Vi bygger Min side

Min Side inneholder tjenestene innmelding av slakt, kjøp/salg av livdyr, mine leveranser, egg- og fjørfekjøttkontroll.

Aktiviteter

Min side

Aktuelt

 • Ringorm på flere storfebesetninger i Trøndelag

  (Oppdatert 01.12.23) Situasjonen i Trøndelag er fortsatt uavklart med totalt 14 tilfeller av ringorm og 34 båndlagte kontakter pr 30. november, men vi opplever å ha litt mer oversikt. Næringa er derfor enige om å redusere omfanget på den røde sona og etablere en gul sone med noe lettere tiltak. Hensikten er å unngå at friske besetninger smittes med ringorm gjennom livdyromsetning.

 • Julekampanje fra Gilde

  (01.12.23) I hele desember vil det være Gilde jul i «alle kanaler». Det vil være kampanjer på TV, reklame utendørs, på kino og ulike digitale plattformer. Den beste julematen får du fra våre bønder!

 • Direktesalg av livdyr skal også avregnes/faktureres

  (01.12.23) – Et stort flertall bruker Min side noe vi er veldig glade for, og det er til stor hjelp, men noen er litt "etternølere" og av ulike årsaker venter med å registrere salg/kjøp, sier fagsjef livdyr i Nortura, Odd Finnesand. Skal disse avregnes nå i 2023 bør dere kontakte oss snarest, og senest innen 15. desember!

 • Vi håper du deltar på medlemsundersøkelsen

  (29.11.23) Nortura gjennomfører nå en undersøkelse for å undersøke hvor tilfreds du som Norturaeier er med oss på ulike områder. Undersøkelsen som du vil motta på e-post tar ca. fem minutter. Vi håper du vil gi oss tilbakemelding!

 • Bli med å bli kjent med Nortura!

  (15.11.23) Ungdomsutvalget i Nortura inviterer til ei samling for deg som er fra 25 år og nedover, enten du er bonde eller skal ta over i nærmeste framtid (ca. 2 år).