Nyheter/pressemeldinger

Her finner du nyhetsartikler med aktuelt stoff for medlemmene samt pressemeldinger fra Nortura.

Nyheter spesielt for de enkelte dyreslag finner du i "Siste nytt" på dyreslagets sider.

 • Skal du slakte dielam?

  (18.04.24) Lamminga er godt i gang i delar av landet, medan andre enda går og steller høgdrektige søyer. Det blir alltid nokre overskotslam, og vi tilrår å produsere ordinære slaktelam av desse og levere dei tidleg i haustsesongen.

 • Ny eiermodell vedtatt på årsmøtet

  (16.04.24) Nortura får ny eierorganisering fra 1. januar 2025. Den demokratiske kanalen for eierne blir nå en rett linje fra eiermøte i kretsen, gjennom regionrådet og til årsmøtet. De utøvende organene på de tre nivåene blir distriktsutvalg, arbeidsutvalg og konsernstyret.

 • Nortura livdyrnytt april 2024

  (15.04.24) Min side livdyr tas nå i bruk av flere og flere noe vi formidlere er svært glade for. Gleden ligger i flere årsaker, men det viktigste er oversikt og redusert tidsbruk som gjør at fellesskapet kan yte en bedre service og være mer tilgjengelig for andre viktige oppgaver til nytte for dere eiere. Løsningen er tilgjengelig dag/natt 52 uker i året!

 • Johan Narum ble valgt som styreleder i Nortura

  (10.04.24) Johan Narum (56) fra Kolbu på Toten ble valgt som styreleder i Nortura SA på Norturas årsmøte 10. april 2024. Narum har også tidligere, fra 2016 til 2020 vært i Norturas konsernstyre.

 • Utbetaling av medlemskapital til pensjonistene

  (09.04.24) Årsmøtet vedtok konsernstyrets forslag om å utbetale kr 27.086.720,- av innestående medlemskapital til pensjonistene. Utbetalingen er til aktive og utmeldte pensjonister som er fylt 70 år eller mer per 31.12.23, og utgjør totalt 2680 medlemmer og gjelder forfalt kapital.

 • Supplerende innstilling fra valgkomiteen i Nortura

  (05.04.24) – Valgkomiteen har, etter at Ivar Strand trakk seg, jobbet med en supplerende innstilling. En enstemmig valgkomite innstiller Tilde Sæther fra Midt som styremedlem for 1 år, sier leder i valgkomiteen, Borgny Kjølstad Grande.