Bli medlem i Nortura

Som Nortura-medlem er du medeier i et av Norges største næringsmiddelkonsern. Nortura er opprettet kun med ett mål, å skape best mulig økonomi for eierne.

Aktiviteter

Min side

Bruk Min Side til å melde inn slaktedyr og livdyr, se dine innmeldinger, leveranser, resultater, egg- kjøttkontroll og rapporter.

Min side er arkiv for faktura og avregninger, og viser din medlemskapital.

Logg inn på ikonet til høyre, eller les mer om Min side.

Aktuelt

  • Om koronasituasjonen - Nortura

    (Oppdatert 15.06.20) Her finner du lenker til informasjon om hva som gjelder i forbindelse med smittefare, driftsrelatert informasjon etc. Samfunnet åpner delvis, men det oppfordres til fortsatt å bidra med tiltak. Noen medlemsbutikker har åpent med restriksjoner eller har redusert åpningstid, ellers er tiltakene vedrørende dyretransport, kontakt med personell og endring i innmeldingsfristen for slakt viktig å merke seg.

  • Nortura øker noteringsprisen på storfe!

    (Oppdatert 08.07.20) Det er for tiden stor etterspørsel etter storfekjøtt. Nortura har stort behov for du melder inn dine slaktedyr på avtale så raskt som mulig. Vi innfører ekstra avtaletillegg på kr 1 pr kg fra med uke 32 (mandag 3. august) til med uke 36 (fredag 4. september). Vi minner om at det blir en prisreduksjon på til sammen kr 3 pr kg fra og med uke 40 (mandag 28. september). I perioden med ekstra avtaletillegg vil dermed utbetalingsprisen være kr 4 pr kg høyere enn i oktober!

  • Produsenter med høg A-eggprosent

    (07.07.20) For tre år siden startet Team Egg med å løfte fram de produsentene som har de beste resultatene gjennom Nortura eggkontroll for henholdsvis A-eggprosent og dødelighet.