Ordfører og varaordfører

Ordfører og varaordfører er valgt av årsmøtet i Nortura.

Håvard Ringnes

 

Håvard Ringnes, ordfører, er fra Ullensaker i Akershus.
Han har hatt ulike tillitsverv i Gilde FS fra 1992, og styremedlem 1998-2001. Konsernstyremedlem i Gilde og Nortura 2002-2008. I tillegg en rekke tillitsverv innenfor landbruket. Driver med smågrisproduksjon og kornproduksjon, har vært gårdbruker fra 1989. Utdannet agronom 1985, og agrotekniker 1988.
  
Mob: 915 50 023
E-post

 

Kirsten Helen Myren

 

Kirsten Helen Myren, varaordfører, fra Vegårshei i Aust-Agder.
Myren er ordfører i Vegårshei kommune siden høsten 2015, har hatt en rekke ulike styreverv blant annet innen 4H, Bygdeungdomslag, Bygdekvinnelag, Senterpartiet på lokalt og regionalt nivå, KS Agder, Friluftsrådet Sør. Har også erfaring som fagdommer innen kontorfaget, meddommer i Tingretten mv. Har fagbrev i kontorfag, studiekompetanse og arkivakademiet, og 10 års administrativ erfaring (IKT, arkiv, informasjon, lønn/regnskap), 5 års erfaring som regnskapsfører. Hun driver smågrisproduksjon i purkering og ammeku.

Mob: 916 29 046
E-post