– Mer markedsorientering gjør samvirke enda viktigere

Tidl. styreleder Sveinung Svebestad:

– Med mer markedsliberalisme og mindre politikk blir samvirke enda viktigere, sier Sveinung Svebestad som var styreleder i Nortura fra 2008 til 2017.

Sveinung Svebestad

– Samvirkets egentlige formål er å sikre eierne avsetning til høyest mulig pris. Det må vi aldri glemme. Og formålet blir viktigere jo mindre politikk og jo mer marked vi står overfor. Ikke omvendt, som mange synes å tro, poengterer Svebestad.

– Dette er også årsaken til at samvirke står sterkt der landbruket er svært markedsorientert, som for eksempel i Danmark, sier han.

Samhold gir innflytelse

Selv uten store endringer i landbrukspolitikken, understreker Svebestad at kampen i det norske matvaremarkedet nå er så hard at bøndene er helt avhengig av å opptre sammen. 

– Bondens mulighet til innflytelse er i større grad enn noen gang å stå sammen i samvirke, sier Svebestad og understreker at bøndene og deres organisasjoner må forstå hva som skjer.

Bondens eget system

– Alternativene for bøndene i dag er å levere gjennom et system de selv har kontroll og innflytelse på, og som har kraft og størrelse til å sette en pris, eller å levere til et system som er styrt eller kontrollert av dagligvarekjedene. Det er ingen tvil om hvem som har motivasjon og engasjement for å oppnå høyest mulig pris til produsentene, sier Svebestad.

Han mener det er en ærlig sak å kjempe for makt og innflytelse.

– Vi går ikke til angrep på kjedene. De gjør bare det de ser seg best tjent med. Og det samme må bøndene og industrien gjøre. Det er viktig at vi som bønder forstår hva som skjer. Vi må være klar over hvordan vi tar vare på vår egen maktposisjon, eller gir den fra oss, ut fra de valg vi tar, sier Svebestad.

Styrt av bøndene

– Det viktige nå er å rendyrke formålet med landbrukssamvirke. For Nortura er det å sikre avsetning av kjøtt og egg til høyest mulige priser, sier Svebestad.

Samtidig minner han om at samvirke er et demokratisk eierstyrt system.

– Veien til å få innflytelse i dette systemet er kort. Ved å engasjere deg, har du som bonde og eier stor mulighet til å påvirke hvordan vi skal arbeide og bruke våre ressurser. Engasjerte medlemmer har alltid vært en stor styrke for samvirke, avslutter Svebestad.