Nyheter/pressemeldinger

Her finner du nyhetsartikler med aktuelt stoff for medlemmene samt pressemeldinger fra Nortura.

Nyheter spesielt for de enkelte dyreslag finner du i "Siste nytt" på dyreslagets sider.

 • Vi håper du deltar på medlemsundersøkelsen

  (30.11.22) Nortura gjennomfører nå en undersøkelse blant våre eiere for å undersøke hvor tilfreds dere er med oss på ulike områder. Medlemsundersøkelsen mottar du på e-post, og vi håper du vil gi oss tilbakemelding, undersøkelsen tar ca. 7 minutter å svare på.

 • Innmelding av slakt og livdyr mot jul

  (Oppdatert 30.11.22) For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte før jul og i juleuka er vi som vanlig nødt til å framskynde innmeldingsfristene for perioden.

 • PRIOR Hvit Jul

  (29.11.22) PRIOR Hvit Jul er et samlet konsept i Norgesgruppens butikker som strekker seg over flere kategorier, som inspirerer til å ta litt sunnere og ikke minst smaksrike valg i høytiden.

 • Mine leveranser «slakteweb» på Min side

  (Oppdatert 28.11.22) Mine leveranser, populært kalt «slakteweb», er tilgjengelig på Min Side i Nortura. Vi har midlertidig begrenset datautplukk på Min side – gjelder Mine leveranser!

 • Prisnedtrapping og slaktestrategi før jul

  (01.11.22) Fra mandag 5. desember starter den planlagte prisnedtrappingen for slaktegris. Dette gjøres for å få mer ferskt svinekjøtt før jul og øke tilgangen av ribbe før jul.

 • PRIOR og Felleskjøpet Agri girer opp norsk fôr-satsing: 90% norske råvarer i kyllingfôret

  (23.11.22) Etter to år med pilotprosjekt for å øke andelen av norske ingredienser i kyllingfôret, går man nå inn for å utvide prosjektet ytterligere. Prosjektet, som er et samarbeid mellom Nortura og flere fôraktører, viser at soya kan erstattes med norske råvarer. Nortura og PRIOR har de to siste årene kjørt et prøveprosjekt der målet er å øke andelen norske råvarer i kyllingfôr.

 • Utrullingen av Norturas nye digitale tjeneste - Min side

  (Oppdatert 22.11.22) Min side er under oppbygging, og framover lanserer vi fortløpende nye løsninger. Min side fungerer og på mobil. Tjenester i Min side er innmelding av småfe, og innmelding, bestilling og direktesalg av fôringsdyr, mine leveranser, og kjøp og salg av avlsdyr kjøttfe. De midlertidige løsningene finner du lenker til nedenfor.

 • Renteendring i Nortura SA sin Låneinnskuddsordning

  (21.11.22) Med bakgrunn i utviklingen i markedsbetingelser på bankinnskudd, har Nortura SA funnet det riktig å heve rentesatsen på låneinnskudd i Nortura SA gjeldende fra 1. desember. Dette er andre renteøkning på innskuddsordningen i høst.

 • Årets sauemerkekampanje

  (Oppdatert 18.11.22) Sesongens sauemerkekampanje startet 1. november. Nortura gir fortsatt kr 12,- i pristilskudd for kjøp av det elektroniske øremerket Combi E23. Sammen med rabatten fra OS ID gjør dette at du får en svært gunstig pris på norskproduserte øremerker av høy kvalitet. Husk 25 % rabatt ved bestilling på nett innen 22. november!