Vi bygger Min side

Min Side inneholder tjenestene innmelding av slakt, kjøp/salg av livdyr, mine leveranser, egg- og fjørfekjøttkontroll.

Min side

Aktuelt

 • Lavterskel «Teams-kurs» om Min side livdyr

  (24.04.24) – Min side livdyr tas nå i bruk av flere og flere noe vi formidlere er svært glade for. Gleden ligger i flere årsaker, men det viktigste er oversikt og redusert tidsbruk som gjør at fellesskapet kan yte en bedre service og være mer tilgjengelig for andre viktige oppgaver til nytte for dere eiere, sa Odd Finnesand, fagsjef livdyr i Nortura i siste livdyrnytt. Nå kan du bli med på et lavterskel kurs, eller gjennomgang av Min side på Teams!

 • Bærekraftsrapport for 2023: Husdyrenes rolle i en fremtid med klimaendringer

  (23.04.24) Nortura sin bærekraftsrapport oppsummerer vår påvirkning på klima, natur, dyrevelferd og folkehelse gjennom hele vår verdikjede. Den viser hvor langt vi har kommet, samtidig som den tydeliggjør hva vi må prioritere i årene som kommer. Rapporten for 2023 har fått et tematisk fokus på klima og ser på hvilken rolle husdyrene våre har i en fremtid med klimaendringer.

 • Hva er viktig å tenke på ved innmelding og levering av slaktedyr

  (05.04.24) Du som sender dyr til slakt har ansvaret for å følge kravene til mattrygghet, sporbarhet, dyrevelferd og kjent MKI (matkjedeinformasjon). I tre filmer forteller vi hva som er viktig å tenke på når du skal melde inn dyr til slakt, når du skal levere dyr, og hva som sjekkes ved mottak på slakteriet.

 • Fagutvalgene i Nortura

  (Oppdatert 22.04.24) Konsernstyret har oppnevnt fagutvalgene for 2024 – 2025. Fagutvalgene konstituerer seg selv på første møte. Tilleggsrepresentanter blir oppnevnt på styremøtet i mai, inntil videre fungerer medlemmene som ble oppnevnt i fjor.