Nyheter/pressemeldinger

Her finner du nyhetsartikler med aktuelt stoff for medlemmene samt pressemeldinger fra Nortura.

Nyheter spesielt for de enkelte dyreslag finner du i "Siste nytt" på dyreslagets sider.

 • Om koronasituasjonen - Nortura

  (Oppdatert 15.06.20) Her finner du lenker til informasjon om hva som gjelder i forbindelse med smittefare, driftsrelatert informasjon etc. Samfunnet åpner delvis, men det oppfordres til fortsatt å bidra med tiltak. Noen medlemsbutikker har åpent med restriksjoner eller har redusert åpningstid, ellers er tiltakene vedrørende dyretransport, kontakt med personell og endring i innmeldingsfristen for slakt viktig å merke seg.

 • Nortura moderniserer Joika

  (02.07.20) Etter 60 år med den karakteristiske Joika-boksen, vil Nortura nå endre navn og design. – Tiden er moden for et skifte, sier merkevaredirektør.

 • Lammesesongen 2020 – Betre marknadssituasjon

  (02.07.20) Sesongen 2019 var ein typisk "normal"-sesong, med normalt tidlege beiter, gode grasavlingar, ingen endring av teljedato og andre element som er med å påverkar slaktinga av sau og lam.

 • Nortura Rudshøgda nominert til Mangfoldsprisen 2020

  (01.07.20) Norturas anlegg på Rudshøgda samler 25 nasjonaliteter på arbeid i uka. Nå er de nominert til Mangfoldsprisen, som er Statens utmerkelse for fremragende bruk av etnisk mangfold og innvandreres kompetanse i arbeidslivet.

 • Omsetningsavgiften for 2020

  (Oppdatert 25.06.20) Landbruks- og matdepartementet har fastsatt satser for omsetningsavgift i 2020. For storfe, sau/lam og gris fastsetter departementet maksimalsatser, mens Omsetningsrådet fastsetter satsene gjennom året innenfor disse. Som alltid gjøres det en ny vurdering for 2. halvår på våren på grunnlag av endringer i markedet og prognosen.

 • Se Norturas første digitale eiermøte

  (23.06.20) Mandag lanserte Nortura en ny helhetlig plan for industristrukturen som skal gi ny fart i konsernet, og skape en moderne og bærekraftig samvirkebedrift. I dag (tirsdag) gjennomførte konsernsjef Anne Marit Panengstuen vårt første heldigitale møte med eierne.

 • Får du Eierbrev fra Nortura?

  (22.06.20) Ikke alle vet at man kan søke i søppelpost-mappa, det er ikke unaturlig at spesielt nyhetsbrev som sendes som masseutsendelser kan havne der. Savner du Nyhetsbrev eller Eierbrev fra Nortura så sjekk!