Kretsutvalgene i Nortura

(Sist oppdatert 03.04.19) Her finner du oversikt på ledere og medlemmer i kretsutvalgene for 2019-2020.

Nord-Norge

» Kretsutvalg i RU Nord-Norge, pdf. 62 kb

Midt-Norge

» Kretsutvalg i RU Midt-Norge, pdf. 64 kb

Vest

» Kretsutvalg i RU Vest, pdf. 67 kb

Agro

» Kretsutvalg i RU Agro, pdf. 60 kb

Øst

» Kretsutvalg i RU Øst, pdf. 59 kb

Innlandet

» Kretsutvalg i RU Innlandet, pdf. 62 kb


Oversikten på hvilke kretser som tilhører de ulike regionutvalg (RU) finner du under presentasjonen av arbeidsutvalget (AU) i hvert regionutvalg.