Kretsutvalgene i Nortura

(Sist oppdatert 22.03.18) Her finner du oversikt på ledere og medlemmer i kretsutvalgene for 2018-2019.

Nord-Norge

» Kretsutvalg i RU Nord-Norge, pdf. 42 kb

Midt-Norge

» Kretsutvalg i RU Midt-Norge, pdf. 43 kb

Vest

» Kretsutvalg i RU Vest, pdf. 45 kb

Agro

» Kretsutvalg i RU Agro, pdf. 41 kb

Øst

» Kretsutvalg i RU Øst, pdf. 40 kb

Innlandet

» Kretsutvalg i RU Innlandet, pdf. 42 kb


Oversikten på hvilke kretser som tilhører de ulike regionutvalg (RU) finner du under presentasjonen av arbeidsutvalget (AU) i hvert regionutvalg.