Ordfører og varaordfører

Ordfører og varaordfører er valgt av årsmøtet i Nortura.


Jan Ole Mellby

Jan Ole Mellby, ordfører, Skjeberg i Østfold.

Valgt til ordfører i årsmøtet i 2024.

Driver med melkeproduksjon på gården Mellby.

Mob: 918 71 444 - E-post


Ragnhild Sjurgard, varaordfører, fra Lom i Innlandet.

Valgt til varaordfører i årsmøtet i 2023.

Mob: 900 71 671 - E-post