Vi bygger Min side

Min Side inneholder tjenestene innmelding av slakt, kjøp/salg av livdyr, mine leveranser, egg- og fjørfekjøttkontroll.

Aktiviteter

Min side

Aktuelt

  • PGE satt for 1. halvår 2024

    (02.10.23) Styret i Nortura har i dag satt ny PGE (Planlagt gjennomsnittlig engrospris) for første halvår 2024 på storfe, gris, småfe og egg. I all hovedsak er dette en videreføring av dagens priser.

  • Bli med på eierskiftekurs november 2023

    (02.10.23) Et kommende eierskifte fører til mange spørsmål, og nå starter vi ny runde med våre populære eierskiftekurs. Har dere tidligere vurdert å bli med, men ikke fått det til å passe, - så er det bare å gripe sjansen nå.

  • Nortura forbedrer resultatet med 200 millioner kroner

    (29.09.23) Den positive resultatutviklingen i Nortura fortsetter i andre tertial. Resultat før finansposter, skatt og avskrivninger (EBITDA) ende på 267 millioner kroner, en økning på rundt 100 mnok sammenliknet med samme periode i fjor.