Bli medlem i Nortura

Som Nortura-medlem er du medeier i et av Norges største næringsmiddelkonsern. Nortura er opprettet kun med ett mål, å skape best mulig økonomi for eierne.

Innmelding

Min Side er tatt ned grunnet dataangrepet mot Nortura, vi utvikler nå nye løsninger for innmelding av slakt og innmelding og bestilling av livdyr.

For andre funksjoner på Min side kommer vi tilbake med mer informasjon etter hvert.

Aktuelt

 • Innmeldingsskjema slakt og livdyr

  (Oppdatert 17.01.22) På grunn av dataangrepet før jul har vi blitt nødt til å ta ned Min Side. Vi har en ny digital innmeldingsside for gris, det jobbes også med tilsvarende digitale løsninger på storfe, småfe og livdyr. Men inntil de er klar kan du melde inn storfe, småfe og livdyr ved å fylle ut et eget innmeldingsskjema her.

 • Nortura blir deleier i Steinsland & Co

  (24.01.22) Familien Steinsland på Jæren selger to tredel av aksjene i Steinsland & Co til Nortura. Nortura blir dermed deleier i rugeriselskapet sammen med familien Steinsland.

 • Etter utbruddet av høypatogen fugleinfluensa i Rogaland, hva nå?

  (Oppdatert 21.01.22) Restriksjonssonene rundt de to konsumeggbesetningene som ble rammet av høypatogen fugleinfluensa i november 2021 er oppheva. Denne perioden har vært svært utfordrende for hele fjørfenæringa og faren for høypatogen fugleinfluensa er heller ikke over.

 • Økt salg som følge av fortsatt tiltak og restriksjoner

  (19.01.22) Sammenlignet med prognosen fra november er salget noe oppjustert i 2022. Den siste smittebølgen har ført til ny runde med tiltak, og vi har i den reviderte prognosen lagt til grunn at både redusert grensehandel og utenlandsreiser i stor grad vil vedvare gjennom vinteren.

 • Bygger en mer moderne matindustri

  (19.01.22) Nortura Tønsberg, som er et av de største produksjonsstedene i matkonsernet Nortura, utvides for å møte nye produksjonsbehov. Nye lokaler moderniserer lokalene og gir mer bærekraftig drift.