Nyheter/pressemeldinger

Her finner du nyhetsartikler med aktuelt stoff for medlemmene samt pressemeldinger fra Nortura.

Nyheter spesielt for de enkelte dyreslag finner du i "Siste nytt" på dyreslagets sider.

 • Utrullingen av Norturas nye digitale tjeneste - Min side

  (Oppdatert 08.12.22) Min side er under oppbygging, og framover lanserer vi fortløpende nye løsninger. Min side fungerer og på mobil. Tjenester i Min side er innmelding av småfe, og innmelding, bestilling og direktesalg av fôringsdyr, mine leveranser, og kjøp og salg av avlsdyr kjøtt og melk. De midlertidige løsningene finner du lenker til nedenfor.

 • Vi håper du deltar på medlemsundersøkelsen

  (Oppdatert 07.12.22) Nortura gjennomfører nå en undersøkelse blant våre eiere for å undersøke hvor tilfreds dere er med oss på ulike områder. Medlemsundersøkelsen mottar du på e-post, og vi håper du vil gi oss tilbakemelding, undersøkelsen tar ca. 7 minutter å svare på. Har du ikke svart vil du få en påminnelse.

 • Gilde – Jul

  (07.12.22) Trenger du inspirasjon til julelunsjen, julemiddagen, om du skal ha venner eller bare fornye deg noe til årets julemiddag? Du finner mye inspirasjon på Gilde.no.

 • Veien fra Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris til avregningspris

  (05.12.22) Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris (PGE) er den halvårlige gjennomsnittsprisen på hele slakt og egg. Engrosprisen er lik enten det selges til industrikunder eller går videre til foredling i Nortura. Engrosprisen skal i prinsippet kunne dekke kostnader som påløper fram til et dyr er ferdig slaktet og henger på krok, eller eggene er sortert på brett.

 • Innmelding av slakt og livdyr mot jul

  (Oppdatert 30.11.22) For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte før jul og i juleuka er vi som vanlig nødt til å framskynde innmeldingsfristene for perioden.

 • PRIOR Hvit Jul

  (29.11.22) PRIOR Hvit Jul er et samlet konsept i Norgesgruppens butikker som strekker seg over flere kategorier, som inspirerer til å ta litt sunnere og ikke minst smaksrike valg i høytiden.

 • Mine leveranser «slakteweb» på Min side

  (Oppdatert 28.11.22) Mine leveranser, populært kalt «slakteweb», er tilgjengelig på Min Side i Nortura. Vi har midlertidig begrenset datautplukk på Min side – gjelder Mine leveranser!

 • Fremdriftsplan for løsninger i nye Min Side

  (Oppdatert 28.11.22) Nye Min side ble lansert 16. august med innmeldingsløsning for småfe som første del, deretter innmelding, bestilling og direktesalg av fôringsdyr nå i slutten av september. Flere team jobber fortløpende med å få på plass løsninger og tjenester til hjelp for deg som eier og leverandør.