Kvalitetssystem i landbruket

Fra 1. april 2018 er kjøtt- og fjørfebransjen enige om en ny avtale om at bare slakt fra gårdsbruk med aktivt KSL skal inngå i produkt med "Nyt Norge" merking. Det betyr en delt varestrøm for å skille ut egg/slakt som kommer fra gårdsbruk uten aktivt KSL-system, og avregningsprisen blir redusert med 20 % (kr 1 per kg for egg).

KSL logoDette trekket skal finansiere kostnadene ved å måtte ha to varestrømmer ved våre anlegg. 

Kvalitetssystem i landbruket (KSL) er bondens eget system for å styre og dokumentere kvaliteten i gardsdrifta, og er et viktig element for å kunne garantere en gjennomgående høy kvalitet fra dyret hentes på garden til det ligger som ferdige produkter i butikkhyllene.

Innmeldte slaktedyr uten aktivt KSL betyr også slakting uten KSL-godkjenning og trekk i avregningsprisen. Disponering og salg gjøres på grunnlag av innmeldingen. Sørg derfor for å ha godkjent KSL før du melder inn dyr.

Sjekk om du har gjennomført egenrevisjon innen tidsfrist og evt. om du har avvik som ikke er lukket.

Skal du registrere tilbakemelding om egenrevisjon?

» Link til KSL med innlogging

Er du innlogget i Landbrukskatalogen, bruk denne direktelenken:

» KSL Din egen gard

 
Hvorfor er KSL viktig i egg- og kjøttproduksjon?

  • Kundene øker kravet til dokumentert kvalitet og sporing
  • Legge grunnlag for forbedringer på det enkelte bruk
  • Bygge tillit for å sikre framtidig marked for norsk kjøtt
  • Synliggjøre hvordan norske bønder driver

Hva må du gjøre for å unngå KSL trekk:

  • For å unngå pristrekk på grunn av manglende KSL-oppfølging må du:
  • Utføre gjennomgang av drifta (egenrevisjon) årlig. Dette skal meldes til KSL-sekretariatet
  • Være villig til å motta KSL-revisjon
  • Rette opp avvik etter KSL-revisjon som er relevante for kjøtt og eggproduksjon, innen avtalte frister
     

KSL-standarder består av sjekklister og veiledere, som skal brukes i egenrevisjon på gården. Den er bygd opp med utgangspunkt i lover og forskrifter og er et nyttig verktøy for gårdens drift.

» Matmerk - KSL-standarder, sjekklister og veiledere


 
Ny avtale fra 1. april 2018