Vi bygger Min side

Min Side er under oppbygging. Første tjenester er innmelding småfe, innmelding, bestilling og direktesalg av fôringsdyr, og avlsdyr kjøttfe.

Aktiviteter

Min side – midlertidige løsninger

Aktuelt

 • Vi håper du deltar på medlemsundersøkelsen

  (30.11.22) Nortura gjennomfører nå en undersøkelse blant våre eiere for å undersøke hvor tilfreds dere er med oss på ulike områder. Medlemsundersøkelsen mottar du på e-post, og vi håper du vil gi oss tilbakemelding, undersøkelsen tar ca. 7 minutter å svare på.

 • Innmelding av slakt og livdyr mot jul

  (Oppdatert 30.11.22) For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte før jul og i juleuka er vi som vanlig nødt til å framskynde innmeldingsfristene for perioden.

 • PRIOR Hvit Jul

  (29.11.22) PRIOR Hvit Jul er et samlet konsept i Norgesgruppens butikker som strekker seg over flere kategorier, som inspirerer til å ta litt sunnere og ikke minst smaksrike valg i høytiden.

 • Mine leveranser «slakteweb» på Min side

  (Oppdatert 28.11.22) Mine leveranser, populært kalt «slakteweb», er tilgjengelig på Min Side i Nortura. Vi har midlertidig begrenset datautplukk på Min side – gjelder Mine leveranser!