Smart å være medlem i Nortura

Som Nortura-medlem er du medeier i et av Norges største næringsmiddelkonsern.

Aktiviteter

Min side

Bruk Min Side til å melde inn slaktedyr og livdyr, se dine innmeldinger, leveranser, resultater, egg- kjøttkontroll og rapporter.

Min side er arkiv for faktura og avregninger, og viser din medlemskapital.

Logg inn på ikonet til høyre, eller les mer om Min side.

Aktuelt

  • Regulering av svineproduksjonen

    (17.10.19) Landbruks- og matdepartementet (LMD) har i dag fastsatt regler for hvor mange avlspurker en bonde som driver med gris kan slakte per år.

  • Min side – innmelding, leveranser og rapporter

    (Sist endret 17.10.19) Min side for medlemmer og leverandører til Nortura ble lansert forsommeren 2013 og erstattet da den gamle slakteweben. I tillegg har Min side en løsning for livdyrformidling og mange andre tilpassede funksjoner. Min side utvikles fortløpende, og er mobiltilpasset for smarttelefon og nettbrett.

  • Lammeslaktinga på veg ned

    (Sist oppdatert 11.10.19) Nok ei stor slakteveke er inne i slaktestatistikken. I veke 40 (30. september - 6. oktober) slakta Nortura, slik vi har gjort i ein del veker nå, i underkant av 70 000 lam. Dette er faktisk nesten 3000 fleire enn vi slakta på same veka i fjor.