Organisasjonshåndbok Nortura SA 2020 – 2021

 

Viktig jobb – i viktig selskap

Nortura skiller seg fra våre konkurrenter ved at selskapet både eies og styres av bønder. Som tillitsvalgt i dette selskapet har du tatt på deg en viktig jobb som ombud for dine kolleger - for uten aktive og engasjerte tillitsvalgte fungerer ikke et samvirke. Men selv om motivasjonen og engasjementet er der, vet vi det kan være krevende å komme i gang. Hvilke forventninger er knyttet til den rollen jeg er valgt inn i? Hvem kan jeg spørre - og hvem kan bistå meg? Denne håndboka er laget for å være en guide og hjelpemiddel for alle tillitsvalgte i Nortura.

Vi starter med å presentere formålet og verdigrunnlaget vårt. Videre finner du en oversikt over oppbyggingen av medlemsorganisasjonen. Hvor befinner du deg i den strukturen, og hvilke oppgaver og forventninger er det knyttet til den rollen du er valgt inn i? Dette finner du detaljert beskrevet på sidene fra 8 til 15, samt i vedtektene fra §19 til §28. Instruksene til Norturas ulike komiteer og utvalg finner du bakerst i heftet.

Håndboka inneholder også en oversikt over tillitsvalgte i Nortura, fra styret til og med lederne i våre 141 kretser. I tillegg finner du navn, telefon og mailadresser til oss som jobber på medlemsområdet. En viktig del av vår jobb er å være bindeleddet mellom dere tillitsvalgte og selskapet, så ikke vær redd for å ta kontakt. Det er derfor vi er her.

Gratulerer med tillitsverv og lykke til med jobben!
TOR OLAV BRANDTZÆG
Organisasjonssjef Nortura SA
 

Innhold 

Viktig jobb – i viktig selskap 
Nortura – bondens eget selskap
Ett Nortura – sterkt og lønnsomt
Sterkt bondeeid Nortura viktigere enn noen gang
Nortura trenger en aktiv og engasjert eierorganisasjon
Organisasjonen
Nærmere om medlemsorganisasjonen
Tillitsvalgtopplæring
Godtgjørelse for tillitsvalgte i Nortura

Tillitsvalgte i Nortura

Administrativ organisering 

Vedtekter for Nortura SA
Instruks for valgkomiteen i medlemskrets
Instruks for valgkomiteen i regionutvalget
Instruks for valgkomiteen i Nortura SA
Instruks for kontrollkomiteen i Nortura SA
Instruks for fagutvalgene i Nortura SA
Votering og valg