Smart å være eier i Nortura

Som Nortura-medlem er du medeier i en av Norges største næringsmiddelkonsern.

Aktiviteter

Min side

Bruk Min Side til å melde inn slaktedyr og livdyr, se dine innmeldinger, leveranser, resultater og rapporter.

Min side er arkiv for faktura og avregninger, og viser din medlemskapital.

Logg inn på ikonet til høyre, eller les mer om Min side.

Aktuelt

  • Prognosen 2018 – Stort overskudd av gris

    (21.06.18) Den nye prognosen for 2018 viser et stort overskudd av gris i 2018 og en krevende markedssituasjon. Det samme gjelder for sau og lam. For egg viser prognosen tilnærmet balanse etter at det er gjennomført førtidsslakting. Markedet for storfe preges fortsatt av underskudd av norsk vare, men underskuddet er minkende sammenlignet med de foregående årene.

  • Feriestengte Nortura-fabrikker i sommer

    (21.06.18) Noen av våre slakterianlegg og medlemsbutikker har stengt i enkelte sommeruker for å avvikle ferie, her er en oversikt på de fabrikkene som har helt stopp i slakting.

  • Lavere marginer for Nortura i 1.tertial

    (19.06.18) Driftsresultatet i 1.tertial svekkes med 90 millioner kroner mot fjoråret. Lavere merkevaresalg og økt salg gjennom industrikanalene, samt overgang til grossiststyrt distribusjon og pakking i papp, bidrar til lavere marginer i morselskapet.