Søk:

Du er her: Hovedsiden / Organisasjon /KSL

Verktøylinje

Kvalitetssystem i landbruket

Nortura har som mål at alle bønder som leverer råvarer inn til merkevarene Gilde, Prior osv. skal ha egne kvalitetssystem.

 

KSL logoKvalitetssystem i landbruket (KSL) er bondens eget system for å styre og dokumentere kvaliteten i gardsdrifta, og er et viktig element for å kunne garantere en gjennomgående høy kvalitet fra dyret hentes på garden til det ligger som ferdige produkter i butikkhyllene.

Leveransen til Nortura kommer fra gårder med kvalitetssystem, men i forbindelse med enkeltleveranser er det situasjoner hvor det er mangelfull status på revisjonsoppfølging og rapportering, i de tilfellene foretas det trekk i avregning. Det blir nå foretatt trekk i avregning for manglede KSL status for under 0,3 % av levert volum.

Nortura har de siste år kjørt en aktiv kampanje mot de som ennå ikke har systemet på plass og tilbudt hjelp til dette.

Nye krav til KSL fra april

Bransjen er enige om en ny avtale fra 1. april 2018 på at bare slakt fra gårdsbruk med aktivt KSL skal inngå i produkt med "Nyt Norge" merking.

Det betyr en delt varestrøm for å skille ut slakt som kommer fra gårdsbruk uten aktivt KSL-system, og avregningsprisen blir redusert med 20 %. Dette trekket skal finansiere kostnadene ved å måtte ha to varestrømmer ved våre anlegg. Sørg derfor for å ha godkjent KSL før du melder inn.

Innmeldte slaktedyr uten aktivt KSL betyr også slakting uten, en kan ikke rette opp i mellomtiden. Disponering og salg gjøres på grunnlag av innmeldingen.

Medlemssenteret vil følge opp leverandører uten aktivt KSL.

 

Skal du registrere tilbakemelding om egenrevisjon?

» Link til KSL med innlogging

Er du innlogget i Landbrukskatalogen, bruk denne direktelenken:

» KSL Din egen gard

 
Hvorfor er KSL viktig i egg- og kjøttproduksjon?

  • Kundene øker kravet til dokumentert kvalitet og sporing
  • Bygge tillit for å sikre framtidig marked for norsk kjøtt
  • Synliggjøre hvordan norske bønder driv
  • Legge grunnlag for forbedringer på det enkelte bruk

KSL-trekk på kjøtt fra småfe, storfe og gris:

Som et økonomisk virkemiddel for å få med de siste produsentene, økte en samlet kjøttbransje i Norge trekket fra leverandører uten KSL til 3 kroner kiloen fra 2. juli 2007.

For å få best mulig pris på kjøtt og å unngå trekk på grunn av manglende KSL-oppfølging må du:

  • Utføre gjennomgang av drifta (egenrevisjon) årlig. Dette skal meldes til KSL-sekretariatet
  • Være villig til å motta KSL-revisjon
  • Rette opp avvik etter KSL-revisjon som er relevante for kjøttproduksjonen, innen avtalte frister

KSL-trekk på fjørfe og egg:

Det er viktig at fjørfeprodusentene følger KSL-kravene og lukker eventuelle avvik innen fristen. Nortura har mulighet til å si opp avtalene dersom avvik forblir ulukket, men dette er siste utvei.

Fra 1. mai 2006 ble det innført en ordning med KSL-trekk på kr 1 pr. kg egg/fjørfekjøtt dersom:

  • Fjørfeavvik avdekket i revisjon ikke blir lukket innenfor fristen, eller
  • avdekkede HMS-avvik som berører fjørfeproduksjonen, ikke blir lukket innen fristen, eller
  • egenrevisjon på garden ikke er gjennomført de siste 12 månedene.

Dette gjelder avvik som er avdekket i enten Prior-gjennomgang eller KSL-revisjon.

Dersom avviket forblir ulukket til tross for trekk, sies leveringsavtale opp (fjørfekjøtt) eller ny avtale tegnes ikke (egg). I flere år har leveringsavtalene hatt et punkt som sier at KSL-kravene skal følges, så dette er ikke nytt.

Vi hjelper gjerne
Nortura ønsker å hjelpe alle som har behov for hjelp til å få KSL på plass. Har du spørsmål om dette så ta kontakt med medlemssenteret.

 

KSL-standarder består av sjekklister og veiledere, som skal brukes i egenrevisjon på gården. Den er bygd opp med utgangspunkt i lover og forskrifter og er et nyttig verktøy for gårdens drift.

» Matmerk - KSL-standarder, sjekklister og veiledere