Nyheter/pressemeldinger

Her finner du nyhetsartikler med aktuelt stoff for medlemmene samt pressemeldinger fra Nortura.

Nyheter spesielt for de enkelte dyreslag finner du i "Siste nytt" på dyreslagets sider.

 • Feriestengte Nortura-fabrikker og medlemssenter åpent til kl. 15

  (Oppdatert 24.06.22) Noen av våre slakterianlegg og medlemsbutikker har stengt i enkelte sommeruker for å avvikle ferie, Nortura Medlemssenter har også kortere åpningstid. Her er en oversikt på de fabrikkene som har helt stopp i slakting, og stopp, eller redusert mulighet i behandling av retur- og nisjeslakt.

 • Digitale kjøresedler tilbake

  (23.06.22) Nå har vi endelig fått digitale kjøresedler tilbake igjen etter dataangrepet. Fordi Min Side fortsatt er nede, må du sende en henvendelse til medlem@nortura.no om du ønsker kopi av en kjøreseddel etter levering av slaktedyr. Ta med ditt leverandørnummer hos Nortura i e-posten.

 • Prognose 2022 per juni: Små endringer i prognosen – fortsatt stort overskudd av egg

  (22.06.22) Den reviderte prognosen fra Totalmarked kjøtt og egg viser et fortsatt stort overskudd av egg på 2 900 tonn før tiltak. For kjøtt er det også relativt små endringer fra siste prognose. Det forventes god markedsbalanse på kjøtt etter en lengre periode med stor underdekning av norskprodusert svin og storfe. Grensehandel og reiseaktivitet har tatt seg opp, og det ventes nedgang i salget.

 • Matproduksjon like viktig som forsvar og helsevesen

  (20.06.22) Fra onsdag 15. juni og helt frem til 1. august vil Nortura være synlig i nettaviser og på sosiale medier. En spesialtilpasset kampanje skal synliggjøre Nortura, samvirket, norsk matproduksjon og matsikkerhet.

 • Livdyrnytt fra Nortura – juni 2022

  (20.06.22) Snart er det St.hans og sommer i det meste av landet. Hele landet er inne i en kostnadseksplosjon som svært få har opplevd før. Alle dere Norturaeiere kjenner på dette daglig, og vi som er i «støtteapparatet» opplever også dette i dialog med dere, og som privathusholdninger.

 • Norturas kjøp av Steinsland er godkjent

  (17.06.22) Konkurransetilsynet tillater at Nortura kjøper rugeribedriften Steinsland & Co AS, mot at flere vilkår innfris. Nortura forplikter seg til flere avhjelpende tiltak, som skal sikre fortsatt effektiv konkurranse i verdikjeden for produksjon av egg.