden

Økonomien i en oppstartperiode kan være utfordrende. Nortura tilbyr derfor en tilleggspris på 2 prosent av avregnet verdi i to av de fem første driftsårene (du velger selv hvilke år).

Tillegget vil bli betalt ut etterskuddsvis for hvert av årene.

Du får som nybruker også tilbud om en rekke andre typer tjenester. Noe vil være likt for alle produksjoner, mens andre er spesielle for det enkelte dyreslaget. Her er noen eksempler:

 • Rabatt ved deltagelse på fagkongresser og fagmøter
 • Prioritet ved kjøp av avlsdyr
 • Faglige og sosiale samlinger for nye brukere
 • Veterinærtjenester
 • Fabrikkbesøk
 • Fjørfeskole

Full oversikt over tilbudet finner du ved å gå inn på Nybrukerpakken

Du velger naturligvis om du vil ta del i alle ordningene i nybrukerpakken eller bare de som passer deg best.

Følg oss på nett – medlem.nortura.no

 • Fagstoff/temahefte, beskyttet område for medlemmer*
 • Livdyrformidling, dyr for salg
 • Våre rådgivingstilbud og oversikt over alle rådgivere
 • God oversikt på priser, vilkår* og avtalevarestrømmer
 • Temaområder som f.eks. Dyrevelferdsprogram, Lammesesong, Dyrevelferd hos gris
 • Hvert dyreslag har sin egen menyoppbygging
 • Prisvarsel på SMS på ønsket dyreslag (løsningen men abonnement tilhørte gml. Min side og nye må legges til manuelt)

*p.t. ikke tilgjengelig grunnet nedstengt innlogging etter datainnbruddet, åpent for småfe

Se mer under "Hva er nyttig å vite?"

Innmelding på nett

Vel 80 % melder inn på nett på Min side. Det sparet tid på vårt medlemssenter, og du kan melde inn akkurat når det er mest gunstig for deg.

Relatert informasjon