Kontaktpersoner i Nortura Råvare og Medlem

Her finner du en komplett oversikt over kontaktpersoner i Nortura Råvare og Medlem, bruk filtreringen eller søk på navn.

Under hvert dyreslag finner du en tilsvarende oversikt med kontaktpersoner og rådgivere for dyreslaget. Nortura Medlemssenter kontakter du på tlf. 955 18 400

 • Ada Kaarbø

  Rådgiver storfe og småfe, Innlandet
  975 49 740
  Se e-post
 • Agnete Lien Aunsmo

  Rådgiver småfe, Midt
  926 46 319
  Se e-post
 • Ane Christophersen

  Spesialveterinær fjørfekjøtt, Øst
  907 48 627
  Se e-post
 • Annbjørg Nernæs

  Spesialveterinær gris, Midt
  977 11 682
  Se e-post
 • Annette Brede

  Rådgiver gris, Midt
  415 71 632
  Se e-post
 • Arild Grimeland

  Teamleder Førde, Vest
  975 22 505
  Se e-post
 • Arild Tronhus

  Livdyrformidler, Midt
  995 18 761
  Se e-post
 • Arne Flatmo

  Rådgiver gris, Nord (vikar)
  414 15 438
  Se e-post
 • Arne Roger Berg

  Livdyrformidler, Midt
  971 15 550
  Se e-post
 • Arne Undheim

  Organisasjonsleder Agro og Vest
  959 15 514
  Se e-post
 • Arne Wiggo Theodorsen

  Rådgiver storfekjøttkontrollen, Nord
  976 69 002
  Se e-post
 • Asgeir Skurtveit

  Leverandørkontakt Bergen (30 % stilling)
  480 48 726
  Se e-post
 • Audun Flåtten

  Livdyrformidler, Øst
  930 24 244
  Se e-post
 • Beate Menes Didriksen

  Tilførselsleder Øst
  984 55 292
  Se e-post
 • Bengt Egil Elve

  Spesialrådgiver storfe, Agro
  906 21 201
  Se e-post
 • Bernt Mikalsen

  Rådgiver småfe, Nord
  481 84 782
  Se e-post
 • Birger Theodorsen

  Rådgiver storfe og livdyr, Nord
  974 12 705
  Se e-post
 • Bjørn Aardal

  Tilførselsrådgiver storfe, Vest
  476 61 975
  Se e-post
 • Brit Våga

  Fagrådgiver egg
  918 53 586
  Se e-post
 • Bruce David

  Fagsjef veterinærfag
  952 77 407
  Se e-post
 • Charlotte Mikkelsen

  Storfekjøttkontroll, Innlandet
  955 18 487 (ikke sms)
  Se e-post
 • Christer Andre Skreslett

  Tilførselsleder Nord
  412 42 882
  Se e-post
 • Christer Blakkestad

  Rådgiver storfe, Akershus og Østfold
  450 50 303
  Se e-post
 • Eilen Kjørlien Mjølhus

  Rådgiver gris og livdyrformidler, Agro (p.t. sykmeldt)
  911 21 784
  Se e-post
 • Eirik Håvarstein

  Rådgiver gris, Agro
  913 18 847
  Se e-post
 • Eirik Kolbjørnshus

  Rådgiver småfe, Øst og Innlandet
  906 36 310
  Se e-post
 • Eirin Sveahaugen

  Rådgiver storfe og småfe, Innlandet
  971 99 421
  Se e-post
 • Eli Berven

  Organisasjonsleder Innlandet, nybrukerkoordinator
  918 29 063
  Se e-post
 • Eli Maria Stenklev

  Assisterende fagsjef gris/Spesialveterinær, Innlandet
  979 77 252
  Se e-post
 • Elisabeth Kluften

  Spesialrådgiver storfe, Øst og Innlandet
  918 34 180
  Se e-post
 • Elisabeth Kverneland

  Spesialveterinær fjørfekjøtt, Vest og Agro
  413 15 240
  Se e-post
 • Ellen Anette Slettmo

  Leder Forretningsutvikling og digitalisering
  468 41 154
  Se e-post
 • Erling Benjaminsen

  Livdyrformidler, Midt
  990 16 080
  Se e-post
 • Finn Avdem

  Fagsjef småfe
  971 77 659
  Se e-post
 • Frode Hetland

  Tilførselsmedarbeider storfe, Agro
  480 11 719
  Se e-post
 • Geir Kristian Stenseth

  Livdyransvarlig gris, Øst og Innlandet
  916 65 312
  Se e-post
 • Geir Olav Hagen

  Rådgiver storfe, Innlandet
  918 40 210
  Se e-post
 • Grethe Ringdal

  Rådgiver storfe og småfe, Øst og Innlandet
  991 59 210
  Se e-post
 • Hanne Marit Hjerpbakk (permisjon)

  Rådgiver gris, Nord
  902 06 083
  Se e-post
 • Hans Thorn Wittussen

  Visekonsernsjef og konserndirektør Råvare og Medlem
  900 98 381
  Se e-post
 • Harald Selsaas

  Rådgiver økonomi/tilførsel storfe, Vest
  982 53 928
  Se e-post
 • Heidi Takle Bjørnebye

  Veterinær egg, Østlandet
  480 54 962
  Se e-post
 • Helene Hagen

  Livdyrformidler, Vest
  405 30 923
  Se e-post
 • Henning Holmøy

  Rådgiver storfe, livdyr, Innlandet
  482 62 565
  Se e-post
 • Herbjørn Haugland

  Livdyrformidler, Agro
  907 99 148
  Se e-post
 • Hilde Bryhn

  Fagsjef rådgiving, fjørfekjøtt
  915 54 261
  Se e-post
 • Hildebjørg Haugan

  Rådgiver egg
  905 16 979
  Se e-post
 • Hildur Elisabeth Brøvig

  Rådgiver storfe, Agro
  950 20 392
  Se e-post
 • Idun Gjøby

  Rådgiver egg, Øst, Sør-Øst (vikar for Therese Mosti)
  482 24 192
  Se e-post
 • Ingeborg Ålmo

  Spesialveterinær gris, Midt
  414 37 882
  Se e-post
 • Ivar Arne Steinvik

  Tilførselsmedarbeider storfe, Midt
  958 14 390
  Se e-post
 • Jeanette Kolset

  Spesialveterinær gris, Øst
  993 85 546
  Se e-post
 • Jenny Aske

  Livdyrformidler storfe (NRF), Øst
  971 10 553
  Se e-post
 • Johan Kopland

  Rådgiver storfe, Øst
  415 63 091
  Se e-post
 • Johannes Nedrebø

  Rådgiver småfe, Vest
  905 71 243
  Se e-post
 • Karin Fuglestad

  Rådgiver storfe, Agro
  480 11 629
  Se e-post
 • Karin Marie Røhne

  Leder Tilførsel og rådgiving
  905 71 098
  Se e-post
 • Karl-Torstein Torp

  Rådgiver gris, Øst
  952 76 788
  Se e-post
 • Katrine Hauso (p.t. sykmeldt)

  Storfekjøttkontroll, Førde/Sandeid (Vest) og Agro
  476 75 411
  Se e-post
 • Kine Letnes

  Tilførselsleder Midt
  950 68 067
  Se e-post
 • Kjersti Norin

  Rådgiver storfe og småfe, Innlandet
  901 85 079
  Se e-post
 • Knut Evensen

  Rådgiver storfe og småfe, Innlandet
  905 75 919
  Se e-post
 • Kristine Fosli-Bergum

  Livdyrformidler, Nord
  952 86 706
  Se e-post
 • Lars Magnar Toresen Lund

  Rådgiver gris, Innlandet
  916 44 926
  Se e-post
 • Laura Lundgaard Jensen

  Spesialveterinær og rådgiver gris, Vest
  904 11 486
  Se e-post
 • Lillian Marstad

  Rådgiver storfe og småfe, Midt
  482 51 461
  Se e-post
 • Linda Randgaard

  Spesialveterinær fjørfekjøtt, Innlandet
  959 21 917
  Se e-post
 • Linda Årvik

  Rådgiver storfe, Nord
  948 36 158
  Se e-post
 • Linn Hege Engen

  Rådgiver småfe, Nord
  476 65 959
  Se e-post
 • Liv Astrid Varlo

  Organisasjonsleder Øst
  481 92 911
  Se e-post
 • Liv Jorunn Denstadli Sagmo (permisjon)

  Digital kommunikasjonsrådgiver
  414 52 538
  Se e-post
 • Liv Marit Biltvedt

  Rådgiver fjørfekjøtt, Øst
  902 65 467
  Se e-post
 • Magne Trondmo

  Organisasjonsleder Midt-Norge og Nord-Norge
  991 53 290
  Se e-post
 • Mai Lis Rudsengen

  Storfekjøttkontroll, Øst, Førde/Sandeid (Vest) og Agro
  955 18 495 ( ikke SMS)
  Se e-post
 • Mari-Janne Rasmussen

  Spesialrådgiver gris, Øst
  951 11 366
  Se e-post
 • Marianne Myki

  Tilførselsleder Innlandet
  480 27 385
  Se e-post
 • Marie Nøkling

  Spesialveterinær gris, Agro
  913 30 563
  Se e-post
 • Marit Elise Smith Eidet

  Rådgiver småfe, Agro
  928 87 993
  Se e-post
 • Marit Synnøve Flintegård

  Rådgiver gris, Innlandet (sør for Ringsaker) og Akershus
  907 25 964
  Se e-post
 • Martine Nordås

  Rådgiver fjørfekjøtt, Øst
  951 50 360
  Se e-post
 • Monika Solberg

  Sjef medlemssenter og inntransport
  901 95 513
  Se e-post
 • Morten Henriksen

  Rådgiver fjørfekjøtt, Øst og Innlandet
  975 87 907
  Se e-post
 • Morten Sakshaug

  Livdyrformidler storfe (kalv), Innlandet
  988 81 971
  Se e-post
 • Odd Finnesand

  Livdyrsjef
  913 19 980
  Se e-post
 • Odd Magne Karlsen

  Fagsjef gris
  416 09 282
  Se e-post
 • Ola-Bjørn Haugbråten

  Tilførselssjef fjørfekjøtt
  908 52 597
  Se e-post
 • Olaug Varhaug Siqveland

  Livdyrformidler, Agro
  905 63 779
  Se e-post
 • Ole Anders Fjeldberg

  Fagsjef storfe
  907 40 810
  Se e-post
 • Ole Petter Retterås

  Rådgiver fjørfekjøtt, Innlandet
  908 09 046
  Se e-post
 • Ove Aanestad

  Tilførselsmedarbeider Agder
  911 87 621
  Se e-post
 • Per Johan Lyse

  Tilførselsrådgiver småfe, Vest
  470 36 006
  Se e-post
 • Per Landa

  Tilførselsleder Vest
  411 01 259
  Se e-post
 • Pia Mathilde Køteles

  Spesialveterinær fjørfekjøtt, Midt
  911 23 558
  Se e-post
 • Randi Erdal

  Rådgiver storfe, Vest
  476 46 181
  Se e-post
 • Reidun Teigland Kristiansen

  Leder tilførsel fjørfekjøtt, Vest og Agro
  901 96 653
  Se e-post
 • Sara B. B. Asbjørnsen

  Livdyrformidler storfe, Innlandet
  908 57 827
  Se e-post
 • Silje L. Pynten

  Fagsjef dyrevelferd og bærekraft
  917 21 785
  Se e-post
 • Siri Kulberg Sjurseth

  Spesialveterinær fjørfekjøtt, Øst og Innlandet
  930 30 156
  Se e-post
 • Siv Solheim

  Spesialrådgiver gris, Vest
  971 39 675
  Se e-post
 • Skjalg Arne Hanssen

  Spesialveterinær fjørfekjøtt, Øst
  906 74 513
  Se e-post
 • Sofie Bygdås

  Rådgiver storfe, Nord
  918 64 372
  Se e-post
 • Sofie Torvik

  Rådgiver storfe, Midt
  984 46 603
  Se e-post
 • Stian Espedal

  Rådgiver småfe, Agro
  979 58 151
  Se e-post
 • Svein Bjarne Sommernes

  Webredaktør
  415 28 890
  Se e-post
 • Synnøve Gravdal

  Livdyrformidler storfe, Midt
  958 38 119
  Se e-post
 • Synnøve Kjeserud

  Rådgiver storfe, Innlandet
  919 99 752
  Se e-post
 • Theodor Bye

  Rådgiver fjørfekjøtt, Øst og Innlandet
  901 93 099
  Se e-post
 • Theresa Hammer

  Livdyrformidler storfe, Øst og Innlandet
  916 00 813
  Se e-post
 • Therese Jeanette Mosti (permisjon)

  Rådgiver egg, Øst, Sør-Øst
  417 67 529
  Se e-post
 • Tone Aune

  Livdyrformidler, Midt
  476 37 536
  Se e-post
 • Tone Beate Hansen

  Rådgiver egg, Innlandet og Vest
  416 00 213
  Se e-post
 • Tone Sæter Skylstad

  Varestrømsrådgiver gris, Øst
  918 93 133
  Se e-post
 • Tor Olav Brandtzæg

  Organisasjonssjef i Nortura
  952 09 851
  Se e-post
 • Tore Brandtzæg

  Fagansvarlig storfe og småfe, rådgiver storfe, Midt
  917 15 311
  Se e-post
 • Tore Oftedal

  Tilførselsmedarbeider småfe, Agro
  410 42 520
  Se e-post
 • Torhild F. Sisjord

  Rådgiver småfe, Øst
  902 04 121
  Se e-post
 • Toril Hårdnes

  Rådgiver Ammegeitkontrollen og Sauekontrollen
  416 31 205
  Se e-post
 • Torill Kjensmo

  Spesialveterinær fjørfekjøtt, Øst og Innlandet
  917 71 246
  Se e-post
 • Trine Rennan

  Rådgiver storfe, Midt
  936 35 038
  Se e-post
 • Trond Pedersen

  Rådgiver egg, Vest og Agro
  908 06 486
  Se e-post
 • Vibeke Surdal

  Livdyrformidler, Agro
  957 00 856
  Se e-post
 • Øystein Bjelland

  Rådgiver Sauekontrollen, Agro
  992 56 458
  Se e-post
 • Øyvind Hebnes

  Tilførselsleder Agro
  908 28 531
  Se e-post