Nyheter/pressemeldinger

Her finner du nyhetsartikler med aktuelt stoff for medlemmene samt pressemeldinger fra Nortura.

Nyheter spesielt for de enkelte dyreslag finner du i "Siste nytt" på dyreslagets sider.

 • Om koronasituasjonen - Nortura

  (Oppdatert 28.09.20) Her finner du lenker til informasjon om hva som gjelder i forbindelse med smittefare, driftsrelatert informasjon etc. Noen medlemsbutikker har åpent med restriksjoner eller har redusert åpningstid, ellers er tiltakene vedrørende dyretransport og kontakt med personell viktig å merke seg. Nortura har innført koronatiltak ved å teste alle vikarer fra utlandet.

 • Høstens kampanjer på Gilde lam

  (29.09.20) Nortura har de siste årene jobbet systematisk med å øke salget av sau og lam til hverdags - med mål om å bidra til en bedre markedsbalanse og økt inntjening til bonden.

 • Høstkampanje med Gilde og DNT

  (29.09.20) Hver dag jobber folka i DNT for at vi skal ha best mulige opplevelser når vi er ute i naturen - fra stien til turisthytta. Og hver dag jobber norske bønder for å for at du skal ha best mulig mat, også når du skal på tur. Sammen gleder vi oss til å være en del av hele Norges naturopplevelser!

 • Framleis god etterspørsel etter lam

  (25.09.20) Ein av sesongens store slakteveker er nesten inne i slaktestatistikken (manglar 5-6000 lam). I veke 38 (14. - 20. september) slakta Nortura 70 100 lam med medel slaktevekt 20,2 kg, medel klasse R (8,2) og medel feittgruppe 2+ (5,8). 92,5 % av lamma held Stjernelam-krava, så kvaliteten held seg veldig godt oppe!

 • Livdyrmarkedet per uke 39 – og framover

  (24.09.20) Ettersommer/høsten er normalt den tiden på året der alle må gjøre en vurdering av beitende dyr. Flertallet opplever at egen driftsbygning/grunnlag har et metningspunkt. Og hvordan er markedsstatusen for livdyr i de ulike kategoriene?

 • Ustabilitet på kontaktskjema – har du ikke fått svar?

  (23.09.20) Vi har hatt ustabilitet i kontaktskjema som ligger i toppen på siden. Har du ikke fått respons som forventet etter innsendt skjema så kontakt oss på telefon 95518400, eller send e-post direkte til medlem@nortura.no. Vi har i dag løst dette og kommer fortløpende til å behandle henvendelsene.

 • Behov for å levere andre storfe enn det som opprinnelig var innmeldt

  (Sist endret 23.09.20) Fra tid til annen kan det være behov å bytte ut innmeldte individer med andre dyr. Av hensyn til ønske om effektiv bruk av arbeidstid henstiller vi om at bytting holdes på et minimum, vi vil gjerne være så effektive som mulig for å holde våre kostnader for deg som bonde nede.

 • Fra kalv til slakteokse - kursserie i Troms og Finnmark

  (17.09.20) Kursserien inneholder tre fagmøter med oppfølging både individuelt og i grupper. Du kan være med på hele kursserien eller velge ut deler av den. Det vil være en kombinasjon av nettmøter og fysiske møter med forløpende hensyn til koronasituasjon. Frist for påmelding er 1. oktober.