Regionutvalg Nord-Norge

Nord-Norge omfatter Troms og Finnmark, og Nordland.

Arbeidsutvalg i regionutvalg Nord-Norge har følgende sammensetning

Leder

Svein Slåtsveen, Bekkarfjord, 9740 Lebesby

Mob. 950 21 481
E-post

Tone Rubach

Nestleder

Tone Rubach, Nordsandveien 27, 9425 Sandsøy

Mob. 481 34 745
E-post

AU-medlem

Håvard Knygh, Knyghveien 11 A, 8920 Sømna

Mob: 918 41 472
E-post

AU-medlem egg

Bjørn-Arne Skoglund, Åse, 8484 Risøyhamn

Mob. 416 60 808
E-post

AU-medlem storfe

Fred Tore Fagereng, Lynghaugveien 19, 8475 Straumsjøen

Mob. 950 79 087
E-postAU-medlem gris

Bente R. Børsheim, Markaveien 34, 8980 Vega

Mob. 908 82 005
E-post

AU-medlem småfe

Ragnhild Engan, 8260 Innhavet

Mob. 977 01 895
E-post

 

Regionutvalg Nord-Norge består av følgende kretser:

 •   1 Øst-Finnmark
 •   3 Midt-Finnmark
 •   5 Vest-Finnmark
 •   6 Nord-Troms
 •   7 Tromsø, Karlsøy
 •   8 Lyngen
 •   9 Kåfjord
 • 10 Balsfjord, Storfjord
 • 11 Midt-Troms
 • 12 Astafjord
 • 13 Evenes og Tjeldsund
 • 14 Narvik og Ballangen
 • 15 Kvæfjord og Harstad
 • 16 Vesterålen
 • 17 Andøy
 • 18 Lofoten
 • 19 Nord-Salten
 • 20 Midt-Salten
 • 21 Beiarn
 • 22 Svartisen
 • 23 Nord-Helgeland
 • 24 Ytre Helgeland
 • 25 Vega
 • 26 Sør-Helgeland
 • 27 Bindal
 • 28 Hattfjelldal
 • 29 Vefsn og Grane

» Regionutvalgets valgkomite