Ordfører og varaordfører

Ordfører og varaordfører er valgt av årsmøtet i Nortura.

Kirsten Helen Myren

 

Kirsten Helen Myren, ordfører, fra Vegårshei i Agder.
Valgt til ordfører i årsmøtet i 2020, varaordfører i Nortura fra 2018.
Myren driver med smågrisproduksjon i purkering og ammeku. Hun har fagbrev i kontorfag, studiekompetanse og arkivakademiet. Jobber som regnskapsmedarbeider på 6.året, var ordfører i Vegårshei kommune 2015-2019, og har 10 års administrativ erfaring fra offentlig sektor (Ikt, arkiv, informasjon, lønn/regnskap. Har alltid vært engasjert i organisasjonslivet og har hatt en rekke ulike styreverv blant annet innen 4H, Bygdeungdomslag, Bygdekvinnelag, Senterpartiet på lokalt og regionalt nivå, KS Agder, Friluftsrådet Sør. Har også erfaring som fagdommer innen kontorfaget, meddommer i Tingretten mv.

Mob: 916 29 046 - E-post

 

Bjørn-Arne Skoglund, varaordfører, fra Risøyhamn i Nordland.
Valgt inn som varaordfører i 2020. Han driver gård med sau og egg. Utdannelse/erfaring: Gartnerskole (1983/1984), agronomutdannelse (1986/1987), fagbrev ambulansearbeider (2001), lederutviklingskurs i ambulansetjenesten. Ansatt på farsgården (1984-1986), Enoksen Taxi, ambulanse, verksted (1988-1996), ambulansetjenesten i ulike stillinger (1996-2005). Verv som styreleder i Nordnorsk Baptistungdom (1994-1999), leder i Resmålstind beitelag (2003-dd), leder i styringsgruppa «Det eventyrlige Vesterålslammet» (2011-2014), medlem i regionutvalg og avlsrådet for sau i NSG (2012-2017), leder i Andøy Værrong (2012-2019), styreleder i Fjørfelaget Nord (2012-2020), AU/RU Nord, egg (fra 2017) og leder fagutvalg egg (fra 2019)

Mob: 416 60 808 - E-post