Bli medlem i Nortura

Som Nortura-medlem er du medeier i et av Norges største næringsmiddelkonsern. Nortura er opprettet kun med ett mål, å skape best mulig økonomi for eierne.

Aktiviteter

Min side

Bruk Min Side til å melde inn slaktedyr og livdyr, se dine innmeldinger, leveranser, resultater, egg- kjøttkontroll og rapporter.

Min side er arkiv for faktura og avregninger, og viser din medlemskapital.

Logg inn på ikonet til høyre, eller les mer om Min side.

Aktuelt

  • Om koronasituasjonen - Nortura

    (Oppdatert 18.11.20) Her finner du lenker til informasjon om hva som gjelder i forbindelse med smittefare, driftsrelatert informasjon etc. Noen medlemsbutikker har åpent med restriksjoner eller har redusert åpningstid, ellers er nye tiltak vedrørende dyretransport og kontakt med personell viktig å merke seg.

  • Svar på medlemsundersøkelsen 

    (30.11.20) Nortura gjennomfører en undersøkelse blant våre eiere for å undersøke hvor tilfreds dere er med oss på ulike områder. Undersøkelsen mottar du på e-post. Vi håper du vil ta deg tid til å svare på undersøkelsen som tar ca. 7 minutter, det er omtrent halvparten av tida tidligere undersøkelser har tatt.

  • Høypatogen fugleinfluensa påvist

    (27.11.20) Det er påvist fugleinfluensa (høypatogen aviær influensa eller HPAI) av type H5N8 i en viltlevende kortnebbgås i Sandnes i Rogaland. Dette er den samme type som er påvist i flere land i Europa den senere tid, også i Danmark og Sverige.

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes