Geir Olav er rådgiver storfe i området Dovre, Lesja, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron, Ringebu og Øyer.