Organisasjonshåndbok Nortura SA 2019 – 2020

 

Viktig jobb – i viktig selskap

Nortura skiller seg fra våre konkurrenter ved at selskapet både eies og styres av bønder. Som tillitsvalgt i dette selskapet har du tatt på deg en viktig jobb som ombud for dine kolleger, for uten aktive og engasjerte tillitsvalgte fungerer ikke et samvirke. Men selv om motivasjonen og engasjementet er der, vet vi det kan være krevende å komme i gang. Hvilke forventninger er knyttet til den rollen jeg er valgt inn i? Hvem kan jeg spørre og hvem kan bistå meg? Denne håndboka er laget for å være en guide og hjelpemiddel for alle tillitsvalgte i Nortura.

Vi starter med å presentere formålet og verdigrunnlaget vårt. Videre finner du en oversikt over oppbyggingen av medlemsorganisasjonen. Hvor befinner du deg i den strukturen, og hvilke oppgaver og forventninger er det knyttet til den rollen du er valgt inn i? Dette finner du detaljert beskrevet på sidene fra 10 til 15, samt i vedtektene fra §19 til §28. Instruksene til Norturas ulike komiteer og utvalg finner du bakerst i heftet, eller i lenkene under.

Håndboka inneholder også en oversikt over tillitsvalgte i Nortura, fra styret til og med lederne i våre 141 kretser. I tillegg finner du navn, telefon og mailadresser til oss som jobber på medlemsområdet. En viktig del av vår jobb er å være bindeleddet mellom dere tillitsvalgte og selskapet, så ikke vær redd for å ta kontakt. Det er derfor vi er her.

Gratulerer med tillitsverv og lykke til med jobben!
TOR OLAV BRANDTZÆG
Organisasjonssjef Nortura SA
 

Innhold 

Viktig jobb – i viktig selskap 
Nortura – bondens eget selskap
Ett Nortura – sterkt og lønnsomt
Sterkt bondeeid Nortura viktigere enn noen gang
Nortura trenger en aktiv og engasjert eierorganisasjon
Organisasjonen
Nærmere om medlemsorganisasjonen
Tillitsvalgtopplæring
Godtgjørelse for tillitsvalgte i Nortura

Tillitsvalgte i Nortura

Administrativ organisering 

Vedtekter for Nortura SA
Instruks for valgkomiteen i medlemskrets
Instruks for valgkomiteen i regionutvalget
Instruks for valgkomiteen i Nortura SA
Instruks for kontrollkomiteen i Nortura SA
Instruks for fagutvalgene i Nortura SA
Votering og valg